IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

UN Database

Facebook
Twitter
Email
Print

In februari van dit jaar kwam de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten uit met een lijst van 112 ondernemingen die betrokken zijn in de kolonisatie van de Westbank. De ECCP (the European Coordination of Committees and Associations for Palestine) ontdekte onlangs dat 3 ondernemingen die genoemd worden in de lijst, Europese subsidies ontvangen hebben in verband met researchprogrammaā€™s FP7 en Horizon 2020.

We stuiten hier op een ernstige tegenstelling tussen het praktische handelen van de EU en de door de EU beleden principes, dat men niet medeplichtig mag zijn aan de Israƫlische bezetting door samen te werken met Israƫlische ondernemingen in dat gebied.

De ECCP zal dus aanbevelingen doen aan twee commissies om deze ongerijmdheid uit de weg te ruimen.
U gaat hier meer van horen.

https://undocs.org/en/A/HRC/43/71

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be