IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Federaal Parlement – Commissie Buitenlandse Zaken

Facebook
Twitter
Email
Print

BEZOEK MINISTER KITIR AAN PALESTIJNSE EN SYRISCHE VLUCHTELINGENKAMPEN IN LIBANON EN JORDANIƋ.

Recent bracht minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) een werkbezoek aan Libanon en Jordaniƫ. Daarbij bezocht zij o.a. een aantal Palestijnse en Syrische vluchtelingenkampen.

Kathleen Depoorter (N-VA) stelde een aantal vragen over dit bezoek. De vragen lagen in lijn van wat we ondertussen de ā€˜nieuwe koersā€™ van de N-VA kunnen noemen. Het oude principe van ā€˜steun aan onderdrukte volkerenā€™ blijkt niet meer van belang. De vragen van Kathleen Depoorter over de Midden-Oostenreis van minister Kitir gaven de indruk van een absolute desinteresse voor de situatie van de miljoenen vluchtelingen in het Midden-Oosten, en bevatten louter kritiek op het aantal personen dat deelnam aan de missie en op de kostprijs van de reis.
Bron: https://diplomatie.belgium.be/nl/newsroom/nieuws/2021/meryame_kitir_op_werkbezoek_in_jordanie_en_libanon
https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic595.pdf

MINISTER KITIR BELOOFT EXTRA FINANCIƋLE STEUN VOOR UNRWA

Naar aanleiding van haar reis naar Jordaniƫ en Libanon en haar bezoek daarbij aan een Palestijns vluchtelingenkamp, beloofde minister Meryame Kitir (Vooruit) extra financiƫle steun aan de UNRWA, De VN-organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen. Concreet beloofde zij 4,5 miljoen bovenop de 7 miljoen die reeds voordien was voorzien.
Annick Ponthier (VB) stelde minister Kitir vragen over de financiƫle steun die werd toegekend aan de UNRWA. Daarbij wilde zij weten of er naast de UNRWA zƩlf andere organisaties of overheden uit het Midden-Oosten betrokken zijn bij het beheer van de steun aan de UNRWA. Ponthier vroeg ook naar de manier waarop de correcte besteding van de middelen van de UNRWA gecontroleerd wordt.
Minister Meryame Kitir benadrukte in haar antwoord dat hulpgelden uitsluitend door de UNRWA worden beheerd, zonder enige tussenkomst van ngoā€™s of regeringen. Zij benadrukte ook dat de UNRWA over degelijke controlemechanismen beschikt. 5,7 miljoen Palestijnse vluchtelingen zijn geregistreerd bij de UNRWA en voor hen is de UNRWA de enige dienstverlener die zij hebben. Vooral in Libanon is de situatie voor de Palestijnse vluchtelingen zeer moeilijk.

Bron: https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic595.pdf

MINISTER WILMƈS EN GROEN BELOVEN STRENGERE CONTROLE OP PRODUCTEN UIT ILLEGALE NEDERZETTINGEN

De Belgische douane en Economische Zaken gaan vanaf nu strenger toezien of goederen uit IsraĆ«l of uit de bezette Palestijnse gebieden komen. Dat maakte minister van Buitenlandse Zaken WilmĆØs bekend in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. De controles zullen scherper worden en ook komt er een bewustmakingscampagne. Bovendien zullen de bedrijven opgelijst worden die banden hebben met de 112 bedrijven actief in de illegale IsraĆ«lische nederzettingen.

Dit alles was een belangrijk punt voor Groen bij de afsluiting van het regeerakkoord. Wouter De Vriendt van Groen noemde de beslissing van minister WilmĆØs ā€˜belangrijke stappen in de goede richtingā€™ maar voegde er aan toe dat ā€˜finaal een importverbod op producten uit de illegale nederzettingen nodig isā€™.

