IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Decreten Abbas een inbreuk op de scheiding der machten

Facebook
Twitter
Email
Print

Op 18 januari kwamen Palestijnse juristen, ngo’s en politieke partijen bij elkaar om te spreken over de decreten van president Mahmoud Abbas van 30 december 2020. Deze decreten schenden het fundamentele principe van de grondwettelijke scheiding der machten.

Volgens het decreet 40/2020 heeft de president macht over het hoofd van de Hoge Rechtelijke Raad, die op zijn beurt gezag uitoefent over rechters. Volgens het decreet kan de president Rechters op non-actief zetten door ze op gelijke voet te stellen met gepensioneerde rechters en hun inkomen te halveren. De decreten zijn uitgevaardigd zonder de raadpleging van het Palestijnse parlement (de Palestijnse Wetgevende Raad).

Het dreigen met schorsing en halveren van financiële vergoedingen vormt een ernstige bedreiging voor onafhankelijke rechtspraak.

http://www.addameer.org/news/public-statement-issued-palestinian-bar-association-and-civil-society-organisations

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be