IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

De zon schijnt niet voor iedereen gelijk

Facebook
Twitter
Email
Print
De EastMed pijplijn In 2017 kwamen Italië, Griekenland, Cyprus en Israël tot een overeenkomst omtrent de constructie van een 2000 km lange onderzeese pijplijn tussen nieuw ontdekte gasvelden in het Midden-Oosten en Europa. Het project, de EastMed pijplijn, is in handen van het Griekse DEPA en het Italiaanse Edison.

Reeds bij de stichting van de Staat Israël promootte het land zich als een ‘groene’ natie. Israël zou de woestijn vruchtbaar maken, een intentie waarbij valselijk geclaimd werd dat Palestina voordien een droge woestenij was. In 1956 uitte toenmalig eerste minister van Israël, Ben Gurion, de intentie om Israël op de kaart te zetten als land dat zich zou storten op de ontwikkeling van zonne-energie. 

In 2005 lanceerde Israël een nieuw plan, als antwoord op het toenemend internationaal bewustzijn over de situatie in Palestina. “Brand Israël” werd uitgewerkt om het imago van Israël wereldwijd te verbeteren, door te vermijden dat er gediscussieerd werd over de situatie in Palestina. De kern van de re-branding campagne bestond uit het idee dat Israël internationaal gesteund zou worden als het zichzelf op de kaart kon zetten als ‘relevant en modern’ in tegenstelling tot ‘een koloniserende apartheidsstaat’. In 2008 werd er een bedrijf ingehuurd door de Israëlische minister van buitenlandse zaken om het nieuwe beeld van Israël als geslaagde natie te ontwerpen. Het bedrijf kreeg expliciet de opdracht om Israël als merk op de kaart te zetten, los van de Israëlische-Palestijnse kwestie, en focuste op Israël’s culturele en wetenschappelijke prestaties (Israël als start up nation) en haar pro-LGBQT rechten imago. Sinds 2012 spendeerde Israël een fortuin aan een imago als ‘groene natie’. De Israëlische overheid kocht honderden plaatsen voor reclamespots bij CNN International, waarin naar voor werd geschoven hoe Israël pionier is op het vlak van ‘groene technologie voor een betere wereld’ met beelden van fotovoltaïsche panelen, gewassen die ontspruiten uit een dikke modderlaag, golvende graanvelden en water.

In mei 2015 herhaalde de Israëlische ambassadeur bij de VN, Ron Prosor, het opzet van Ben Gurion tijdens een internationaal forum, georganiseerd door VN secretaris generaal Ban Ki-Moon. Ron Prosor omschreef Israël als een ‘hub voor onderzoek naar en ontwikkeling van hernieuwbare energie’ hij besloot zijn betoog met de woorden “Moge onze wens om een wereld te bouwen waar duurzame energie beschikbaar is voor iedereen, een reden zijn voor eenheid en solidariteit”. Zijn woorden konden niet verder verwijderd zijn van de realiteit. Met zulke verklaringen wekt Israël de indruk dat ze zich opwerpt als de beschermer van zowel het milieu, de natuur en de mensen onder haar controle. Ook in 2015 nam Israël deel aan de wereldtentoonstelling in Italië waar ze aanwezig waren met een reeks propaganda video’s die Israël’s toewijding aan vrede en de bescherming van het leefmilieu promootten. Israël spendeert fortuinen om de internationale aandacht af te leiden van het feit dat ze een apartheidsstaat is en zichzelf daarentegen het imago te geven van een vooruitstrevende, moderne, groene democratie.

In de bezette Palestijnse gebieden zou zonne-energie ervoor kunnen zorgen dat enkele negatieve effecten van de bezetting draaglijker worden. De Palestijnse bevolking en economie lijdt enorm onder de energiecrisis die een rechtstreeks gevolg is van de bezetting door Israël. Het totale energieverbruik in Palestina is het laagste van de hele regio maar de elektriciteitsprijzen zijn de hoogste van de hele regio. Met de uitputting van grondstoffen voor energievoorziening en de illegale exploitatie van fossiele grondstoffen door Israël worden de Palestijnse bezette gebieden geconfronteerd met een dringende nood aan duurzame en hernieuwbare energiebronnen. De Westbank en de Jordaanvallei zijn met hun vele zonnige, open vlaktes uitermate geschikt voor het opwekken van zonne-energie, wat ervoor zou zorgen dat de Palestijnen veel minder afhankelijk worden van geïmporteerde energie uit Israël.

Door de bezetting krijgen de Palestijnen echter geen kans om infrastructuur uit te bouwen om te voorzien in hun eigen zonne-energie, ze worden zelfs geconfronteerd met de ontwikkeling van Israëlische infrastructuur voor de illegale nederzettingen in de bezette gebieden, dus in strijd met de internationale wet uitgebouwd op gestolen Palestijnse grond. Waar de illegale nederzettingen toegang hebben tot een constante en stabiele elektriciteitstoevoer, worden omliggende Palestijnse dorpen geconfronteerd met constante elektriciteit storingen en uitvallen. Kleinschalige Palestijnse zonne-energie projecten worden constant bedreigd met afbraak. Zonne-energie wordt op die manier nog factor van segregatie en deel van de Apartheid. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een project van Oxfam dat door Israël is vernield,** België heeft een schadevergoeding gevraagd maar of ze die ooit zal krijgen is maar zeer de vraag.

Gedurende de laatste paar jaar bouwden vier commerciële Israëlische bedrijven zonnevelden in de Westbank, drie in de Jordaanvallei en één dichtbij Hebron. Alle vier de velden zijn verbonden met het Israëlische elektriciteitsnetwerk en zorgen voor groene energie die gekocht wordt door de ‘Israeli Electric Corporation’ (IEC). Zowel Israëlische als internationale bedrijven vergaarden reeds enorme winsten door de illegale projecten in de bezette gebieden. Europa subsidieert tal van Israëlische groene energie projecten in de bezette gebieden, waardoor ze medeplichtig is aan de bezetting.

Naast het gegeven dat Israël een groene transitie voor de Palestijnen onmogelijk maakt, gaat ze door met de structurele confiscatie van Palestijnse gronden, in strijd met de internationale wet. Tijdens de confiscaties worden talloze boomgaarden en landbouwgronden vernield die zeer waardevol zijn voor het natuurlijke landschap en waardevolle biotopen zijn voor de lokale fauna en flora. Vanuit de illegale kolonies wordt afvalwater geloosd in de omliggende Palestijnse dorpen waardoor gronden vervuild worden en de lokale voedselproductie in het gedrang komt en er worden ongereguleerde stortplaatsen gecreëerd in de bezette gebieden die de grond, het grondwater en de omgeving zwaar vervuilen.

*Greenwashing is een kritische omschrijving voor een vorm van misleiding die wordt gebruikt door een entiteit of organisatie waarbij zij bedrieglijk groene marketing of PR gebruikt om haar beleid en/ of producten te promoten als milieuvriendelijk en ethisch geproduceerd.
**https://www.demorgen.be/politiek/israel-vernielt-belgisch-oxfam-project~be3bbfcf/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F
rapport Who Profits

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be