IEDER MENS IS GELIJK

Search

Uit de parlementen

Facebook
Twitter
Email
Print

Vragen en initiatieven uit het Vlaamse parlement​ : SPANNINGEN ROND DOSSINKAZERNE NAAR AANLEIDING VAN ONTSLAG VOORZITTER EN TIEN WETENSCHAPPERS

De voorbije maanden waren er grote spanningen rond kazerne Dossin. Midden-Oostenmedewerker Brigitte Herremans, verbonden aan 11.11.11, werd verboden om er te spreken omwille van haar Israël-kritische standpunt. Directeur Christophe Busch stapte op na langdurige tegenwerking en zopas stapten ook tien wetenschappers op uit de wetenschappelijke raad.

Het stadsbestuur van Mechelen uitte zijn bezorgdheid over het conflict binnen kazerne Dossin en tilde zwaar aan het ontslag van de tien wetenschappers, wat ‘geen incident maar een problematische evolutie’ genoemd werd.

Michaël Freilich (N-VA) uitte in de media zijn tevredenheid over het ontslag van de tien wetenschappers (“opgeruimd staat netjes”, “alles wat ze doen is commentaar geven in de kranten”). Brigitte Herremans noemde hij een ‘wolf in schaapsvacht’. (Michaël Freilich voerde het voorbije jaar al een lastercampagne over Brigitte Herremans omwille van haar kritiek op de politiek van Israël.)

Tom De Meester (PVDA) stelde verontrust te zijn over het ontslag van wetenschappers uit de wetenschappelijke raad (‘de crème de la crème) en de grove reactie van Michaël Freilich. Tom De Meester vroeg minister-president Jambon de uitspraken van Freilich af te keuren en duidelijk kant te kiezen in het conflict, zodat de dubbele missie van kazerne Dossin (waarin ook aandacht is voor massageweld en hedendaags extremisme) opnieuw gerespecteerd wordt.

Hannelore Goeman (SP-A) uitte net als haar voorgangers haar bezorgdheid over het conflict binnen Dossin. Verder keurde zij de reactie af van Michaël Freilich (N-VA) en uitte haar verontwaardiging over het feit dat kazerne Dossin haar taak om aandacht te geven aan mensenrechten verwaarloost. Zij wees minister-president Jambon op het feit dat hij reeds eind november 2019, bij het ontslag van directeur.

Christophe Busch, had gesteld vast te houden aan het oorspronkelijke missionstatement van kazerne Dossin en vroeg welke stappen hij ondertussen ondernomen had om te zorgen dat die missie wordt gerespecteerd.

Björn Rzoska (Groen) uitte zijn bezorgdheid over het opstappen van tien wetenschappers en het mismanagement binnen kazerne Dossin. Hij keurde de reactie af van Michaël Freilich (N-VA). Hij uitte ook zijn ontgoocheling over het uitblijven van een reactie van minister-president Jan Jambon en vroeg wat diens standpunt was op het ontslag van de wetenschappers en over het mismanagement binnen kazerne Dossin.

Sam Van Rooy (Vlaams Belang) verwees naar het ontslag van de tien wetenschappers en gebruikte de voorziene huldiging als Ambassadeur voor de Vrede van Brigitte Herremans, in kazerne Dossin, om een vergelijking te maken met voormalig Palestijnse leider Arafat, die hij afschilderde als ‘moslimterrorist, antisemiet en jodenmoordenaar.’ Van Rooy vroeg minister-president Jambon om zijn steun uit te spreken aan het onder vuur liggende bestuur van kazerne Dossin.

Orry Van de Wauwer (CD&V) betreurde het ontslag van de tien wetenschappers en uitte zijn afkeuring over de onheuse behandeling van Brigitte Herremans, voor wie hij zijn respect uitdrukte. Van de Wauwer vroeg of minister-president Jambon de analyse deelde van de opgestapte wetenschappers en welke stappen de minister-president zou nemen om de sereniteit te laten weerkeren.

Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) verwees naar de dubbele missie van kazerne Dossin (herdenking van de slachtoffers en waakzaamheid voor massageweld en mensenrechten), en het conflict dat tussen deze twee lijkt ontstaan binnen Dossin. Willem-Frederik Schiltz vroeg wat minister-president wil doen om te zorgen dat het conflict tussen deze twee zaken in alle sereniteit raakt opgelost.

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1372974/verslag/1379806
https://www.demorgen.be/nieuws/michael-freilich-n-va-haalt-fors-uit-naar-wetenschappelijke-raad-dossin~b3718a31/

Vragen en initiatieven uit het federale parlement : VRAAG OVER VERNIELING BELGISCHE INFRASTRUCTUUR DOOR ISRAËL

Wouter De Vriendt (Groen) stelde twee parlementaire vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken in verband met de vernieling, door Israël, van Belgische projecten in bezet Palestijns gebied. Wouter De Vriendt vroeg o.a. welke stappen de Belgische minister zou ondernemen om schadevergoeding te eisen en of België de ngo’s zou steunen die met soortgelijke problemen te maken krijgen.

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-Bxxx-1163-0111-2019202000697.xml 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-Bxxx-1163-0112-2019202000698.xml

Commissie Buitenlandse betrekkingen : IMPORTVERBOD PRODUCTEN UIT ILLEGALE ISRAËLISCHE NEDERZETTINGEN

De PVDA/PTB diende via Raoul Hedebouw, Greet Daems en Nabil Boukili een resolutie in die de federale regering oproept om een importverbod in te stellen tegen producten uit de illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. In de voorgestelde resolutie werd ook gepleit om, zo lang Israël zich niet volledig schikt naar het internationaal recht, ondernemingen die banden hebben met de bezetting van de Palestijnse gebieden uit te sluiten van overheidsopdrachten, een einde te maken aan economische missies naar Israël. Ze pleiten bovendien voor de opschorting van de Associatieovereenkomst tussen de EU en Israël. Alhoewel, op het VB na, alle partijen in woorden het recht op een eigen staat voor het Palestijnse volk erkennen, was er bij de meerderheidspartijen (Open VLD, N-VA, CD&V) geen enkele partij bereid de resolutie te steunen. SP-A had vragen bij een beperkt deel van de tekst. Groen/Ecolo leek op de meeste punten mee te gaan in de voorgelegde resolutie en diende een aantal amendementen in.

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0651/55K0651007.pdf

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be