IEDER MENS IS GELIJK

Search

Palestijnse vluchtelingen willen we niet, wel hun grondstoffen

Facebook
Twitter
Email
Print

In het Radio 1 programma ‘De Ochtend’ hekelt Theo Francken op maandag 13 januari het enorm problematisch ‘fenomeen’ van Palestijnse asielzoekers uit Gaza in 2019, vooral mannen. Volgens de voormalige minister van asiel is dit fenomeen te wijten aan het te zachte migratiebeleid van huidig minister van asiel en migratie Maggie De Block.

Als voormalig Minister van asiel reisde Theo Francken de wereld rond om met staatshoofden en regimes te onderhandelen om vluchtelingen terug te nemen of burgers te ontraden om naar België, en Europa tout court, te komen. Maggie De Block maakt volgens Theo Francken geen tijd vrij voor asiel en heeft nog geen enkele reis gemaakt.

Het klopt dat het aantal vluchtelingen stijgt. Palestina staat, met meer dan 2300 vluchtelingen in 2019, in de top 3 van landen van waaruit het meeste vluchtelingen naar hier kwamen, na Afghanistan en Syrië.

In 2018 waarschuwden de Verenigde Naties dat Gaza in 2020 onleefbaar zal zijn, als gevolg van de wurgende blokkade door Israël sinds 2007. We zijn ondertussen in 2020… de bombardementen gaan onverminderd door en doordat Israël Gaza gebruikt als testlaboratorium voor hun militaire technologie, kan ze deze op de markt brengen als ‘getest’.

In het Radio 1 programma horen we Theo Francken echter niet praten over ‘waarom’ deze vluchtelingen aan onze deur kloppen. Het ‘waarom’ blijkt voor veel beleidsmakers de olifant in de porseleinwinkel te zijn. Als er oplossingen worden aangereikt, via economische sancties tegenover landen zoals Israël die de mensenrechten niet respecteren, gaan de paraplu’s omhoog.

Zogezegd is het moeilijk om op Europees niveau beslissingen te nemen, met 28 landen. De Palestijnen in de bezette Palestijnse gebieden en de vluchtelingen zijn daar de slachtoffers van. Maar als het over economische aangelegenheden gaat, blijken de regeringsleiders plots wel goed overeen te komen. 

Zo heeft Griekenland onlangs een miljardendeal gesloten met Israël om een pijplijn aan te leggen, de EastMed pijplijn. Ook voor de kust van Gaza liggen gasreserves, ze liggen op dezelfde hoogte als de Israëlische reserves. Ze werken als communicerende vaten, pompt Israël gas dan vloeit er Palestijns gas over naar de Israëlische reserve. De EastMed pijplijn zal, wanneer de bouw vervolledigd is, gas transporteren naar Europa.

De Palestijnen zien van deze miljardendeal geen cent, Europa en België doen de ogen dicht voor het exploiterende Israël en zien er geen graten in om mee de Palestijnse natuurlijke reserves te plunderen. Palestijnse vluchtelingen willen we niet maar we willen wel hun grondstoffen. Was er ook niet de klimaatambitie?

Ondertussen zet Flanders Investment en trade, het Vlaams agentschap voor internationaal ondernemen, de mogelijkheden om te investeren in de gassector in Israël in de kijker voor Vlaamse investeerders. De Vlaamse monopolist Fluxys is aandeelhouder van een dochterbedrijf van DEPA, het bedrijf dat instaat voor de aanleg van de EastMed pijplijn. Dit betekent dat een Vlaams bedrijf reeds voordeel zou kunnen halen uit de EastMed pijplijn, zelfs nog voor deze operatief is.

Het is dus mogelijk dat in de toekomst onze huizen verwarmd worden met gestolen Palestijns gas.

Ondertussen rommelt het ook ik het Gentse stadsbestuur, Schepen Sofie Bracke is afgevaardigd om op een VOKA missie naar Israël te gaan om technologie bedrijven te bezoeken. De ‘inspiratiereis’ zoals Schepen Bracke het noemt is noodzakelijk want ze wil Gent laten uitgroeien tot technologie hoofdstad van Europa. Het was een turbulente gemeenteraad op maandag 20 januari, die nog gevolgen zal hebben voor de verdere Gentse coalitie. Uiteindelijk kreeg Schepen Bracke de meerderheid achter zich met de hulp van Vlaams Belang en N-VA. Schepen Bracke kan dus vertrekken naar Israël, een land dat koloniseert en een apartheidsregime in stand houdt.

Dat onze acties in het westen gevolgen hebben voor het zuiden blijkt niet door te dringen bij beleidsmakers en bedrijven. Nochtans is eerlijke handel een noodzaak als we de FOD Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking mogen geloven.

Uitspraken zoals die van Theo Francken waarin vluchtelingen, zonder het grotere verhaal, als een probleem worden weggezet zijn erg problematisch. Mensen vluchten voor oorlog, onderdrukking, klimaatwijziging, politiek, economisch en sociaal penibele situaties,… Het is onze morele plicht om mensen in een uitzichtloze situatie te helpen.

Daarnaast is het de plicht van onze beleidsmakers om van de wereld een betere plek te maken, en dat doe je niet door grondstoffen te stelen, de klimaatverandering te bevorderen, muren te bouwen, wapens te verkopen en handel te drijven met landen en regimes die geen respect hebben voor mensenrechten. De bevolking maakt reeds werk van een warme verbindende samenleving, dat zien we elke dag in het werk van zoveel organisaties en de inzet van duizenden vrijwilligers, het is hoog tijd dat de beleidsmakers hen daarin volgen.

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be