IEDER MENS IS GELIJK

ELIO DI RUPO: STOP ISRAELI AGRESSION

Facebook
Twitter
Email
Print

Geachte Excellentie, Elio Di Rupo,
Geachte Leden van het Belgisch Federaal Parlement, 

Als bezorgd burger richt ik het woord tot U.

Israel heeft een grens overschreden.

De Conventies van Genève houden een humanitaire ondergrens in voor de behandeling van burgers in conflictsituaties. België heeft zich volledig achter zowel de Conventies, als de Aanvullende Protocollen geschaard en dient zich op basis van deze principes en een dwingende morele verplichting uit te spreken telkens deze minimumprincipes  worden geschonden.

Sinds de lancering van het Israëlisch offensief “Operation Protective Edge” in Gaza zijn we getuige van een collectieve bestraffing van een burgerbevolking voor de handelingen van  individuen. Tot op heden (9 juli) is er sprake van meer dan 190 bombardementen met als dodentol 23 Palestijnen waaronder 4 kinderen en 130 gewonden.

Israël schendt hiermee duidelijk artikel 4 van het Aanvullend Protocol II van de Conventie van Genève. De burgerbevolking van Gaza, die zich de facto opgesloten vindt in een van de drukst bevolkte urbane regio’s ter wereld, kan niet vluchten voor de luchtbombardementen die steeds intenser worden en die dreigen opgevolgd te worden door een grondoffensief.

Israël heeft met regelmaat basisartikelen van de Conventie van Genève – die de integriteit van de burgerbevolking vrijwaren en die ondertussen als internationaal gewoonterecht  beschouwd worden – geschonden. De dood van drie Israëlische staatsburgers heeft evenwel geleid tot een grootschalige vervolging van Palestijnse burgers, en een daaropvolgende militaire operatie die de fundamentele waarborgen ter bescherming van de burgerbevolking met de voeten treedt. Die bescherming van de burgerbevolking wordt nochtans opgelegd door Artikel 13 van ditzelfde  Aanvullend Protocoll II van de Conventie.

Als Belgisch staatsburger is het mijn plicht alles in het werk te stellen om schendingen van de Conventie van Genève bekend te maken en te verhinderen. Derhalve roep ik de Belgische regering hoogdringend op duidelijk stelling in te nemen en de Israëlische ambassadeur te interpelleren betreffende deze aanval op de integriteit van de burgerbevolking in Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

Om verdere schendingen te vermijden moeten de Belgische Staat en haar federale deelstaten elke mogelijke vorm van invloed op Israël uitoefenen. België dient ondermeer onmiddellijk alle bilaterale akkoorden met Israel op te schorten. Verder moet economische samenwerking en handel met Israël afhankelijk gemaakt worden  van respect voor de mensenrechten en het internationaal recht. Want wie vandaag handel drijft met Israel verklaart zich impliciet akkoord met diens handelswijze, en dus met deze schending van mensenrechten.

Ook dient onze Belgische vertegenwoordiging binnen alle EU-organen, inclusief het Parlement, alle mogelijke stappen te ondernemen om een eind te stellen aan het Israëlisch offensief en verdere schendingen van mensenrechten.

Als Belgisch burger wil ik mij niet mee schuldig maken aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

Hoogachtend

http://www.petities24.com/elio_di_rupo_stop_israeli_agression

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be