IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Gentenaars verenigen zich rond de kwestie Palestina en zetten zo druk op het Gentse stadsbestuur om actie te ondernemen

Facebook
Twitter
Email
Print

Ā© Palestina Solidariteit vzw, Burgemeester en Schepenen nemen de petitie en eisen in ontvangst.

Gezamelijk persbericht en een initiatief van:

Vereniging van Gentse Moskeeƫn, de Europees-Palestijns Arabische jeugdvereniging, LABO vzw, Gent zonder Grenzen, Een Hart voor Vluchtelingen Gent, Gent Samen Solidair, Palestina Solidariteit en Intal.

Een petitie die werd opgesteld door het Gents middenveld (Vereniging van Gentse MoskeeĆ«n, de Europees-Palestijns Arabische jeugdvereniging, LABO vzw, Gent zonder Grenzen, Een Hart voor Vluchtelingen Gent, Gent Samen Solidair, Palestina Solidariteit en Intal) werd op korte tijd ondertekend door zoā€™n 2100 personen.

De ondertekenaars stellen 3 vragen aan het Gents stadsbestuur:

  • Veroordeel IsraĆ«l klaar en duidelijk
  • Boycot IsraĆ«lische producten
  • Hijs de Palestijnse vlag

Op maandag 27/11 waren we met zoā€™n 500 om van de Vrijdagsmarkt naar het stadhuis te wandelen in een vreedzame mars die werd toegejuicht door vele omstaanders.

Voorafgaand aan de gemeenteraad werd een delegatie van de initiatiefnemers ontvangen door de burgemeester De Clercq en schepenen Al-Bazioui, De Bruycker en Heyndrickx. De petitie en de Palestijnse vlag werden overhandigd waarna een constructief gesprek plaatsvond en het voorstel van raadsbesluit van de meerderheidspartijen werd toegelicht. Dat voorstel werd tijdens de gemeenteraad van 27/11 goedgekeurd.

Hier kan u het gemeentelijk raadsbesluit nalezen.Ā 

De Palestijnse vlag zal niet gehesen worden door het Gents stadsbestuur en dat betreuren we. De Palestijnse vlag staat momenteel symbool voor solidariteit met het verdrukte Palestijnse volk dat een genocide aan het ondergaan is. Bij uitbreiding symboliseert het de strijd van onderdrukte volkeren wereldwijd. Een vredesvlag gaat teveel uit van twee gelijke partijen, zonder rekening te houden met het machtsonevenwicht dat bestaat tussen een kolonisator en een gekoloniseerd volk. Wij zullen ervoor zorgen dat de Palestijnse vlag overal in Gent zichtbaar zal blijven.

De initiatiefnemers van de petitie verwelkomen evenwel de voorstellen die goedgekeurd worden door het Gents stadsbestuur. Het zijn stappen in de goede richting die een voorbeeld kunnen zijn voor andere steden en gemeenten en een basis vormen om verdere maatregelen te treffen om Israƫl onder druk te zetten.

  • Het stadsbestuur veroordeelt het geweld en drukt solidariteit uit met de onschuldige burgers. De klare en duidelijke veroordeling door burgemeester de Clercq van IsraĆ«l tijdens de gemeenteraad wordt positief onthaald.
  • ā€œProducten van IsraĆ«lische bedrijven die verdienen aan de illegale bezetting en blokkages van de Palestijnse Gebieden zullen geweerd worden door het de Stad Gent.ā€ Deze verwoording heeft nog meer verklaring nodig wat ons betreft. Voor ons gaat het hier dan ook over bedrijven of producten die zich niet persĆ© in de kolonies bevinden, maar ze wel mee in stand houden door bijvoorbeeld het IsraĆ«lisch leger te bevoorraden en van diensten te voorzien. Het moet dus ook gaan om internationale bedrijven die verdienen aan het IsraĆ«lisch apartheidsregime.
  • In hetzelfde artikel roept het Gents stadsbestuur de federale regering ook op om de import van producten uit de illegaal bezette Palestijnse Gebieden te verbieden.
  • De Belgische regering wordt opgeroepen om actief te blijven ijveren voor een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren, het vrijlaten van alle gijzelaars en voor het respecteren van het internationale humanitaire recht.
  • Er wordt geijverd voor een onafhankelijk onderzoek naar de oorlogsmisdaden die zijn gepleegd sinds begin oktober zodat de daders en de politiek verantwoordelijken van oorlogsmisdaden vervolgd kunnen worden voor internationale
  • Wij pleiten ervoor om hier niet alleen de gebeurtenissen sinds 7 oktober in ogenschouw te nemen, maar terug te gaan tot 1948, wat de context vormt voor de IsraĆ«l-Palestinakwestie.
  • Er wordt noodhulpbudget van 20000 euro vrijgemaakt uit de stadskas om over te maken aan het Rode Kruis voor de onmiddellijke medische zorgnoden van de bevolking in Gaza.

Als bezorgde Gentenaars die sociaal geƫngageerd zijn, ondersteunen we de acties die genomen zullen worden, maar blijven we inzetten op meer. We zullen ons blijven verenigen, op straat komen en acties van onderuit blijven voeren totdat er een duurzame en rechtvaardige oplossing bestaat voor de Israƫl-Palestinakwestie. Dat betekent dus een einde van de genocide, een einde aan de blokkade van de Gazastrook, een einde aan de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, een einde aan het apartheidsregime van Israƫl en gelijke rechten voor iedereen!

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be