IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Reacties op Lucas Vander Taelen:

Facebook
Twitter
Email
Print

Lucas Vander Taelen op 27/05/2014  Рin De Standaard en reacties erop. 

In een klimaat waarin ‘onschuldige’ jodengrapjes weer kunnen en antisemitische uitspraken niet worden veroordeeld, is het niet zo onverwacht als het lijkt, dat een gek zich meent te moeten wreken op¬†joodse¬†toeristen in Brussel, zegt Luckas Vander Taelen.

Wat drijft een man om het Joods Museum binnen te stappen, een kalasjnikov boven te halen, vier mensen neer te kogelen en dan kalm weg te wandelen en te verdwijnen in de straatjes van de Marollen?

Is het de daad van een gestoorde gek of is zijn koelbloedigheid het teken van een doordachte politieke daad van een verblind fanaticus?

Bij het ter perse gaan was de dader nog niet bekend, maar de kans is groot dat het hier om een antisemitische aanslag gaat. En dat lijkt op een dramatische escalatie van de groeiende tolerantie voor antisemitisme de jongste jaren.

Misschien was hij in 2008 door de Merodestraat gestapt in Brussel, waar dagenlang een spandoek hing ‘Gaza=Auschwitz’. Of had hij de slogans gehoord die geroepen werden tijdens Palestinabetogingen in Brussel:Gaza,¬†Gaza, les juifs au gaz!

Heel veel politieke afkeuring is daar niet over te horen geweest. De¬†joodse¬†gemeenschap vond het uiteraard bedenkelijk, maar ze werd belachelijk gemaakt in populaire tv-programma’s. Daar maakte men zich vrolijk door in een montage oude zwart-witbeelden van dansende rabbi’s te tonen. Vijftig jaar eerder hadden de nazi’s nog rabbi’s gedwongen te dansen. In Auschwitz.

En minister van staat Philippe Moureaux zei zonder enig weerwerk dat het lot van de islamieten in Brussel te vergelijken was met dat van de¬†joden¬†in de jaren dertig. De inmiddels overleden Franse super-indignado St√©phane Hesssel schreef zonder verpinken dat de Duitse bezetting van Frankrijk (waarbij meer dan 75.000¬†joden¬†werden gedeporteerd) in het niets verzonk bij de¬†Isra√ęlische¬†acties in¬†Gaza. En de openlijk antisemitische komiek Dieudonn√© beschikt ondanks allerlei podiumverboden nog steeds over een hele schare fans.

Openlijke jodenhaat

En zo is een vaak onschuldig ogend soort historisch relativisme ontstaan dat gemakkelijk overgaat in negationisme en de realiteit van de Holocaust ontkent of naar de achtergrond duwt. De¬†joden¬†zijn geen slachtoffers meer, maar daders: ze worden verantwoordelijk gesteld voor het onrecht dat¬†Palestijnen¬†aangedaan wordt. En zo is het Isra√ęlisch-Palestijns conflict in West-Europese steden ge√Įmporteerd. De verwarring tussen het jodendom en¬†Isra√ęl¬†wordt gecultiveerd. ‘Zionist’ is een codewoord geworden dat antisemieten gebruiken als ze het over¬†joden¬†hebben.

Holocaustlessen

Een studie van de Verenigde Naties komt tot de conclusie dat het antisemitisme toeneemt en dat in het Midden-Oosten liefst 90 procent van de bevolking zich tot openlijke jodenhaat bekeert. De extreme anti-joodse propaganda van Hamas is via het internet ook bij ons te zien. In Franse scholen verzetten allochtone scholieren zich tegen geschiedenislessen over de Holocaust. Bij ons is de kennis erover bij jonge mensen vrij gering, waardoor ze steeds gemakkelijker slachtoffers worden van antisemitische propaganda.

In die sfeer heeft een verwarde geest niet veel nodig om zichzelf te zien als een rechtvaardige wreker van vermeend onrecht. De grootste kwaadaardigheid van antisemitisme is immers dat het elke jood reduceert tot een medeplichtige van een planetaire samenzwering. Ook¬†Isra√ęlische¬†toeristen, die op een zaterdag het Joods Museum bezoeken.

Laten we hopen dat in Brussel geen dramatische trend is ingezet. Maar laten we vooral nadenken over hoe het komt dat het antisemitisme ook bij ons zozeer is kunnen opflakkeren.

Lucas Vander Taelen

 

Reacties op Lucas Vander Taelen:

Luckas,

Als overtuigde pacifiste, als mens die reeds jaren zeer geraakt wordt door het Isra√ęlisch-Palestijns conflict, maar ook als Groen partijlid, ben ik diep geschokt door je stuk in De Standaard.