Bron: https://www.standaard.be/cnt/dmf20211121_98060082?&articlehash=XSDVmjjVmNOv3yiMMXnaJancbTcFCpZrq26r%2FdklnIkpQmXYj4VmFv5FyxbVBGL1xpYtTpwKfwgy1vQDMGHtHlTMCLEZTrXjG4nw9hcswQEayjYWbRbgIXwBqi1uTZnE%2BrgTvAUppMkXKcFZsQhTzkSkpi%2FK9abC5Vt5ZCeJJIVpATGwji1T3pZcYylk1GjL%2F1o4AMXGglVAzPKcOD%2B3F2Unw%2BS6BCdLj1Ns0kAE0QorcFXnPzoT57rIguavhsFP7ibnt%2FEOWPMccYnQAOebfisUnXhtmlydiLYZji9OhJB5kAGJ80bydEIZNkVr3aA6ujq0RoI6hq9X6aoQkSt2Eg%3D%3D

DURBAN ANTIRACISME-CONFERENTIE

Op 22 september vond naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de Durbanverklaring, en het bijhorende actieprogramma tegen racisme, de 4de antiracisme conferentie van de Verenigde Naties plaats. De IsraĆ«lische president Herzog had opgeroepen de conferentie te boycotten omdat deze zou ā€˜baden in een sfeer van rauwe jodenhaat en antisemitismeā€™. Die grove aanval van de IsraĆ«lische president op de antiracisme-conferentie lokte felle reacties uit. Verschillende partijen stelden vragen aan minister WilmĆØs van Buitenlandse Zaken

Michaƫl Freilich (N-VA) pikte via de media onmiddellijk in op de aanval van de Israƫlische president op de conferentie, en eiste dat de regering de conferentie zou boycotten. Een interpellatie die hij hiervoor zou doen in het parlement trok hij in toen bleek dat de regering, onder druk van de felle aanval, geen hooggeplaatste personen naar de conferentie zou sturen.

Vicky Reynaert (Vooruit) verwees naar de aanval van de Israƫlische president Herzog op de conferentie, en naar de oproep van N-VA om de conferentie te boycotten. Ze wees op het feit dat tal van academici van Belgische universiteiten en vertegenwoordigers uit het middenveld op deze aanvallen hadden gereageerd, met de boodschap dat op de conferentie wel degelijk aandacht was/is voor antisemitisme en de Holocaust. Op de conferentie wordt verder wƩl gesproken over het onvervreemdbare recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk, maar daarbij wordt ook expliciet verwezen naar het recht op veiligheid van Israƫl.
Aangezien Vicky Reynaert de aanval op de conferentie daarom onterecht vond, stelde zij de vraag waarom de regering dit maal geen minister afvaardigde naar New York, enkel een delegatie, en vroeg zij of deze beslissing te maken had met de oproep van Israƫl om de conferentie te boycotten.

Steven De Vuyst (PVDA/PTB) stelde eveneens de vraag waarom de regering uitblonk in afwezigheid op de VN-conferentie over racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid. De Vuyst wees er op dat de aanval van de Israƫlische regering op de conferentie louter te maken had met het feit dat op de conferentie ook de Israƫlische onderdrukking van het Palestijnse volk, door verschillende delegaties, veroordeeld werd. Hij vroeg daarom of de regering de volgende maal opnieuw zou deelnemen aan de conferentie.

Wouter De Vriendt (Groen) zei dat zijn partij sterk betreurde dat minister WilmĆØs verkoos niet op de conferentie aanwezig te zijn. Hij wees er op dat bepaalde personen op de vorige conferentie antisemitische uitspraken deden, maar dat dit geen excuus mag zijn om de conferentie in zijn geheel te viseren, aangezien wel degelijk alle vormen van racisme op de conferentie aan bod komen. De Vriendt wees de minister ook op het feit dat IsraĆ«l voortdurend kritiek op IsraĆ«l probeert gelijk te stellen met antisemitisme en dat dit ontoelaatbaar is.

Bron: https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic579.pdf

TOEKENNING BELGISCHE NATIONALITEIT AAN PALESTIJNSE KINDEREN

Koen Geens (CD&V) laat zich doorgaans zelden opmerken met interpellaties over de Palestijnse kwestie, maar stelde recent aan minister van justitie Van Quickenborne een aantal vragen over de problemen die er zijn bij de toekenning van de Belgische nationaliteit aan Palestijnse kinderen. De regels die hiervoor gelden zijn blijkbaar weinig duidelijk. Uit het antwoord van de minister blijkt er op het federale niveau wel een advies te zijn, maar in de praktijk ligt de bevoegdheid om de nationaliteit al dan niet toe te kennen op gemeentelijk niveau, waardoor de beslissingen naar gelang de gemeente heel uiteenlopend kunnen zijn.

Bron: https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=55&dossierID=55-B060-1188-0591-2020202110562.xml

Ā 

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be