IEDER MENS IS GELIJK

Search

Hoopgevende tendensen in de joodse gemeenschap

Facebook
Twitter
Email
Print

J Street, een joodse lobby in de VS, opgericht in 2007, pleit voor rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede en democratie in Israël. Hoewel J Street aan het beginsel van Israël als Joodse en democratische staat vasthoudt (wat een contradictio in terminis is), zoekt men wel openingen om de steeds slechter wordende leefomstandigheden voor Palestijnen te doorbreken. Volgens J Street brengt Israël zijn eigen toekomst in gevaar door een voortgaande politiek van annexatie. ‘Uitbreiding van nederzettingen, vernielingen van Palestijnse huizen, beperking van bewegingsvrijheid, weigeren van nutsvoorzieningen moeten de bezetting dieper verankeren en maken op die manier een vredevolle oplossing van het conflict onmogelijk.’

De organisatie Jewish Voice for Peace (opgericht in 1996) is wat consequenter in zijn benadering. In 2019 sprak de organisatie zich uit tegen zionisme. ‘Zionisme is een mislukt antwoord op het terechte streven van onze voorouders om joodse levens te beschermen tegen het moorddadige antisemitisme in Europa. Het zionisme van vandaag is een koloniale beweging die een apartheidsstaat opricht, waarin joden meer rechten hebben dan anderen. Onze eigen geschiedenis laat zien hoe gevaarlijk dat kan zijn.’

‘Zionisme heeft Palestijnen van hun woningen beroofd, hun land en van elkaar. Oude dorpen werden vernield, olijfboomgaarden vernietigd en mensen worden door controleposten en muren van elkaar gescheiden.’ Joden in de Arabische wereld en in Noord-Afrika hebben een lange geschiedenis van samenleven. Door het zionisme is men begonnen onze buren met wantrouwen te benaderen. Zionisme heeft ons vervuld met angst en een gevoel van dreiging. Nog meer wapens, een grotere muur en meer rigide checkpoints lijken dan het enige antwoord.

Jewish Voice for Peace kiest voor samenleven, voor gerechtigheid, gelijkheid en vrijheid.

Na de Amerikaanse verkiezingen van vorig jaar komt Mondoweis met analyses van het stemgedrag van joodse kiezers. 77% stemde democratisch en 21% republikeins. Joden stemden de laatste twintig jaar overwegend democratisch (70%). Er is een groot verschil in politieke visie tussen joden in Israël en joden in de VS. In Israël is de vraag ‘Wat is goed voor ons land?’ alles bepalend. Slechts 5% van de joden in de VS zien Israël als een van de belangrijkste kwesties. Trump was niet populair onder joodse kiezers vanwege zijn connecties met ‘white nationalism’.

Nog steeds is een grote meerderheid van de joodse gemeenschap in de VS tegen een boycot van Israël, maar er is wel een opmerkelijke tendens. 22% van de joden jonger dan 40 jaar is voor een boycot. Verder neemt het verzet tegen de nederzettingenpolitiek toe (42% is voor stopzetting van alle bouwwerkzaamheden).

A Biden presidency would bring huge pressure on liberal Zionists from pro-BDS Jews – Mondoweiss
https://report.jewishvoiceforpeace.org/?_ga=2.40430186.93229835.1610294151-815058690.1605034592
J Street: The Political Home for Pro-Israel, Pro-Peace Americans

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be