BDS

Wat is BDS?

Wat is BDS?

In 2005 hebben 171 maatschappelijke Palestijnse organisaties opgeroepen tot vreedzaam verzet tegen Israël. Een oproep tot Boycot, Desinvesteren en Sancties (BDS) tegen Israël totdat het zijn verplichtingen ten aanzien van de Palestijnen, conform het internationale recht, nakomt.

Wat zijn de eisen van BDS?

1. Een einde stellen aan de bezetting en kolonisering van heel het Arabische gebied evenals het slopen van de Muur. Het internationaal recht beschouwt de Westbank samen met Oost-Jeruzalem, Gaza en de Golanhoogte als door Israël bezet.

Onder de bezetting steelt Israël grondgebied en dwingt het Palestijnen om in getto’s te leven, omringd door controleposten, kolonies en wachttorens en een illegale apartheidsmuur. Israël heeft Gaza een middeleeuwse belegering opgelegd en het daarmee in de grootste openluchtgevangenis van de wereld veranderd. Israël voert ook regelmatig grootscheepse aanvallen uit op Gaza, die algemeen worden veroordeeld als zijnde oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

2. De fundamentele rechten van de Arabisch-Palestijnse burgers van Israël volledig erkennen.

Een vijfde van de Israëlische burgers zijn Palestijnen die binnen de grenzen van de wapenstilstand na 1948 zijn gebleven. Zij zijn aan een systeem van rassendiscriminatie onderworpen, dat is vastgelegd in meer dan 50 wetten, die een impact hebben op elk aspect van hun leven. De Israëlische regering blijft Palestijnse gemeenschappen in Israël verder van hun land verdrijven. Israëlische leiders moedigen routinematig en openlijk rassengeweld tegen hen aan.

3. De rechten van de Palestijnen om naar hun huizen en bezittingen terug te keren te respecteren, beschermen en steunen zoals vastgelegd in VN-resolutie 194.

Sinds zijn gewelddadige oprichting in 1948 door etnische zuivering van meer dan de helft van de inheemse bevolking van Palestina heeft Israël het erop aangelegd zoveel mogelijk land te controleren en zoveel Palestijnen uit hun gebied te verdrijven als het maar kan. Als resultaat van deze systematische verdrijving zijn er nu meer dan 7,25 miljoen Palestijnse vluchtelingen. Hen wordt het recht op terugkeer naar hun huis ontzegd, gewoon omdat ze niet joods zijn.

Waarom BDS?

Gedurende bijna zeventig jaar heeft Israël geweigerd aan de Palestijnen hun fundamentele rechten toe te kennen en zich te schikken naar internationaal recht.

Israël houdt een regime in stand van nederzettingskolonialisme, apartheid en bezetting ten opzichte van het Palestijnse volk. Dit is maar mogelijk door internationale steun. Regeringen slagen er niet in Israël ter verantwoording te roepen, terwijl bedrijven en instellingen over heel de wereld Israël helpen om de Palestijnen te onderdrukken.

Omdat diegenen, die aan de macht zijn weigeren deze onrechtvaardigheid te doen ophouden heeft de Palestijnse samenleving opgeroepen tot een reactie vanwege burgers over de hele wereld uit solidariteit met de Palestijnse strijd voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid.

Wat houdt het in?

Boycots richten hun pijlen op producten en bedrijven (zowel Israëlische als internationale) die profiteren van het schenden van Palestijnse rechten en op Israëlische sport-, culturele en academische instellingen. Iedereen kan Israëlische goederen boycotten, door geen producten te kopen die gemaakt zijn in Israël of door Israëlische bedrijven. Actievoerders en groepen roepen consumenten op om geen Israëlische producten te kopen, en bedrijven om geen goederen te kopen of verkopen. Israëlische culturele en academische instellingen dragen direct bij tot het in stand houden, verdedigen en witwassen van de onderdrukking van de Palestijnen, terwijl Israël bewust probeert om haar internationale imago te verbeteren door middel van academische en culturele samenwerkingsprojecten. Als onderdeel van de boycot voeren academici, kunstenaars en consumentenactie tegen deze vorm van samenwerking en ‘rebranding’. Een groeiend aantal kunstenaars heeft geweigerd om te exposeren of om op te treden in Israël.

