IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Europa steunt Israël in illegale bezetting en kolonisatie van Palestina

Facebook
Twitter
Email
Print
De EastMed pijplijn In 2017 kwamen Italië, Griekenland, Cyprus en Israël tot een overeenkomst omtrent de constructie van een 2000 km lange onderzeese pijplijn tussen nieuw ontdekte gasvelden in het Midden-Oosten en Europa. Het project, de EastMed pijplijn, is in handen van het Griekse DEPA en het Italiaanse Edison.

Door de EastMed pijplijn gaat de EU een akkoord aan met Israël, een land waarvan meermaals bewezen werd dat het de mensenrechten naast zich neerlegt en discriminatie gelegaliseerd heeft in haar staatsstructuur in de vorm van Apartheid. De Europese Unie faalt in het aankaarten van schendingen van de mensenrechten en het sanctioneren van die schendingen, ze doet zelfs het tegenovergestelde en houdt het Apartheidssysteem van Israël mee in stand. De EastMed pijplijn ontving nog voor het project geconcretiseerd werd een investering van 2 miljoen euro aan publiek geld via EU-subsidies voor ‘voorafgaand onderzoek’. Het project werd bovendien opgenomen in de ‘PCI list’ (list of Projects of Common Interest), een lijst van projecten die, volgens de Europese Unie, het gemeenschappelijk belang dienen en die door deel te zijn van de PCI-list versnelde toelatings- en vergunningsprocedures krijgen en aanspraak kunnen maken op Europese subsidies. Op deze manier worden tevens kritische opmerkingen vanuit landen en het Europese parlement omzeild. 

De EastMed pijplijn is niet het enige omstreden project van Israël waar Europese fondsen naartoe gingen en gaan, de Europese Unie toonde zich al herhaaldelijk en structureel medeplichtig aan de Israëlische mensenrechtenschendingen en het Israëlische Apartheidssysteem. Ondanks het feit dat Israël geen EU-land is, kunnen Israëlische aanvragers sinds 1995 aanspraak maken op Europese onderzoeksfondsen onder dezelfde voorwaarden als de EU lidstaten, door de EU- Israel Association Agreement. Maar omdat Israël geen lid is van de EU zijn de controlemechanismen niet van toepassing. Ze hebben dus alle voordelen maar geen enkele verplichting.

EU onderzoeksfondsen zijn sinds die akkoorden een belangrijke vorm van inkomsten voor Israëlische academici, bedrijven en staatsinstellingen, waaronder verscheidene militaire bedrijven en bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitbouw van de illegale kolonies in de Westbank. Op deze manier wordt publiek geld van de Europese belastingbetaler doorgesluisd naar Israëlische bedrijven en instituties die beschuldigd worden van oorlogsmisdaden en betrokkenheid bij inbreuken op het internationale recht en schendingen van de mensenrechten.

De financiering is zowel een inbreuk op de verantwoordelijkheid van de EU om schendingen van het internationale recht te erkennen en niet te ondersteunen of mee in stand te houden, als een inbreuk op de EU richtlijnen voor het financieren van activiteiten en entiteiten in de Bezette Palestijnse Gebieden. Ondanks het feit dat de Europese Unie duidelijk zegt dat de Israëlische kolonies het internationale recht schenden en dus illegaal zijn, blijft er Europees geld naar die kolonies vloeien.

Na druk door mensenrechtenorganisaties kwamen er richtlijnen van de Europese Unie die verbieden Israëlische projecten te financieren die plaatsvinden in de sinds 1967 door Israël bezette gebieden. Maar de EU weigert om voldoende toezicht te houden op het naleven van de richtlijnen. Bij een duidelijke schending treden ze ook niet op in de vorm van een uitsluiting, sancties of het annuleren van de financiering. Ondanks het feit dat een aanvrager, al dan niet geheel, gevestigd is in de Bezette Palestijnse Gebieden kunnen zij Europese subsidies aanvragen. Het volstaat om een adres te hebben in Israël en te verklaren dat het project, waarvoor het een EU subsidie aanvraagt,niet plaatsvindt in de Bezette Palestijnse Gebieden. Tel-Aviv University verzamelde Nadat één van de deelnemers aan het project een klacht indiende tegen deze schendingen van de EU richtlijnen, verving Tel-Aviv University de stalen door grondstalen genomen binnen de ‘67 grenzen en daarmee was de kous af. zien we dat

Ondanks het feit dat de EU richtlijnen het financieren van militaire technologie verbiedt, ontvangen Israëlische militaire bedrijven al ettelijke jaren Europese fondsen op basis van ‘dual-use’, het idee dat het materiaal en de technologie ontwikkeld voor militair gebruik, eveneens dienst zal bewijzen of nuttig zal zijn voor niet-militaire doeleinden (zoals bijvoorbeeld het gebruik van drones bij het reguleren van het verkeer). Zolang het project claimt dat het hoofddoel van het materiaalgebruik in burgerlijke context is, kan het project EU financiering ontvangen, ondanks dat het materiaal klaarduidelijk ook ingezet zal worden voor militaire doeleinden. EU vertegenwoordigers uitten reeds meermaals de bezorgdheid dat de EU er niet in slaagt om toezicht te houden op de financieringen en dat er op die manier geld van de Europese belastingbetaler ingezet wordt bij het ontwikkelen van militair materieel door bedrijven betrokkenheid zijn bij oorlogsmisdaden. 

Door het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 krijgt Elbit Systems, een privaat bedrijf gespecialiseerd in militair en beveiligingsmateriaal en technologie, Europese financiering. Het bedrijf is opgenomen in de UN Human Rights Commissioner’s lijst van bedrijven die het internationale recht schenden, door haar rechtstreekse betrokkenheid bij de illegale Israëlische nederzettingen, Elbit systems is een van de grootste voorzieners van elektronische systemen voor de Apartheidsmuur in de Westbank en van drones die de Gazastrook terroriseren.

Niet enkel profiteert de Israëlische economie en staat op die manier rechtstreeks van Europese financiering, Europa is tevens de grootste afzetmarkt voor Israëlische goederen en laat nog steeds producten uit de illegale kolonies toe. In 2016 was de Israëlische export naar Europa goed voor maar liefst 21,142 miljard euro, goed voor 30% van de totale Israëlische exportmarkt.

http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2019/12/ECCP-2019.pdf

https://www.middleeasteye.net/opinion/pillaging-palestines-gas-eu-danger-complicity-resource-grab

afbeelding: pixabay free images / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag





Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be