Category: Persbericht

BDS

Persbericht: valse beschuldigingen van anti semitisme

www.palestinasolidariteit.be

info@palestinasolidariteit.be

0485 469410 

Kritiek op ernstige schendingen van de mensenrechten wordt onterecht afgedaan als antisemitisme

Op 26 april zal de ULB (Université libre de Bruxelles) het eredoctora…

thumbnail of 4 20180403 Herent – brief aan federale en gewestregeringen stopzetting Israëlische politiek bezetting kolonisatie apartheid
Activiteiten Palestina Solidariteit

Persbericht van het college van burgemeester en schepenen van Herent

Brief aan federale en gewestregeringen
dringende vraag stopzetting Israëlische politiek van bezetting, kolonisatie en apartheid
Bijlage:  4 20180403 Herent – brief aan federale en gewestregeringen stopzetting Israëlische politiek bezetting kolonis…

BDS sport

Open brief aan Belgian Cycling

Beste,  Met dit schrijven willen we u attent maken op onze diepgaande bezorgdheid aangaande het startpunt van de Giro d’Italia 2018 in Israël. Meer dan

Palestina, 50 jaar bezetting.

Wij, in België en in Europa, hebben de middelen om in actie te schieten! Intussen 100 jaar geleden, in 1917, beloofde Groot-Brittannië in de Balfour-verklaring

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be