Dat historisch relativisme een groot gevaar is, staat als een paal boven water, maar je bezondigt je zelf aan relativisme!!! Je bekijkt de oh zo complexe problematiek maar van √©√©n kant. Hoe partijdig of onge√Įnformeerd of mag ik zeggen dom is dat! En dat als Vlaams Volksvertegenwoordiger van Groen. Ik schaam me in jouw plaats. Ik moet toegeven dat ik gedacht heb: ‚Äėgelukkig aftredend volksvertegenwoordiger‚Äô.

Je vraagt je af wat een man drijft om een museum binnen te stappen en vier mensen neer te kogelen?

Heb jij je destijds afgevraagd wat de moordenaar van Rabin, de ultranationalistische extremist Yigal Amir, dreef? Hij schoot Rabin dood tijdens een vredesdemonstratie in Tel-Aviv omdat hij het niet eens was met de pogingen van Rabin om vrede te stichten met de Palestijnen. Hij heeft nooit spijt betuigd voor zijn daad. Een gestoorde gek? Een verblind fanaticus? Ja, wat mij betreft wel, zoals misschien de dader van de schietpartij in Brussel.

Je trekt uit dit verschrikkelijk gebeuren echter de verkeerde conclusies (net zoals de Isra√ęlische regering na de moord op Rabin. Zij ging nadien niet voor meer vrede zoals hij wou maar voor minder en dat tot op de dag van vandaag).

Je knoopt het gebeuren in Brussel aan grapjes en antisemitische uitspraken die niet zouden worden veroordeeld heden ten dage. Ik denk dat de oorzaak veel veel dieper zit en veel schrijnender is.

De Holocaust was afschuwelijk, onmenselijk en heeft getoond hoe het allerslechtste in een mens kan bovenkomen.  Omdat dit niet mag vergeten worden ben ik dan ook met mijn kinderen naar Auschwitz geweest en naar het museum in Mechelen en naar vele andere plaatsen waar men die vreselijke gebeurtenissen in een juist kader probeert te plaatsen.

Ik ben echter ook al vaak naar informatieavonden geweest over het huidige Isra√ęlisch-Palestijns conflict, heb er al zeer veel over gelezen, heb naar veel mensen geluisterd (Joden, Palestijnen, politiekers … waaronder Dries Van Agt, voormalig minister-president van Nederland) en wou deelnemen aan de internationale vredesbetoging een jaar na de oorlog in Gaza waar 1500 Palestijnen gedood werden en heel de infrastructuur vernield werd (we werden niet toegelaten in Isra√ęl en strandden in Ca√Įro).

De toestand van de Palestijnse bevolking is dramatisch, beste Luckas. De Isra√ęlische regering voert een ‚ÄėApartheidsbeleid‚Äô tegen de Palestijnen, niet meer en niet minder. Heel belangrijke, invloedrijke grote leiders zoals aartsbisschop Desmond Tutu en vele anderen zeggen het, de Verenigde Naties zeggen het, ze veroordeelden de Isra√ęlische staat reeds meermaals voor talrijke vormen van discriminatie jegens de Palestijnse bevolking. En wat gebeurt er? Niets! Heel de wereld kijkt toe en laat gebeuren. Amerikaanse functionarissen beschrijven in een via WikiLeaks uitgelekte mail uit 2008 het Isra√ęlisch beleid inzake Gaza en Hamas: ‚ÄėIsra√ęlische functionarissen hebben herhaaldelijk bevestigd dat ze de economie van Gaza op de rand van de instorting willen houden, zonder ze echt over de rand te duwen‚Äô. Dat is gepubliceerd in De Standaard Luckas, in de krant waar jij mag voor schrijven. Zeg niet dat je het niet geweten hebt. En iedereen weet het, heel de grote Arabische wereld weet het ook en lijdt om het onrecht dat de Palestijnen elke dag aangedaan wordt en waar de internationale gemeenschap niet tegen optreedt. De westerse ‚Äėchristelijke‚Äô grootmachten kijken de andere kant op.

Wel, ik denk dat deze situatie de bron, de aanleiding, de oorzaak is van de laffe, extremistische, fanatieke daad van een gestoorde geest in Brussel. Je schrijft zelf: ‚ÄėIn die sfeer heeft een verwarde geest niet veel nodig om zichzelf te zien als een rechtvaardige wreker van vermeend onrecht‚Äô. Wablieft??? vermeend onrecht? maar het is een reusachtig onrecht!¬† een re√ęel, pijnlijk, dagelijks onrecht tegenover een hele bevolking! Weet je wat ik vaak denk Luckas? Ik denk dat de miljoenen slachtoffers van de Holocaust zich uit schaamte en verdriet zouden omdraaien in hun graf moesten ze zien wat er met het Palestijnse volk gebeurt heden ten dage, want het is hetzelfde als wat¬†met hen gebeurde (en neem hier mijn woorden niet letterlijk, beschuldig mij niet van cynisme of wat dan ook,¬† ik weet dat de slachtoffers geen graf kregen, het is enkel een veel gebruikte uitdrukking in onze taal). Mijn punt is: niet ‚Äėde sfeer‚Äô waar jij over schrijft is de oorzaak, maar wel degelijk het onrecht.

