IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

België moet Zuid-Afrikaanse genocide-aanklacht tegen Israël steunen

Facebook
Twitter
Email
Print

© Foto: Palestina Solidariteit, manifestatie Brussel 17 december 2023

Persbericht overgenomen van 11.11.11. 

Op 11 & 12 januari 2024 begint in Den Haag de genocidezaak die Zuid-Afrika aanspande tegen Israël. Het land vraagt het Internationaal Gerechtshof (ICJ) de Israëlische strafcampagne tegen Gaza te categoriseren als een genocide en voorlopige maatregelen op te leggen. Het Zuid-Afrikaanse dossier is indrukwekkend en legt een duidelijke link met de internationaalrechtelijke definitie van genocide. We roepen de federale regering op om de aanklacht te steunen. Groen, Vooruit en CD&V lieten al verstaan de oproep te steunen.

Op 29 december 2023 diende Zuid-Afrika een uitgebreide aanklacht in bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag. In het 84 pagina’s tellende dossier wordt op gedetailleerde en overtuigende wijze uiteengezet hoe Israël zich schuldig maakt aan de misdaad van “genocide”, zoals gedefinieerd in de Genocide Conventie van 1948.

Horrorcatalogus van 3 maanden

Sinds de gruwelijke terreuraanval van Hamas en andere gewapende groepen op 7 oktober 2023, en de ontvoering van meer dan 230 gijzelaars, lanceerde Israël een vernietigende strafcampagne in Gaza. De afgelopen drie maanden doodde Israël meer dan 23.000 Palestijnen, waarvan naar schatting minstens 70 procent vrouwen en kinderen, meer dan 58.000 Palestijnen werden verwond. Het Israëlische leger gebruikte daarbij honderden bommen van 900 kilo, op één van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. ​

VN-woordvoerders hebben het over een “oorlog tegen kinderen” en een “niet-aflatende oorlog tegen het gezondheidssysteem”. Honderden ziekenhuizen, scholen, VN-gebouwen, moskeeën, kerken, vluchtelingenkampen, bakkerijen, landbouwgronden, nutsvoorzieningen en hele wijken worden op systematische wijze aangevallen. Minstens  60% van alle gebouwen in Gaza is volledig of gedeeltelijk verwoest. Meer dan 311 gezondheidswerkers, 103 journalisten, 40 reddingswerkers, 209 onderwijzers en 144-VN-medewerkers werden gedood. De burgerbevolking in Gaza wordt doelbewust uitgehongerd en de toegang tot water, elektriciteit en brandstof ontzegd. Experts waarschuwen dat het aantal doden door ziektes en epidemieën een veelvoud kan vormen van het aantal doden door direct legergeweld. 85% van de bevolking, meer dan 1,9 miljoen mensen, is gedwongen verplaatst. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt dan ook van van een “wrede campagne tegen de hele bevolking van Gaza”. ​ 

Om te kunnen spreken van “genocide” is het echter essentieel om ook een specifieke intentie te kunnen aantonen. Het Zuid-Afrikaanse dossier citeert daarbij onder meer de Israëlische Premier, President, minister van Defensie, minister van Nationale Veiligheid, minister van Buitenlandse Zaken, legercommandanten en – woordvoerders, en tal van Israëlische parlementsleden en publieke figuren. ​

“Het Zuid-Afrikaanse dossier is indrukwekkend en legt een duidelijke link tussen het Israëlische optreden in Gaza en de internationaalrechtelijke definitie van genocide,” stelt Midden-Oostenexpert Willem Staes van 11.11.11. “Dit nadat tientallen VN-experts de afgelopen maanden reeds waarschuwden voor een in de maak zijnde genocide, net als honderden internationale rechtsgeleerden en genocide-experts. Verdragspartijen bij de Genocideconventie, waaronder ook België, hebben een juridische verantwoordelijkheid om een genocide, of een ernstig risico daarop, te voorkomen en moeten dus in actie schieten.” 

Voorlopige maatregelen

Op korte termijn vraagt Zuid-Afrika het Internationaal Gerechtshof om Israël een reeks van voorlopige maatregelen op te leggen, waaronder een onmiddellijke opschorting van de militaire operaties, volledige & ongehinderde humanitaire toegang; toegang voor internationale onderzoekers tot Gaza en een onmiddellijk einde aan elke vorm van gedwongen verplaatsing. ​ 

Aangezien dergelijke maatregelen volledig in lijn liggen met het Belgische Gazabeleid, verwacht 11.11.11 dat de federale regering duidelijk maakt dat het de door Zuid-Afrika gevraagde maatregelen steunt en voorstander is van een grondig onderzoek door het Internationaal Gerechtshof. ​ 

‘Steun aan de door Zuid-Afrika gevraagde voorlopige maatregelen zou eigenlijk evident moeten zijn voor België. Daarnaast moet de federale regering actief deelnemen aan de verdere beraadslagingen over de vraag of Israël zich schuldig maakt aan genocide en ervoor zorgen dat België op geen enkele manier bijdraagt aan wapenleveringen richting Israël.’

Willem Staes
 
Expert Midden-Oosten

Federale regeringspartijen GroenEcoloPS en Vooruit lieten al verstaan de oproep te steunen. In een reactie zegt ook CD&V voorstander te zijn van een onderzoek door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag naar het risico op genocide. De partij zal vragen dat dit nog deze week in de federale regering besproken wordt.

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be