IEDER MENS IS GELIJK

Search

Commissie Buitenlandse Zaken

Facebook
Twitter
Email
Print

MOORD OP PALESTIJNSE JOURNALISTE SHIREEN ABU AKLEH

Steven De Vuyst (PVDA-PTB) stelde een vraag over de moord, door een sluipschutter van het Israëlische leger, op de bekende Palestijnse Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh. Hij toonde zich daarbij verontwaardigd om de moord maar ook om de straffeloosheid waarmee Israël reeds decennia met misdaad na misdaad wegkomt. De Vuyst verwees ook naar de recente oorlog (in Oekraïne), waarbij de EU bewees kordaat te kunnen optreden, en wees op het feit dat de Palestijnen reeds decennia moeten leven onder Israëlische bezetting. Hij vroeg wanneer de regering eindelijk bereid zal zijn om ook sancties te nemen tegenover de Israëlische bezetting voor zijn talloze overtredingen van het internationaal recht.

RAPPORT AMNESTY INTERNATIONAL BESCHULDIGT ISRAËL VAN APARTHEID
ABRAHAMAKKOORDEN TUSSEN ISRAËL EN ARABISCHE LANDEN

Peter De Roover (N-VA): verwees in een interpellatie naar het recente, en zéér gedetailleerde, rapport van Amnesty International, waarin Amnesty International Israël beschuldigt van Apartheid. Peter De Roover wees op het standpunt van de Nederlandse regering, (die de beschuldigingen van Amnesty International onterecht vond, zonder echter te verduidelijken waarom dit zo zou zijn), en trok op die manier ook de beschuldigingen van Amnesty International in twijfel. De Roover verwees ook naar de zogenaamde Abrahamakkoorden, waarmee recent de verhoudingen tussen Israël en een aantal Arabische dictaturen in de Golf, (en eveneens met Marokko), genormaliseerd werden. De Roover noemde die akkoorden ‘historisch’. De Roover vroeg premier De Croo tot slot naar zijn mening over het rapport van Amnesty International.

RAPPORT AMNESTY INTERNATIONAL EN DE KOLONISATIEPOLITIEK ISRAËL

Vicky Reynaert (Vooruit) verwees naar een aantal organisaties die de regering recent vroegen om verdere stappen te zetten i.v.m. een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Zo vroeg men o.a. een concrete differentiatiepolitiek en een verbod op handel met Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Er wordt ook gevraagd om met een aantal gelijkgezinde staten stappen te zetten in geval van een Israëlische annexatie van bezet Palestijns gebied, en te erkennen dat Israël zich inderdaad schuldig maakt aan een politiek van apartheid. Vicky Reynaert vroeg of de regering rond deze zaken eindelijk stappen zal zetten, en zo ja, welke stappen de regering dan zal ondernemen.

GEDWONGEN UITZETTING VAN PALESTIJNSE GEZINNEN IN MASAFAR YATTA

Simon Moutquin (ECOLO/GROEN) verwees in zijn vraag naar de gedwongen uitzetting van méér dan duizend mensen, (zijnde acht volledige Palestijnse dorpen), in het Masafar Yatta-gebied, ten zuiden van Hebron. Hij vroeg ook welke stappen de regering zou ondernemen om dit te stoppen.

Antwoord premier Alexander De Croo op de bovenstaande vragen: in zijn antwoord benadrukte premier De Croo dat er, naar aanleiding van de Israëlisch-nationalistische provocaties in Jeruzalem, net in de maand van de Ramadam en Pasen, vanuit de regering ‘een oproep gedaan was ‘tot de-escalatie’’. Op het EU-niveau heeft de vertegenwoordiger van de EU ‘zijn bezorgdheid geuit’. Verder wees De Croo op ‘de nood aan geloofwaardige onderhandelingen voor een tweestatenoplossing’, en dat ‘het ondertussen van belang is dat de haalbaarheid hiervan op het terrein behouden blijft’. (Noot redactie: de Israëlische regering heeft reeds in 1973 benadrukt dat de bedoeling van de kolonisatiepolitiek was om een aparte Palestijnse staat onmogelijk te maken en benadrukt dat eigenlijk nog altijd.)

Wat betreft de moord op Palestijnse journaliste Shireen Abu Akleh benadrukte premier De Croo dat ‘de regering samen met de EU opriep tot een transparant en grondig onderzoek naar de dood van de journaliste’.

