IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Federale parlement – Commissie Buitenlandse Zaken

Facebook
Twitter
Email
Print

UITHUISZETTINGEN VAN PALESTIJNSE FAMILIES IN SHEIKH JARRAH
LASTERCAMPAGNE ISRAËL TEGEN ZES PALESTIJNSE MENSENRECHTENGROEPEN

Simon Moutquin (ECOLO-GROEN): verwees naar de situatie in de wijk Sheikh Jarrah, in bezet Oost-Jeruzalem. Vorig jaar waren daar grote protesten tegen de Israëlische politiek om steeds méér Palestijnse gezinnen onder dwang uit hun woningen te zetten om zo plaats te maken voor Israëlische kolonisten. Simon Moutquin toonde zich zeer bezorgd over de situatie omdat ook dit jaar opnieuw Palestijnse gezinnen uit hun huis dreigen te worden gezet. Hij vroeg de minister of het mogelijk is om de families via diplomatieke weg te ondersteunen. Hij verwees ook naar de zogenaamde differentiatiepolitiek, waarbij de regering een onderscheid wil maken tussen producten uit Israël en producten uit de illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied.

Minister Sophie Wilmès (MR): bevestigde dat een Belgische diplomaat deelgenomen had aan een Europese delegatie die de wijk Sheikh Jarrah bezocht. Ze benadrukte dat België, samen met de Europese Unie, duidelijk stelt dat zowel de Israëlische kolonisatiepolitiek, de sloop van woningen, en de politiek van uithuiszettingen, in strijd zijn met het internationaal recht, en dat deze ook ‘de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing ondermijnen’. (Noot redactie: die tweestatenoplossing is eigenlijk nu al niet meer realistisch.)

François De Smet (Défi): verwees in een interpellatie naar de lastercampagne die de Israëlische regering eind vorig jaar startte om 6 Palestijnse ngo’s/mensenrechtengroepen, die de voorbije jaren meermaals de Israëlische mensenrechtenschendingen in bezet gebied hadden aangekaart, te brandmerken als ‘terroristische’ organisaties. De Smet wees ook op het feit dat Israël voor de zware beschuldigingen nog steeds geen bewijs leverde. Hij stelde minister Wilmès de vraag wat het standpunt van de regering hierover is en welke initiatieven zij hierrond al ondernomen had.

Minister Sophie Wilmès (MR): stelde dat ‘België gehecht is aan het maatschappelijk middenveld en mensenrechtenorganisaties, die een fundament zijn van een democratische en pluralistische samenleving in Palestina, net als elders’. De minister stelde dat België ‘de beschuldigingen zal onderzoeken met de grootst mogelijke ernst’, en voegde daaraantoe dat Israël uiteraard zal moeten aantonen dat de beschuldigingen ook terecht zijn. Wilmès besloot met de opmerking dat, zolang de beschuldigingen niet met bewijzen onderbouwd zijn, de samenwerking met de ngo’s zal blijven doorgaan. Wat betreft maatregelen om het middenveld te ondersteunen verwees zij nog naar minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir.

Simon Moutquin (ECOLO-GROEN): ging nog in op de vraag van François De Smet en vroeg op de hoogte te blijven van wat de Belgische regering zou ondernemen in verband met de zes Palestijnse ngo’s, daar de Deense en Ierse regeringen de beschuldigingen al duidelijk hadden afgewezen. Hij wees ook op het feit dat één van de geviseerde ngo’s, (DCI: Defence for Children International) in het recente verleden nog door de Belgische regering werd uitgenodigd om te praten over de kinderrechtensituatie, in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Bron: https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic678.pdf

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be