IEDER MENS IS GELIJK

Search

Vernietiging van huizen (historisch en juridisch)

Facebook
Twitter
Email
Print

Foto: Palestine Eve Network

Als je een huis vernietigt breek je niet alleen stenen af. Je vernietigt ook herinneringen. Een huis vormt de omtrek van iemands persoonlijke leven. Het huis waarin je woont bepaalt je identiteit.
Israƫl heeft sinds 1947 vernielingen van huizen gebruikt om mensen moreel te breken. Gedurende de Nakba werden 531 Palestijnse dorpen en 11 steden/stadswijken vernietigd.
Daarna is het vernielen van huizen eigenlijk nooit opgehouden.

In de Gazastrook is het bombarderen van woonhuizen een vorm van collectieve straf.
In Oost-Jeruzalem gebruikt men een administratieve rechtvaardiging: Er is geen bouwvergunning.
Een nieuwe ontwikkeling is dat Palestijnen om enorme boetes te vermijden steeds vaker gedwongen worden om zelf hun woning af te breken. De boetes bedragen ongeveer 2500 ā‚¬. Men kan ook een gevangenisstraf krijgen van maximaal 18 maanden.

Er is veel onwettigs aan de praktijk van vernielingen.
Israƫl beweert dat het met de sloop van woningen de wet toepast.
Oost-Jeruzalem is echter bezet gebied. De Regels van Den Haag 1907 verbieden expliciet de vernietiging van eigendommen (art 23 g). De Vierde Conventie van GenĆØve verbiedt eveneens vernielingen in bezet gebied (art 53). Vernietiging van bezittingen is strikt verboden in internationaal gewoonterecht. De grote schaal waarop IsraĆ«l onroerend goed vernietigt moet volgens artikel 147 van de Vierde Geneefse Conventie opgevat worden als een oorlogsmisdaad. Artikel 17 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens verbiedt willekeurige inbezitname van eigendommen. De sloop van huizen strookt evenmin met Internationale Conventie voor de Eliminatie van Discriminatie op grond van Ras. Dat Palestijnen gedwongen worden om hun eigen huis af te breken, kan opgevat worden als een vorm van onmenselijke en vernederende behandeling (art 7 van het Internationale Verdrag over Burgerlijke en Politieke rechten, 1966).
Israƫl streeft naar een ruime joodse demografische meerderheid. Het is echter in de Vierde Geneefse Conventie (49,6) verboden om de eigen bevolking te laten immigreren in bezet gebied. Het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof vat dit op als een misdaad tegen de menselijkheid (art 7 1d)

Hier kan u een uitgebreid rapport lezenĀ  van de vernieling van Palestijnse huizen door IsraĆ«l van augustus 2021.

Ā 

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22!Ā 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be