IEDER MENS IS GELIJK

Federale parlement – Commissie Buitenlandse Zaken

Facebook
Twitter
Email
Print

PVDA: Steven De Vuyst reageerde met afschuw op de vele slachtoffers, met name de vele kinderen, die stierven bij de Israëlische bombardementen op de Gazastrook. Hij verwees ook naar de aanvallen op Palestijnse burgers in Israël zélf, en de Palestijnse handelszaken in Israël die hierbij vernield werden. Hij verwees ook naar de dreigende uithuiszettingen van Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Hij toonde zich daarbij ontevreden over de onvoldoende reactie van de federale regering, die door gebrek aan eensgezindheid niet bereid was om tot concrete actie over te gaan.

Open VLD: Marianne Verhaert verwees eveneens naar het Palestijnse protest tegen de dreigende uithuiszettingen, door Israël, van Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem, de gewelddadige Israëlische reactie daarop, en de grootschalige Israëlische bombardementen op de Gazastrook. Zij keurde deze zaken af en vroeg de federale minister om dit aan te kaarten op het Europese niveau.

ECOLO: Simon Moutquin verwees eveneens naar de uithuiszettingen in de wijken Sheikh Jarrah en Silwan, en vroeg welke stappen de federale regering hiertegen zal ondernemen. Simon Moutquin verwees naar het nieuwe Israëlische regeerakkoord waarin de annexatie van 70% van de Palestijnse Westbank vermeld zou staan en wees minister Wilmès op de sancties tegenover Wit-Rusland, een woord dat bij de politiek van Israël blijkbaar een taboe schijnt te zijn.

GROEN: Wouter De Vriendt verwees ook naar de vele burgerslachtoffers die vielen bij de Israëlische bombardementen en de beschietingen van Hamas. Hij vroeg om de druk op de Israëlische regering te verhogen zodat er respect komt voor het internationaal recht. Wouter De Vriendt verwees ook naar de VN-lijst van bedrijven actief in de illegale Israëlische nederzettingen, en naar de nieuwe regering in Israël.

VB: Annick Ponthier verwees, naar de Israëlische aanvallen op de Al-Aqsamoskee, de Israëlische bombardementen en het geweld tussen de Palestijnse en joodse bevolkingsgroepen in Israël zélf. Zij meende ook te zien dat de islamitische en joodse bevolkingsgroepen het conflict in ons land trachten te importeren, en stelde de vraag of er een risico is dat dit conflict escaleert in een grootschalig conflict tussen Israël en Iran. Zij vroeg welke stappen de minister hierrond concreet zal ondernemen.

Vooruit: Vicky Reynaert verwees naar een rapport van Human Rights Watch, en de Israëlische mensenrechtengroep B’tselem, die beiden Israël beschuldigden van een politiek van apartheid. Zij vroeg wat het standpunt van de Belgische regering hierover is en of deze beschuldiging zal aangekaart worden op het Europese niveau en bij de Israëlische ambassadeur.

N-VA: Peter De Roover loofde het standpunt van minister Wilmès maar kwam weinig verder dan een commentaar over het zogenaamd ‘importeren van het conflict’, waarbij het had over ‘eenzijdigheid’ en ‘polariserend taalgebruik’. Op de eigenlijke grond van het conflict ging De Roover zelfs niet in.

Het uitgebreide verslag uit het parlement kan u hier nalezen.

ISRAËLISCHE VERDACHTMAKINGEN RICHTING NGO’S
Door de toenemende kritiek op Israëlische mensenrechtenschendingen, onder andere van ngo’s en mensenrechtengroepen, zien we dat Israël zich steeds agressiever opstelt tegenover dit soort organisaties.
De laatste jaren zien we zo regelmatig dat de Israëlische regering ngo’s of mensenrechtengroepen, die werken in de bezette Palestijnse gebieden, beschuldigt van fraude of steun aan een terroristische organisatie. Met deze, meestal onterechte, beschuldigingen probeert Israël buitenlandse regeringen zo ver te krijgen de steun aan kritische ngo’s of mensenrechtengroepen stop te zetten.
Probleem is ook dat er niet echt een duidelijke definitie voor terroristische organisaties bestaat, en er vaak nogal sprake is van nattevingerwerk. (Lees: regeringen gebruiken het woord ‘terreurgroep’ vaak zoals het hen uitkomt.)

Kathleen Depoorter (N-VA) verwees naar een rapport van de Israëlische regering. In dat rapport, dat ook bezorgd werd aan minister Kitir, beschuldigt de Israëlische regering een aantal ngo’s van fraude en/of banden met een terroristische organisatie. Aangezien enkele van die ngo’s ook steun krijgen van de Belgische regering interpelleerde Kathleen Depoorter minister Kitir hierover.

Uit het antwoord van minister Meryame Kitir bleek dat het rapport van de Israëlische regering geen echte bewijzen bevat voor deze beschuldigingen. De beschuldigingen werden verder wel uitgebreid onderzocht maar desondanks werd geen enkele onregelmatigheid vastgesteld. Minister Kitir wees ook op het feit dat er al lang strenge controlemechanismen bestaan om te controleren of hulp correct gebruikt wordt.

Kathleen Depoorter (N-VA) bleef ook na het, nochtans uitgebreide, antwoord van minister Kitir nog doorgaan op de vraag of de door Israël geuite beschuldigingen wel voldoende onderzocht werden. Kathleen Depoorter scheen daarbij niet te overwegen dat de Israëlische regering in dit conflict betrokken partij is, en informatie van die kant dus niet persé objectief of betrouwbaar is.
 

Het uitgebreide debat kan u hier nalezen 

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be