IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

‘VREDESPLAN TRUMP’: DEAL OF FLOP VAN DE EEUW?

Facebook
Twitter
Email
Print

REACTIE PALESTINA SOLIDARITEIT VZW OP ‘VREDESPLAN’ PRESIDENT TRUMP

Enkele dagen terug maakte Amerikaans president Trump zijn plan bekend als oplossing voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie, aangekondigd als ‘deal van de eeuw’. Wie ‘de deal van de eeuw’ nader bekijkt moet echter vaststellen dat dit plan gedoemd is te mislukken omdat het mensenrechtenschendingen beloont en versterkt, en het internationaal recht buiten spel zet. 
In dit zogenaamde ‘vredesplan’ van president Trump kan je vaststellen dat bijna alle eisen van de Israëlische regering worden ingewilligd. Wat de Palestijnen betreft creëert het een zogenaamde ‘staat’ die amper als een aaneengesloten gebied beschouwd kan worden, zonder enige controle over de eigen buitengrenzen of luchtruim. Oost-Jeruzalem wordt, op drie schamele buitenwijken na, volledig weggeschonken aan Israël, en het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen wordt, op een symbolisch aantal na, volledig ontkend.

Afgaande op al deze zaken kan Palestina Solidariteit enkel vaststellen dat dit plan meer weg heeft van een ‘Roadmap to Apartheid’ dan een ‘Roadmap to Peace’.

Als lokmiddel is er in het plan nog sprake van 50 miljard dollar ‘steun’, maar gezien in het plan op geen enkel punt sprake is van échte Palestijnse soevereiniteit zal dit bij de Palestijnen sowieso weinig indruk maken.

De Israëlisch-Palestijnse kwestie gaat niet enkel over die enkele stukjes Palestijns gebied die sinds 1967 door Israël worden bezet, maar ook om de nakomelingen van méér dan 750.000 Palestijnse vluchtelingen die in 1948 door Israël van hun land verdreven werden, (waarbij méér dan 500 Palestijnse dorpen werden verwoest), en eveneens over de rechten van méér dan 1,4 miljoen Palestijnen die als minderheid in Israël wonen als tweederangsburgers. Of kort gezegd: dit conflict gaat over de gelijkheid van alle inwoners -jood, christen, moslim, Israëli of Palestijn- tussen de Middellandse Zee en de Jordaan.

Palestina Solidariteit hoopt dat Israël er, naar aanleiding van deze zogenaamde ‘vredesdeal’, ook op gewezen zal worden dat je als land niet én een democratie kan zijn én tegelijkertijd het principe van fundamentele gelijkheid van je burgers eeuwig kan blijven ontkennen.

Welke positie neemt Europa in?

Het totaal onrealistische ‘vredesplan’ van president Trump maakt duidelijk dat het geen optie is voor Europa om enkel vanaf de zijlijn toe te kijken. Europa kan niet rekenen op de regering van de VS om een oplossing voor internationale conflicten te vinden. Het is hoogdringend tijd dat Europa zélf zijn historische verantwoordelijkheid neemt in dit conflict.

Europa heeft belang bij een stabiele achtertuin en kan zich, óók daarom, niet de luxe blijven permitteren om zich passief op te stellen in de conflicten in het Midden-Oosten. Wil Europa in de toekomst geloofwaardig blijven in de rest van de wereld, zal het zijn Europese waarden eindelijk in de praktijk moeten brengen en deze omzetten in een concrete politiek. Ook bij de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

Doet Europa dit niet, dan riskeert het een gevaarlijk precedent ‘goed te keuren’. Het internationale recht komt op de helling te staan en het verdrijven van de bevolking uit veroverde gebieden wordt gedoogd en vervolgens zelfs geformaliseerd.

PALESTINA SOLIDARITEIT VRAAGT DAAROM CONCREET aan de Belgische en Europese politici:

• Dat ze dit plan met klem afwijzen en eisen dat Israël de VN-resoluties alsook het internationaal recht uitvoert.
• Dat de Europese leiders, en iedereen die invloed kan uitoefenen, eindelijk en dringend actie ondernemen voor een oplossing voor de Israëlisch-Palestijns kwestie.
• Dat ze eindelijk effectief druk uit oefenen op Israël, zodat het duidelijk is voor de Israëlische regering dat internationale samenwerking enkel kan gebaseerd zijn op internationaal recht en wederzijds respect.

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be