IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Manifestatie VOOR verdraagzaamheid en vrede, TEGEN terreur en haat.

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen lanceert Antwerp for Palestine een oproep om massaal de straat op te komen om de terreurdaden wereldwijd te veroordelen en de groeiende polarisatie tegen te gaan. We verwerpen elke vorm van geweld en haat jegens burgers ongeacht etniciteit, religie en ideologie. De hieruit voortvloeiende islamofobie, antisemitisme en andere vormen van discriminatie horen niet thuis in onze maatschappij. Hierbij willen wij ook ineens een stem zijn tegen de lopende en geplande anti-islam betogingen voornamelijk van PEGIDA die in Duitsland, Vlaanderen en elders (zullen) plaatsvinden.
Vanuit Antwerpen roepen we op tot verdraagzaamheid en samenhorigheid om zo de eenheid binnen onze maat…schappij te bewerkstelligen.
De fundamentele basisrechten moeten gevrijwaard worden zoals: de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, vrijheid van geloofsovertuiging en andere essentiële rechten.
We nodigen u hierbij uit om ons te vervoegen bij deze manifestatie.
Iedereen die hierin gelooft en een stem wilt zijn tegen alle haat en polarisatie, kom ons steunen.
Eendracht maakt macht.

zondag 25 januari: 14u – 17u
Bolivarplaats, 2018 Antwerpen
Datum: 
Sunday 25 January 2015

Verspreid het nieuws

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Pinterest

Laat een boodschap achter

Geen activiteiten missen?

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be