IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Persbericht: Voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Israël, Tzipi Livni, in Brussel – gerechtelijke aanhouding

Facebook
Twitter
Email
Print

Deze maandag 23 januari, 2017, zal Mevr. Tzipi Livni, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Israël, naar Brussel komen een conferentie in het Europees Parlement (https://www.facebook.com/events/239579466483381/ ; http: // antisemitism-europe.blogspot.be/2017/01/europe-pro-israel-christian-group.html). 

Ze was minister van Buitenlandse Zaken op het moment van de Israëlische militaire operatie “Cast Lead” in de Gazastrook tussen 27 december 2008 en 18 januari 2009.

Op 23 juni 2010 heeft een groep van slachtoffers een klacht overhandigd aan de federale procureur in België tegen verschillende civiele en militaire verantwoordelijken, waaronder  Mevr. Tzipi Livni ,wegens de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd in de Gazastrook.

De aanklagers hebben logischerwijze dan ook aan de federale procureur de aanhouding gevraagd van Mevr. Tzipi Livni  zodra zij in Brussel landt op 23 januari.

De federale procureur heeft bevestigd dat Mevr. Tzipi Livni door de Federale gerechtelijke politie zou worden onderschept tijdens haar verblijf in België voor ondervraging met betrekking tot de klacht die tegen haar werd ingediend.

Ter herinnering, tijdens de drie weken durende militaire operatie “Cast Lead”, werden 1.500 ton bommen op woonwijken in Gaza gegooid vanuit de lucht en  tienduizenden artilleriegranaten warden afgevuurd vanuit tanks die niet enkel duizenden huizen vernietigden, maar ook ziekenhuizen, scholen en moskeeën. Uit de statistieken van verschillende NGO’s – die werden overgenomen door de Verenigde Naties – kunnen we schatten dat het aantal Palestijnse slachtoffers van de 23 dagen offensief, tussen 1387 en 1434 ligt, waaronder 960 burgers en meer dan 410 kinderen en honderden vrouwen. Het aantal gewonden wordt geschat op 5303, waarvan velen gehandicapt zullen blijven tot het einde van hun dagen. Daarbovenop hebben waren er ook doelbewuste aanvallen op burgers en gebruikten de Israëlische troepen wapens waarvan het gebruik of de gebruiksvoorwaarden worden veroordeeld door het internationaal recht, zoals witte fosfor, die ontvlamt bij impact, maar die ook extreme kankerverwekkend is op middellange en lange termijn.

De Verenigde Naties stelde een commissie samen die de feiten moest onderzoeken. Hun rapport werd achteraf ook volledig aangenomen door de Dit rapport is gekend als het ‘Goldstone Report` en verklaarde:” Het is noodzakelijk een onderzoek in te stellen naar de personen die verdacht worden van mensenrechtenschendingen en het international humanitair recht en zo die schendingen worden bewezen dan ook de schuldigen te vervolgen opdat er geen klimaat van straffeloosheid ontstaat.

Staten hebben de plicht volgens het internationaal recht om schendingen van het international recht te onderzoeken. “

De uiteindelijke beslissing om de “Cast Lead” operatie te beginnen werd genomen op vrijdagochtend 26 december 2008, tijdens een ontmoeting tussen de minister van Defensie Ehud Barak, stafchef Gabi Ashkenazi, het hoofd van de geheime dienst Shin Bet / Shabak Yuval Diskin en het hoofd van de militaire inlichtingendienst Amos Yadlin. Enkele uren later had minister van Defensie Ehud Barak een ontmoeting met premier Ehud Olmert en minister van Buitenlandse Zaken Tzipi Livni voor een laatste bijeenkomst, waarin het trio de orders aan de luchtmacht gaf voor de start van het offensief.

Tijdens de “Cast Lead” operatie, waren de verklaringen van sommige politici en militaire woordvoerders overweldigend. In dit verband heeft het Goldstone rapport gesteld: De commissie drukt haar bezorgdheid uit over de publieke verklaringen van Israëlische functionarissen, waaronder hoge militaire functionarissen, volgens dewelke de aanvallen tegen de burgerbevolking en de vernietiging van civiele eigendommen warden gewettigd middelen om aan de militaire en politieke doelstellingen van Israël te bereiken. De comissie is van mening dat dergelijke verklaringen, niet enkel de toepassing van het internationaal recht ondermijnen, maar ook  onverenigbaar zijn met de geest van het charter van de Verenigde Naties. en daarom dan ook formeel moeten worden veroordeeld.

Tzipi Livni, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, is als zodanig verantwoordelijk voor de beslissingen die tijdens “Operation Cast Lead” werden genomen op  op dezelfde manier dat Ehud Olmert en Ehud Barak dat zijn,  verklaarde dat “wij zullen geen mededogen tonen.” Deze term wordt gebruikt in deze context, vormt op zich een oorlogsmisdaad, in overeenstemming met artikel 136quater, § 1, 28 ° van het Belgische Wetboek van Strafrecht.

Livni verklaard ook op 19 januari 2009, tijdens een interview op het Israëlische Channel 10 Nieuws: “Israël heeft echte hooliganisme gepleegd in de loop van de recente operatie, op mijn verzoek”.

Het onevenredige gebruik van geweld is ongetwijfeld een geplande doctrine die goedgekeurd was door de Israel Defense Forces. De verantwoordelijkheid van de verdachte daders die in de klacht worden aangeklaagd moet in detail worden onderzocht in het licht van de ingediende klacht.

Op 10 maart 2010 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot de uitvoering van de aanbevelingen van het Goldstone rapport. De resolutie roept de lidstaten en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken op om  publiekelijk de uitvoering van de aanbevelingen van het rapport-Goldstone te vragen en de verantwoordelijken te benoemen voor alle schendingen van het internationaal recht, waaronder vermeende oorlogsmisdaden”. Ten slotte dringt de resolutie aan bij EU-lidstaten erop aan om samen een “sterk gemeenschappelijk standpunt” in te nemen over de follow-up van het Goldstone-rapport en ook te eisen dat de blokkade van Gaza wordt opgeheven, die in het rapport “in strijd is met het internationaal humanitair recht.” Wordt genoemd.

Het is zo dat het juist in het Europees Parlement zal zijn Tzipi Livni zal worden gearresteerd door de federale gerechtelijke politie op 23 januari 2017.

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be