IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Nieuws uit de Gazastrook

Facebook
Twitter
Email
Print

Ondervoeding ligt op de loer

Het Wereld Voedsel Programma stelde vast dat 86% van de kinderen onder de 5 jaar die dicht bij de grens met Israël wonen in hun voeding onder het minimum zitten. Vastgesteld werd dat als gevolg van de armoede men te weinig variatie heeft in de voeding. Meer dan 68% van de bevolking heeft volgens de VN te weinig voedselzekerheid. Meer dan een kwart van de moedermelk bevat te weinig ijzer.

De Covid-pandemie heeft de economische situatie enorm verslechterd. Tenminste 50 fabrieken zijn gesloten en ongeveer 4000 banen zijn verloren gegaan. In sommige gezinnen zijn de tekorten zo groot dat koken voor het gezin een nachtmerrie is geworden.

bron

Uit het rapport van de VN-Mensenrechtenraad

Israël heeft de volledige controle over de Gazastrook. De bewegingsvrijheid van vissers wordt zacht gezegd ernstig beperkt. De luchthaven van Gaza, die met Europees geld werd gebouwd, is al lang geleden gebombardeerd. Behalve de Rafah-grens met Egypte controleert Israël alle grenzen. Zogenaamd vanwege de mogelijkheid van militaire toepassingen worden kunstmest, pesticiden en zelfs houtbewerkingsmachines niet toegelaten. Het niet op tijd doorlaten van technische hulpgoederen is heel schadelijk voor belangrijke onderdelen van de maatschappij.

Als sanctie tegen Hamas wordt het grensverkeer soms erg belemmerd. In 2004 passeerden 43 000 mensen Erez. In 2018 waren dat er 9200.

De no-gozone van 300 tot 500 meter breed bestaat uit vruchtbare grond. Het verbod dit land te bewerken zorgt voor een groot economisch verlies.

Er is controle op het bevolkingsregister en de belastingen.

Israël bepaalt hoeveel brandstof de Gazastrook krijgt voor zijn elektriciteit. De gevolgen hiervan zijn enorm, niet alleen voor de huishoudens, maar ook het goed functioneren van bijvoorbeeld de riolering. Er valt geen veiligheidsargument te bedenken voor deze maatregelen.

Meer dan 96% van het grondwater in de Gazastrook is ongeschikt voor menselijke consumptie vanwege verzilting en besmetting door het rioleringssysteem. De bevolking is gedwongen om water te gebruiken dat aangevoerd wordt door vrachtwagens, dat van ongelijke kwaliteit is en 15 tot 20 keer zoveel kost als water van het publieke netwerk.

De riolering wordt belemmerd door de beperking van de elektriciteitsvoorziening en doordat Israël onvoldoende technische onderdelen doorlaat. Dit heeft tot gevolg dat 105 miljoen kubieke liter onbehandeld rioolwater dagelijks de Middellandse Zee in stroomt, wat uiteraard ziekte en slechte levensomstandigheden tot gevolg heeft.

Ondanks de toewijding van gezondheidswerkers is de gezondheidszorg dichtbij een nulpunt gekomen. 45% van de medicijnen hebben een voorraad van minder dan 1 maand. Bij 42% van de medicijnen is er een chronisch gebrek. Röntgenapparaten, polyester- en carbon-applicaties voor protheses zijn verboden vanwege dual-use-toepassingen. De onstabiele elektriciteitsvoorziening heeft grote gevolgen voor het functioneren van intensive care units, nierdialyse-apparaten en spoeddiensten. De vele slachtoffers van de Grote Mars van de Terugkeer met 19 000 hospitalisaties hebben het gezondheidssysteem overbelast.

Dit jaar werd een derde van de aanvragen om elders medische hulp te krijgen door Israël geweigerd. Als gevolg van het onvoldoende uitbetalen van loon zijn alleen in 2018 al 200 dokters uit de Gazastrook vertrokken.
Israël is dus als bezettende macht door en door verantwoordelijk voor de misstanden in de Gazastrook.

bron

foto: ontwerp van Palestina Solidariteit

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be