IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Film “The Lab”: Palestina laboratorium voor Israël?

Het Goudblommeke in Papier / La Fleur en Papier Doré

Cellebroersstraat / Rue des Alexiens 55, 1000 Brussels, Belgium

► Nederlands
PALESTINA ALS LABORATORIUM VOOR DE ISRAËLISCHE WAPEN INDUSTRIE? FILMVERTONING “THE LAB” EN NABESPREKING

Filmvertoning: “The Lab”
Directeur: Yotam Feldman; Israël 2013, 60min; Hebreeuws gesproken met Engelse ondertitels

De Bezette Palestijnse Gebieden vormen een ideaal laboratorium voor het testen van wapens en oorlogstechnieken. De documentaire film “The Lab” volgt ex-militairen en vertegenwoordigers van de wapenindustrie die producten van ‘dit laboratorium’ wereldwijd verkopen – wapens en technologiën ontwikkeld voor gevechten in dichtbevolkte stedelijke delen van de Westbank en Gazastrook. De film bekijkt hoe Israël is gegroeid tot een van de grootste wapen-exporteurs en wie hier belang bij heeft.

NABESPREKING
met
Bram Vranken, Vredesactie
Itamar Shachar, Intal

Weinig mensen weten dat de Europese lidstaten samen, één van de grootste wapenexporteurs ter wereld vormen. Terwijl Europa vrede en beschaving predikt, inclusief in het Midden-Oosten, duiken Europese wapens op in conflicten wereldwijd. Europese lidstaten importeren ook wapencomponenten en beveiligings technologieën van Israëlische wapenfabrikanten, vaak nadat ze gebruikt werden in de Bezette Palestijnse Gebieden.

De campagne Ik stop wapenhandel.eu van Vredesactie brengt wapenhandel in kaart, haalt de wapenhandelaars uit de anonimiteit en grijpt in daar waar we wapenhandel kunnen stoppen.
De campagne voor een militair embargo van Israël legt de banden tussen Europese lidstaten en België met Israëlische wapenfabrikanten en roept op alle militaire banden met Israël te verbreken.

Vertegenwoordigers van deze 2 campagnes zullen deze 2 campagnes voorstellen en en daarna in debat gaan met het publiek.

www.istopthearmstrade.eu | http://www.intal.be/nl/campagne/militair-embargo-tegen-israel

► English

PALESTINE AS “THE LAB” FOR THE ISRAELI WEAPON INDUSTRY ? FILM AND DISCUSSION

FILM SCREENING: “THE LAB”
Directed by Yotam Feldman; Israel, 2013; 60 minutes; Hebrew with English subtitles
The Occupied Palestinian Territory creates an ideal laboratory for testing weapons and war techniques. The documentary film “The Lab” follows ex-army officers and representatives of the weapon industry, who sell the products of this “laboratory” around the globe: weapons and technologies developed for combat in the highly populated cities of the West Bank and the Gaza Strip. The film examines how Israel has become one of the largest weapon exporters, and who profits from this development.

DEBATE
Bram Vranken, Vredesactie: on the European arms industry
Itamar Shachar, Intal: on the campaign for a military embargo on Israel

Not many people know that put together, the European Member States form one of the biggest arms exporters in the world. While Europe preaches for peace and civilization, European weapons pop up in conflicts around the globe, including in the Middle East. European Member States also import weapon components and security technologies from Israeli weapon companies, often after they were used in the Palestinian Occupied Territory.

The campaign “I stop the arms trade.eu” maps the arms trade, lifts arms dealers out of anonymity and takes action in places where we can, as civil society, stop the arms trade. The campaign for a military embargo on Israel specifies the connections between European Member States, particularly Belgium, and Israeli weapon companies, and calls for a suspension of all military relations with Israel.

Civil society representatives will present these two campaigns in the context of the film, and will open the floor for a debate with the audience.

www.istopthearmstrade.eu | http://www.intal.be/nl/campagne/militair-embargo-tegen-israel

► Français

LA PALESTINE, UN LABORATOIRE POUR L’INDUSTRIE MILITAIRE ISRAELIENNE? PROJECTION DU FILM “THE LAB” ET DEBAT
Réalisé par Yotam Feldman; Israel, 2013; 60 minutes; Hébreux, sous-titré anglais.

Ce documentaire dévoile le fonctionnement et les dessous de l’industrie militaire israélienne. Les principaux acteurs du marché israélien de la sécurité interviewés dans ce film, sont tantôt politiciens, militaires ou représentants de l’industrie de l’armement. Ces derniers travaillent à exporter leurs technologies militaires préalablement testées dans leur laboratoire privé – The lab – qui n’est autre que la Cisjordanie. Ainsi, les territoires palestiniens occupés sont utilisés comme des laboratoires d’armement qui assurent le développement et les profits de l’industrie israélienne. Le conflit israélo-palestinien s’est mué en une entreprise économique si rentable pour l’Etat d’Israël qu’il ne pourrait plus y renoncer…

Après le film: débat

Bram Vranken, Vredesactie: sur l’industrie européenne de l’armement
Itamar Shachar, Intal: sur la campagne pour un embargo militaire envers Israël

A travers les nombreux conflits qui déchirent notre monde, il n’est pas rare d’y trouver des armes européennes. Alors que l’Union européenne prétend œuvrer pour la Paix et combattre le terrorisme, de nombreuses armes européennes s’exportent notamment vers le Moyen-Orient, passant aisément de mains en mains.

Ceci n’est pas étonnant car notre législation sur les exportations d’armes est aussi efficace qu’une passoire. La campagne «Stoppe le commerce des armes» met à votre disposition de l’information factuelle, sort de l’anonymat les marchands d’armes et intervient là où s’organise le commerce des armes. Et notamment, en Israël.
La campagne pour un embargo militaire envers Israël met en evidence les connexions entre les membres de l’Union Européenne, plus particulièrement la Belgique, et les entreprises qui fabriquent des armes en Israël. Elle appelle à la suspension de toute relation militaire avec un pays qui viole le droit international en permanence.

Les représentants de la société civile invités ce jeudi 3 mars présenteront brièvement ces deux campagnes dans le contexte du film et ouvriront la voie à un débat passionnant.

www.istopthearmstrade.eu | http://www.intal.be/fr/campagne/embargo-militaire-contre-israel

Facebook

Datum: 

Thursday 03 March 2016

Verspreid het nieuws

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Pinterest

Laat een boodschap achter

Geen activiteiten missen?

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be