Waarom schrijf je daar niet over Luckas? Je schrijft over de ontkenning van de Holocaust en klaagt in √©√©n adem aan met een pruillip: ‚Äôde joden zijn geen slachtoffers meer, maar daders: ze worden verantwoordelijk gesteld voor het onrecht dat Palestijnen aangedaan wordt‚Äô.¬† Maar ze zijn ook verantwoordelijk Luckas! De huidige Isra√ęlische regering laat toe, stimuleert zelf dat Palestijnen vernederd, gediscrimineerd, uitgesloten, verarmd, verjaagd, gevangen en gedood worden. En natuurlijk doet niet elke jood dit. Vele joden vinden dit ook ronduit verschrikkelijk, vormen verenigingen, gaan spreken, distanti√ęren zich, zijn verlegen en bedroefd voor hetgeen in hun land gebeurt. Je schrijft zelf dat St√©phane Hessel schreef dat de Duitse bezetting van Frankrijk in het niets verzonk bij de Isra√ęlische acties in Gaza. En hij kan het weten Luckas, hij was zelf jood en opgepakt en gedeporteerd naar Buchenwald, hij had een vreselijke kampervaring die hij gelukkig overleefde. Wist je dat niet?

Je moet heel dringend gaan lezen Luckas: ‚ÄėHet zijn net mensen‚Äô Beelden uit het Midden-Oosten van Joris Luyendijk is een stevige aanrader om te beginnen. Luister daarnaast naar Desmond Tutu en Dries Van Agt en ik kan er je nog heel velen aanraden, ook zeer goede films en documentaires trouwens.

En ik kan je verzekeren dat de mensen van Palestina comit√©s √©√©n ding gemeen hebben: verontwaardiging en verdriet om het grote onrecht dat heden ten dage aangedaan wordt aan het Palestijnse volk, samen met vele joden trouwens die hiervoor speciaal naar Belgi√ę kwamen voor de avonden van ‚Äėde derde Weg‚Äô georganiseerd in de Monty in Antwerpen door Lucas Catherine bijvoorbeeld. Het waren beklijvende avonden met beklijvende getuigenissen, je had er moeten bijzijn! Je moet echt eens gaan praten met Lucas Catherine en zelf eens naar de Palestijnse gebieden gaan. Je zou nooit schrijven wat je geschreven hebt. Echt waar!

En wat de scholen betreft waar onze jeugd volgens jou de geschiedenis van de Holocaust niet meer leert heb ik een zeer goed voorstel: schaf de joodse scholen af! Als de joodse kinderen en jeugd zouden kunnen opgroeien samen met onze kinderen en jeugd, samen zouden kunnen spelen en sporten en vriendschappen smeden, is er een toekomst mogelijk zonder antisemitisme. Ik droom ervan.

Met echte groene groeten

Denise Puttaert

*****

 

Betreft: stuk Lucas Vander taelen in DS VAN 27/05/2014: “Als alle Joden zionisten worden”.¬†

Ik begrijp niet op welke basis jullie ingezonden stukken selecteren om te publiceren, en nog veel minder, dat dat blijkbaar zonder enige controle betreffende de inhoud gebeurt. Volgens het stuk van Luckas Vander Taelen zouden tijdens Palestina-manifestaties groteske antisemitische slogans gescandeerd worden, iets wat ikzelf nooit heb meegemaakt, met name bij de Gaza-betogingen. Wel: “Isra√ęl assassine les enfants de Palestine”, iets wat bevestigd is in VN-rapporten; “Isra√ęl barre toi, la Palestine n’est pas √† toi”, iets wat de VN met andere woorden ook al gezegd hebben in verband met de bezette Palestijnse gebieden; “Visiter la Palestine n’est pas un crime” (in verband met de weigering van luchtvaartmaatschappijen, onder druk van Isra√ęl, om reizigers toe te laten die ervoor uitkomen dat ze Palestina willen bezoeken).¬†