In het gebied van Masafar Yatta werd volgens de premier vastgesteld dat ‘de eerste vernielingen van woningen en structuren reeds op 11 mei hebben plaatsgevonden, waardoor de gedwongen uitzetting van deze gemeenschappen nog tastbaarder is geworden.’ De Croo toonde zich ‘bezorgd’ en ‘drong er met de regering bij Israël op aan dat de vernielings- en uitzettingsactiviteiten worden gestaakt.’ Samen met 13 andere EU-lidstaten werd ‘een verklaring over deze ontwikkelingen afgelegd’.

Premier De Croo benadrukte dat België en de Europese Unie, zich ‘willen blijven inzetten voor het internationaal recht’. Over sancties of andere stappen, die effectief druk kunnen uitoefenen op Israël, werd door premier De Croo niet gesproken.

Steven De Vuyst en Nabil Boukili (PVDA-PTB), en Malik Ben Achour (PS) protesteerden uitgebreid tegen het antwoord van premier De Croo, door te wijzen op het feit dat de Belgische regering, in plaats van enkel veroordelingen uit te spreken, eindelijk actie moet ondernemen. Ook Vicky Reynaert (Vooruit) en Simon Moutquin (ECOLO) benadrukten dat België niet enkel actie moet ondernemen in woorden maar ook in daden. Steven De Vuyst en Nabil Boukili (PVDA/PTB) dienden op het einde van de bespreking nog een motie in waarin werd opgeroepen tot het instellen van sancties tegenover Israël.
Bron: https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic804.pdf

VOORZITSTER HEALTH WORK COMMITTEES MET COVID IN ISRAËLISCHE GEVANGENIS

Steven De Vuyst (PVDA/PTB) had een interpellatie over de arrestatie van Shatha Odeh, de voorzitster van de Health Work Committees, (één van de belangrijkste zorgverstrekkers op de Westbank), en tevens de voorzitster van het Palestijnse ngo-netwerk PNGO. Zij werd in juli 2021 thuis gearresteerd door de Israëlische bezettingsmacht en liep na maanden opsluiting, door de ongezonde omstandigheden in de Israëlische gevangenis, COVID op. Steven De Vuyst vroeg minister Sophie Wilmès (de commissie vond plaats nog vóór het vrijwillig ontslag van minister Wilmès) of zij informatie had over de situatie van Shatha Odeh, en welke stappen zij zou ondernemen om haar vrijlating te bekomen.

Minister Sophie Wilmès antwoordde dat de Belgische diplomatieke post in Jeruzalem in contact staat met haar advocaat en via deze weg op de hoogte wordt gehouden. Die post heeft ook regelmatig contact met de Palestijnse ngo die de situatie van de Palestijnse politieke gevangenen opvolgt en hen bijstaat. Shatha Odeh zou ondertussen in het ziekenhuis van de gevangenis verblijven waar zij de medische zorg krijgt die zij nodig heeft. Wilmès benadrukte ook dat administratieve opsluiting enkel een tijdige maatregel mag zijn en dat iedereen het recht heeft op een eerlijk proces.

(Noot redactie: op 3 juni 2022 werd het positieve nieuws bekend gemaakt dat Shatah Odeh na verblijf van bijna één jaar in de Israëlische gevangenis dan toch werd vrijgelaten.)
Bron: https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic743.pdf

ONTMOETING MET EXTREMISTISCHE ISRAËLISTISCHE KOLONISTENLEIDER

Koen Metsu (N-VA-parlementslid) kreeg recent stevige tegenwind door een ontmoeting met de extremistische Israëlische kolonistenleider Yossi Dagan, tijdens een reis naar Israël en de Palestijnse bezette gebieden. Eerder dit jaar ontving Metsu Dagan zonder toestemming in de Belgische senaat. Yossi Dagan is zeer omstreden omdat hij de illegale nederzettingenpolitiek in bezet Palestijns gebied promoot en ook gewelddadige acties aanmoedigt tegen Palestijnen en het Israëlische leger.

N-VA schoof de voorbije tien jaar qua Israël-Palestina-standpunt stevig op naar rechts, maar desondanks gaat Metsu toch te ver voor het Israël-Palestina-standpunt van zijn partij. N-VA zegt nog steeds de Israëlische kolonisatiepolitiek in bezet Palestijns gebied te veroordelen, en voorstander te zijn van een tweestatenoplossing. (Al weigert N-VA tegelijk effectieve sancties die Israël kunnen dwingen zijn politiek bij te sturen.)
Bron: https://www.apache.be/2022/04/29/n-va-verdeeld-over-bezoek-kamerlid-metsu-aan-israelische-kolonistenleider?check_logged_in=1

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be