IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Federaal parlement (Israël/Palestina: juli-september)

Facebook
Twitter
Email
Print

© Foto: Federaal parlement, Theedi, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

THEO FRANCKEN OP ‘WORLD SUMMIT FOR COUNTER-TERRRISME’ IN ISRAËL

Theo Francken (N-VA) was aanwezig op een ‘anti-terrorismeconferentie’ in Herzliya, in Israël, waar hij ook een toespraak hield. De toon daarvan klonk niet alleen vrij dramatisch en fatalistisch, maar ook provocerend met een zinsnede, waarin hij onder meer stelde ‘Ga naar de eerste de beste pro-Palestijnse of Soenni/Shia-bijeenkomst in West-Europa en je waant je in Rammalah, Gaza of Teheran’. Daarmee maakt Theo Francken een amalgaam waarbij hij extreem jihadisme, Iran en Palestina door mekaar haalt.

https://www.n-va.be/nieuws/theo-francken-spreekt-op-world-summit-for-counter-terrorism-de-nieuwe-gedaanten-van-het

MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING CAROLINE GENNEZ: ‘ONTSLUIT HET LAATSTE SPRANKELTJE HOOP VAN DE PALESTIJNEN’

In een opinie in de krant De Morgen nam minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) het op voor de rechten van het Palestijnse volk. In die opinie, gepubliceerd in de krant exact op 15 mei, de dag waarop het Palestijnse volk de Nakba herdenkt, verwijst de minister naar het 75-jarig bestaan van de staat Israël maar tegelijk dus ook naar de Nakba, waarbij zij expliciet vermeldt dat hierbij méér dan 750.000 Palestijnen op de vlucht sloegen en Israël ook méér dan 500 dorpen van de kaart veegde. Verder in haar opinie verwijst zij ook naar de verantwoordelijkheid die de westerse wereld heeft, waarbij wij wél middelen inzetten voor ontwikkelingsprojecten in de Palestijnse gebieden, maar die dan vaak vernield worden door bulldozers van het Israëlische leger. Ook wijst de minister op de dubbele standaarden die we vanuit de westerse wereld vaak hanteren, waarbij we wél eensgezind zijn in het ondersteunen van het recht op zelfverdediging van Israël maar dat we diezelfde eensgezindheid niet tonen wanneer het gaat om de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de isolatie van en bombardementen op de Gazastrook. En dat die dubbele standaard vele landen in het zuiden tegen de borst stuit.

Haar opinie sloot de minister af met een pleidooi voor een onderhandelde tweestatenoplossing: “Geef de Israëlische regering en de Palestijnse autoriteiten vijf jaar tijd om de tweestatenoplossing te realiseren. Een duurzaam staakt-het-vuren is de eerste logische stap, een stop op de bouw van nieuwe nederzettingen een tweede, dan het opstarten van eigenlijke onderhandelingen. En laten we een aantal deadlines inbouwen met duidelijke gevolgen als ze niet gehaald worden, (bvb. het invoeren van een economische boycot).

Bron: https://www.demorgen.be/meningen/ontsluit-het-laatste-sprankeltje-hoop-van-de-palestijnen~bc6017d4/

MINISTER VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING CAROLINE GENNEZ (VOORUIT) VRAAGT AANDACHT VOOR ‘VERGETEN CRISISSEN’ IN PALESTINA EN CONGO

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) kondigde officieel aan méér te willen focussen op ‘vergeten crisissen’ in onder meer Congo en de Palestijnse gebieden. Dat zal zij doen in samenwerking met een aantal NGO’s, zijnde Oxfam, Caritas, Rode Kruis Vlaanderen, Handicap International Belgium, VSF, Médecins du Monde, Croix Rouge Belge en Plan International. Om die crisissen aan te pakken kondigde zij aan een budget vrij te maken van 53 miljoen euro.

In haar toelichting ging zij duidelijk in op de zeer moeilijke situatie in de bezette Palestijnse gebieden: “In de bezette Palestijnse gebieden, bijvoorbeeld, wordt de situatie onhoudbaar. Er worden hele dorpen van de kaart geveegd door de Israëli’s. De periodes van escaleren geweld zijn korter dan voorheen maar wel frequenter en intenser. Daardoor krijgt de bevolking geen ruimte meer om op adem te komen. Sinds begin dit jaar zijn er al méér Palestijnen verwond of gedood bij geweld dan in heel het jaar 2022”. (Die nochtans correcte opmerking leverde minister Gennez felle kritiek op van de Israëlische ambassadeur. De minister nodigde de ambassadeur vervolgens uit voor ‘een duchtig gesprek’ maar bleef wel bij haar standpunt.)

Concreet zullen de Belgische NGO’s zich vooral toeleggen op het voorzien van waardige opvang voor mensen op de vlucht, het verlenen van gezondheidszorg en psychosociale bijstand, en het brengen van onderwijs.

Kort na haar aantreden verwees minister Gennez ook al naar de problemen het Midden-Oosten en Afrika, door de link te leggen met de vluchtelingencrisis. Daarbij bepleitte zij dat de oorzaken van de vluchtelingencrisis moeten worden aangepakt, uit internationale solidariteit, en dat dit ook in ons eigen belang is, immers méér stabilieit buiten de grenzen van Europa is ook goed voor de Europese Unie zélf.

Bronnen: https://www.demorgen.be/nieuws/er-zijn-ook-buiten-oekraine-veel-mensen-in-nood-minister-caroline-gennez-vooruit-wil-dat-ngo-s-focussen-op-vergeten-crisissen~b85cc54c/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email

https://www.knack.be/nieuws/belgie/politiek/na-boze-reactie-israel-minister-gennez-nodigt-ambassadrice-uit-voor-duchtig-gesprek/

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be