IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Vlaams parlement: Vlaamse beeldschermen in Israëlische militaire drones

Facebook
Twitter
Email
Print

© Wikimedia Commons: Spotter2, CC BY-SA 3.0, Vlaams parlement

Staf Aerts (Groen) en Annick Lambrecht (Vooruit) verwezen beiden naar het feit dat Israël bij zijn aanvallen op de bezette Palestijnse gebieden gebruik maken van drones van de Israëlische wapenproducent Elbit.Uit onderzoek blijkt dat hiervoor beeldschermen worden gebruikt van het Vlaamse bedrijf Barco. Dat is omstreden omdat er sinds 2006 een beleidslijn is dat geen wapens worden geleverd aan het Israëlische leger. Omdat beeldschermen niet enkel gebruikt kunnen worden voor militaire toepassingen ontsnappen deze blijkbaar aan de controle voor wapenuitvoer. Beiden verwijzen ook naar de recent aangetreden Israëlische regering, die het geweld sterk opvoerde, en vragen dat de Vlaamse regering hierrond strenger zou optreden.

Minister-president Jan Jambon (N-VA) verschuilde zich in zijn antwoord op de vragen achter het feit dat het hier om beeldschermen gaat waarvoor bij uitvoer strikt gezien geen wapenvergunning vereist is (terwijl uit de info nochtans duidelijk blijkt dat de beeldschermen expliciet bedoeld zijn voor militair gebruik). Uit het omslachtige antwoord dat Jan Jambon gaf bleek dat hij geen ambitie toonde om hierrond strenger op te treden om de uitvoer van deze beeldschermen stop te zetten.

Staf Aerts (Groen) en Annick Lambrecht (Vooruit) verweten minister-president Jan Jambon daarom laksheid, omdat wel degelijk duidelijk is dat de beelschermen werden gebruikt om Palestijnse mensen in Gazastrook aan te vallen, (terwijl de Vlaamse regering er nochtans graag mee pronkt een streng beleid te voeren).

Joris Nachtergaele (N-VA) kwam nog kort tussen in de discussie, enkel vermeldend dat hij zich zorgen maakte om de ‘rechtsonzekerheid’ voor Vlaamse bedrijven indien hierrond strenger gecontroleerd zou worden, zonder enige vermelding te maken van de bekommernis om mensenrechten.

Bron: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1714862/verslag/1717469

TOENEMENDE SPANNINGEN EN GEWELD DOOR NIEUW AANGETREDEN ISRAËLISCHE REGERING

Bart Tommelein (Open VLD) verwees in een vraag naar de nieuwe Israëlische regering, bestaande uit ultraorthodoxe en ultranationalistische partijen, die bekend staan om hun extreme standpunten. Ook wees hij op het feit dat de nieuwe Israëlische regering met nieuwe wetgeving het hooggerechtshof wil kunnen omzeilen bij het invoeren van nieuwe wetgeving, wat tot massale protesten leidde bij de Israëlische bevolking. Bart Tommelein vroeg hier hoe minister-president Jan Jambon de situatie inschatte, en of er een veiligheidsrisico is voor de Vlaamse medewerkers van Flanders Investment and Trade (FIT) in Israël.

Minister-president Jan Jambon gaf uit omslachtig antwoord waarin hij stelde dat de spanning sterk waren toegenomen maar dat er geen overdreven reden voor bezorgdheid was voor Vlamingen in het algemeen, of voor medewerkers van Flanders Investment and Trade in Tel Aviv. Verder gaf hij het zowat standaard antwoord dat de Vlaamse regering voorstander is van ‘dialoog’ en ‘besprekingen’ tussen beide partijen waaruit, zoals meestal, weinig concrete ambitie blijkt.

Bron: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1704167/verslag/1712251

BEZORGDHEID OVER TOENEMENDE SPANNING EN VRAAG NAAR SAMENWERKING MET PALESTIJNSE REGERING OP VLAK VAN ONDERWIJS, JEUGD EN SPORT

Annick Lambrecht (Vooruit) uitte in een vraag haar bezorgdheid over de toegenomen spanningen sinds het aantreden van de nieuwe, zeer extreme, Israëlische regering, waarbij de situatie voor de Palestijnse bevolking steeds maar verslechterd, en wat de kans op een tweestatenoplossing steeds maar moeilijker maakt. Ook vroeg zij of er nog steeds sprake is van de ambitie om samen te werken met de Palestijnen op vlak van onderwijs, jeugd en sport.

Karl Vanlouwe (N-VA) wees op het feit dat er dagelijks slachtoffers vallen, ‘zowel aan Palestijnse als aan Israëlische zijde’, pleitte voor een politiek van ‘diplomatie’ en de-escalatie’. Hij uitte verder ook zijn bezorgdheid over het feit dat er sinds 2006 geen nieuwe Palestijnse verkiezingen meer werden gehouden. (Noot redactie: dit is nogal een vreemde vraag aangezien het door de bezetting al zeer moeilijk is om nieuwe Palestijnse verkiezingen te organiseren. Verder heeft de Palestijnse regering zonder steun van de Europese Unie, of de VS, geen enkele mogelijkheid om de bezetting of de kolonisatiepolitiek te stoppen, waardoor zij weten dat een nieuwe verkiezing bijna zeker zou uitdraaien op een verkiezingsnederlaag voor de regerende FATAH-partij, (en een verkiezingsoverwinning voor Hamas)).

Minister-president Jan Jambon (N-VA) gaf hier als antwoord dat “als de Palestijnse staat in wording als een democratie geboekstaafd wil staan, is het minste wat zij kunnen doen: verkiezingen organiseren”, zonder enige vermelding te maken van de moeilijkheden waarmee de Palestijnse regering kampt om onder bezetting een beleid te voeren.

Bron: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1704167/verslag/1712251

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be