Tussen wat Isra√ęl verweten wordt in slogans en op spandoeken verdient het “apartheidsregime” en aparte vermelding. Dat die term van toepassing is, wordt ten stelligste ontkend in zionistische kringen. Nochtans is¬†de essentie van het begrip “apartheid” van destijds is nu volop aan de orde in Palestina: middels een groot pakket aan wetten – en militaire verordeningen in de bezette gebieden – is er een steeds toenemende scheiding tussen Joden en Palestijnen, zowel fysisch als juridisch, met als uiteindelijk resultaat dat de beste voorzieningen de Joden toekomen en de gebieden waar de Palestijnen leven benadeeld zijn – de monopolisering van het water door Isra√ęl en de Isra√ęlische kolonisten en de dientengevolge schrijnende krapte aan water bij de Palestijnen, is daarvan een gekend voorbeeld..¬†

Het is dus net omdat ik tegen onrechtvaardigheid ben en met name tegen discriminatie op etnische basis, dat ik aan verscheidene van die betogingen deelgenomen heb en ik heb die belachelijke antisemitische slogans er nooit gehoord Рik zou het trouwens onmiddellijk afgetrapt zijn als zoiets op één van die betogingen zou geduld geweest zijn. 

Merk op, dat de effectief gescandeerde slogans allemaal dingen zijn die Isra√ęl verweten worden, niet “de joden”!¬†

Indien u de verwijten van Luckas Vander Taelen aan de Palestina-betogers niet nagetrokken hebt en u niet weet, in hoeverre die terecht zijn of gewoon verzinsels, zou ik willen suggereren, dat u een passende rechtzetting publiceert (eventueel deze inzending). 

Jan Van Herzele

 

Reactie op Artikel in DS: “Isra√ęlische premier hekelt Europese ‚Äėhypocrisie'” (ma 26-05-2014).

Het weze duidelijk dat ik tegen alle vormen van racisme ben en tegen alle aanslagen. De aanslag in het Joods museum in Brussel is ofwel het werk van een gek, ofwel heeft het iets te maken met geheime diensten-toestanden en zullen we nooit de ware toedracht vernemen. 

Dat gezegd zijnde, tonen de Isra√ęlische toppolitici Liebermann en Netanyahu zich nog eens meesters in het manipuleren van de publieke opinie, wanneer ze spreken van “anti-Isra√ęlische en antisemitische ophitserij”, respectievelijk “ophitserij tegen de Joden en hun staat”, die de terreuraanval in Brussel als “resultaat” hebben. Over welke uitspraken ze concreet bedoelen, wanneer ze het hebben over “laster en leugens over Isra√ęl”, blijf ik op mijn honger zitten.¬†Wel geven ze als voorbeeld van die “anti-Isra√ęlische en antisemitische ophitserij”, onder andere, de oproep om Isra√ęl en Isra√ęlische producten te boycotten – daarmee doelend op de internationaal snel veld winnende beweging “Boycott, Divestment, Sanctions” (BDS).¬†Daarmee wordt ‘anti-Isra√ęlisch’ en ‘antisemitisch’ nog maar eens handig door mekaar gehaald – wellicht niet in het minst ten behoeve van de Isra√ęlische binnenlandse opinie.¬†

¬†Merk op, dat in de in het artikel vermelde formulering van de BDS-oproep in de verste verte geen sprake is van “Joden boycotten”!¬†

 Met andere woorden: de kritische lezer zal opmerken: 

– de manipulatie die erin bestaat, pro-Palestijnse activiteiten, en met name de BDS-oproep, in √©√©n adem te noemen met ‘antisemitisme’ en het aldus daarmee te vereenzelvigen;

– de manipulatie die erin bestaat, de BDS-beweging en alle pro-palestijnse acties te beschuldigen van “laster en leugens over Isra√ęl”,

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† – zonder √©√©n concreet voorbeeld te geven van wat met die “laster en leugens over Isra√ęl” bedoeld wordt;

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† – zonder √©√©n concreet voorbeeld te geven van wat de BDS-beweging zegt over Isra√ęl.¬†

Het is een reeds lang afgesproken tactiek van Isra√ęl en pro-Isra√ęlische bewegingen en instanties, om BDS in een slecht daglicht te plaatsen, onder meer door het te vereenzelvigen met antisemitisme. In Frankrijk, waar BDS-activisten,¬†als ontmoedigingstactiek,¬†al herhaaldelijk werden aangeklaagd, zijn de aanklagers daaromtrent in het ongelijk gesteld door de rechter.¬†

Om meer te vernemen over de BDS-beweging, verwijs ik naar het Internet Рeen uiteenzetting zou dit stukje onnodig lang maken, vermits er al zoveel over bestaat. Zie onder meer: http://www.bdsmovement.net. 

Jan Van Herzele (27 mei 2014). 

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ‚ā¨40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ‚ā¨18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ‚ā¨22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be