IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Café Palestine: Jeruzalem – een hoofdstad van apartheid

Donderdag 5 februari, 19:00
Café Monk, Sint Katelijnestraat 42 Rue Sainte Catherine, Brussel

Sinds de moord op Mohammed Abu Khdeir door een groep Israëlische kolonisten afgelopen juli, is de Israëlische politieaanwezigheid in heel Oost-Jeruzalem drastisch toegenomen. Gewapende mankrachten voerden ‘stop en search-procedures’ uit, huisovervallen, confiscaties en arrestaties – ook van kinderen – aan een intensiteit die sinds de Tweede Intifada bijna nooit meer zo hoog is geweest.

Daarnaast blijven de illegale Israëlische nederzettingen groeien in de bezette Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, waardoor veel Palestijnse families zich zorgen maken dat ze gedwongen uit de stad waar ze al generaties wonen, zullen moeten vertrekken.

Het juridisch kader van Israël zorgt ervoor dat Palestijnen in Oost-Jeruzalem onbeschermd zijn en ongelijk onder de wet worden behandeld. Dit Israëlisch beleid en de praktijken die daaruit volgen, hebben geleid tot een systematische ontkenning van het recht op zelfbeschikking, rassendiscriminatie en grootschalige gedwongen verplaatsing van Palestijnen in bezet Oost-Jeruzalem.

In de februari-editie van Café Palestine zullen we samen met onze twee gasten die in de stad wonen en actief zijn in Palestijnse mensenrechtenorganisaties discussiëren over de recente ontwikkelingen in Oost-Jeruzalem:

Rami Saleh, Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center

Megan Discroll, Coalition for Jerusalem

De Coalition for Jerusalem (CFJ) is een liga van religieuze hoogwaardigheidsbekleders, politieke facties, maatschappelijke organisaties en particulieren gevestigd in bezet Jeruzalem. Het is een geweldloze, directe actiegroep, gevormd in 2004 om zich te verzetten tegen de arbitraire maatregelen van de Israëlische regering om de status van Jeruzalem in strijd met het internationaal recht en mensenrechtenverdragen te wijzigen en om opnieuw te bevestigen dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad is van de toekomstige Palestijnse staat.

The Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC) heeft als doel om alle vormen van schendingen van de mensenrechten te bestrijden, ongeacht degene die ze begaat. Sinds haar oprichting meer dan 37 jaar geleden, heeft JLAC een specifieke en gespecialiseerde niche gevormd voor zichzelf; het verstrekken van juridische hulp aan kwetsbare gemeenschappen in de bezette Westelijke Jordaanoever in de strijd tegen schendingen van de mensenrechten.

Samen streven JLAC en de CFJ voor het einde van de Israëlische schendingen tegen Palestijnen in bezet Jeruzalem. Momenteel omvat deze inspanning het gezamenlijk werk voor de International Campaign to Protect Palestinian Residency in Jerusalem, die zich richt op de Israëlische politiek van verblijfsintrekkingen in de stad.

De ingang van het evenement is gratis – donaties zijn van harte welkom!

Datum: 
Thursday 05 February 2015

Verspreid het nieuws

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Pinterest

Laat een boodschap achter

Geen activiteiten missen?

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be