Desinvestering houdt in: het bestoken van corporaties die medeplichtig zijn aan het schenden van Palestijnse rechten, en er daardoor voor zorgen dat o.a. universitaire investeringen, portfolio’s en pensioenfondsen niet worden aangewend om de betreffende bedrijven te financieren. Deze inspanningen zorgen voor meer bewustwording over de gevolgen van het Israëlische beleid en moedigen bedrijven aan om hun economische invloed te gebruiken om druk uit te oefenen op Israël om een einde te maken aan het systematisch ontkennen van Palestijnse rechten.

Sancties vormen een essentieel onderdeel van het laten blijken van afkeuring voor de handelswijze van een land. Israëls lidmaatschap van diverse diplomatieke en economische forums zorgt zowel voor een onverdiende vorm van respect als voor materiële ondersteuning van acties van Israël. Door de oproep tot sancties tegen Israël informeren actievoerders de maatschappij over de schendingen van internationaal recht en roepen ze op om de medewerking van andere naties aan deze schendingen te beëindigen. 

Een wereldwijde beweging

De BDS-beweging wordt ondersteund door vakbonden, kerken, ngo’s en bewegingen die miljoenen over de hele wereld vertegenwoordigen en er worden sterke campagnes in gemeenschappen over heel de wereld gevoerd. Progressieve Joodse groeperingen spelen een belangrijke rol in de beweging.

Publieke figuren zoals Desmond Tutu, Naomi Klein, Roger Waters, Angela Davis en Judith Butler steunen de BDS-campagne.

BDS is een inclusieve, anti-racistische beweging van mensenrechten, die zich principieel verzet tegen alle vormen van discriminatie, ingesloten antisemitisme en islamofobie.

Steeds meer invloed

Dankzij het voeren van een strategische campagne wordt de impact van de BDS-beweging versterkt. Voorbeelden van directe en indirecte invloed van de BDS zijn o.a.:

 • BDS-campagnes in de Arabische wereld nemen toe.
 • G4S verliest heel wat contracten bij VN-instanties en privébedrijven.
 • Multinational Veolia verkoopt zijn bedrijf in Israël.
 • G4S kondigt plannen aan om hun Israëlische dochterbedrijf te verkopen.
 • Duizenden kunstenaars ondersteunen de culturele boycot.
 • Academische verenigingen en studentenbonden ondersteunen BDS.
 • Desinvesteringen door regeringen en banke
 • BDS gezien als een “strategische” uitdaging voor de onderdrukking door Israël
 • Orange verlaat de Israëlische markt
 • SodaStream sluit zijn illegale kolonistenfabriek
 • Studenten stemmen om mee te doen met de BDS-beweging
 • De universiteit van Johannesburg geeft de contacten met een Israëlische universiteit op
 • Gemeenteraden in Europa stemmen voor deelname aan de BDS-beweging
 • De EU onderneemt stappen tegen illegale Israëlische kolonies

Lees hier meer https://bdsmovement.net/news/ en op https://bdsmovement.net/impact

BDS streeft ernaar internationale steun voor overtredingen van het internationaal recht door Israël te beëindigen door bedrijven, instellingen en regeringen te dwingen hun politiek te veranderen. Als Israëlische bedrijven en instellingen geïsoleerd raken, zal Israël het moeilijker vinden om de Palestijnen te onderdrukken.

BDS-campagnes verhogen de bewustheid over hoe Israël het Palestijnse volk onderdrukt.

De groei en het succes van de BDS-beweging stuurt een duidelijke boodschap naar de Palestijnen en de regeringen van de hele wereld dat mensen overal ter wereld steeds minder bereid zijn de onderdrukking van de Palestijnen door Israël te aanvaarden.

Bronnen: https://bdsmovement.net, http://www.docp.nl/over-boycot-bds/

Doe mee

Bekijk zeker onze campagnes en werk aan de BDS activiteiten en campagnes in België !

We geven op deze website al een heel deel voorbeelden van mogelijkheden om thuis, lokaal of nationaal mee te werken met BDS acties. Kom zeker eens langs op één van onze activiteiten om kennis te maken, bekijk hier de agenda.

Of stuur een email naar secretariaat@palestinasolidariteit.be met je vraag. 

Achtergrond dossiers over BDS

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be