Platform tekst Dexia campagne

Platformtekst Israël koloniseert – Dexia financiert

Stop de illegale financiering van de Israëlische bezetting.

In 2001 neemt de Dexia NV de controle over de Israëlische bank Otzar Hashilton Hamekomi. Deze bank is vergelijkbaar met het  voormalige Gemeentekrediet in België. Ze financiert steden, gemeentes en andere openbare besturen. De naam van deze bank wijzigt in 2007 naar Dexia Israël Public Finance Ltd. Vandaag weten we dat Dexia Israël, kolonies in de bezette Palestijnse gebieden financiert. De directeur van Dexia Israël, Dhr. David Kapah, verklaarde dit in de Knesset, het Israëlisch parlement, tijdens een commissie-zitting.

De financiering van deze kolonies gaat in tegen het internationaal recht. Zo is er de Vierde Conventie van Geneve waarvan artikel 49 stelt: “De Bezettende Macht zal geen delen van zijn eigen bevolking deporteren of overbrengen naar gebieden die zij bezet.” Dit werd meermaals bevestigd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, o.a. in resolutie 446. Daarnaast staat in artikel 1 van dezelfde Conventie: “De Hoge Ondertekenende Partijen doen in alle omstandigheden het nodige om de huidige Conventie te respecteren en te laten respecteren”. Door de illegale financiering van de Israëlische kolonisering schendt Dexia NV ook de eigen ethische code. Dexia NV onderschreef namelijk het “Mondiaal pact van de Verenigde Naties”. Principes 1 & 2 hierin stellen : “Ondernemingen moeten binnen hun invloedssfeer de mensenrechten naleven en bevorderen (1); en ervoor zorgen dat ze zich niet schuldig maken aan schendingen van de mensenrechten (2).”

We eisen van Dexia NV het stopzetten van de illegale financiering van de Israëlische kolonisatie van de Bezette Palestijnse Gebieden. Daarnaast eisen we dat de aandeelhouders van Dexia NV, waaronder de Belgische autoriteiten, de nodige maatregelen treffen om een einde te stellen aan deze illegale situatie.

Terug naar de campagne pagina 

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be