IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

Nieuwsbrief 8

Facebook
Twitter
Email
Print

Editoriaal : Amerika, Europa, IsraeĢˆl en het Palestijnse VN- lidmaatschap: de maskers vallen af

Op 4 juni 2009 pleitte de Amerikaanse president Barack Obama in de universiteit van KaiĢˆro voor een Palestijnse staat. Ook op 23 september 2009 neemt hij het woord voor de Algemene vergadering van de Verenigde Naties en breekt een lans voor een leefbare, onafhankelijke Palestijnse staat met een aaneensluitend grondgebied. Op 23 september 2010 spreekt hij opnieuw in de VN te New York en uit hij zijn hoop dat Palestina in september 2011 lid van de Verenigde Naties zal worden. Maar toen de Palestijnse president Mahmoud Abbas dit jaar aankondigde dat hij in september de aanvraag van lidmaatschap aan de VN-Veiligheidsraad zou voorleggen, begon Amerika te dreigen met stopzetting van financieĢˆle ondersteuning. Frankrijk dat als permanent lid in de Veiligheidsraad zetelt, wou een stemming voorkomen en probeerde Abbas te overhalen om terug naar de onderhandelingstafel te stappen. Ook IsraeĢˆl chanteerde Abbas met de dreiging van het niet doorstorten van de douanerechten en met eventuele annexatie van de Westelijke Jordaanoever. Toen ook dit niet lukte, oefende Amerika druk uit op een aantal leden van de VN-Veiligheidsraad om een goedkeuring door een 2/3 meerderheid te voorkomen, want dan moet Obama zijn vetorecht gebruiken.

IsraeĢˆl vreest dat Palestina als nieuw VN-lid naar het internationaal gerechtshof zou stappen om de bezettings- en kolonisatiepraktijken te laten veroordelen. En ook tegen sommige IsraeĢˆlische politici en militairen zou dan een aanklacht bij het internationale strafhof kunnen ingediend worden. IsraeĢˆl verklaart zich nu plotseling opnieuw bereid om directe bilaterale onderhandelingen met Abbas te beginnen, maar eist nog steeds dat de Palestijnen het Joodse karakter van IsraeĢˆl erkennen, zodat het recht van terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen in het gedrang komt. Bovendien liet de IsraeĢˆlische premier Benjamin Netanyahu meteen weten dat IsraeĢˆl 1100 woningen voor de joodse kolonie Gilo in het geannexeerde Oost-Jeruzalem zou bouwen, zodat hij er zeker van is dat Abbas het aanbod tot onderhandelen zal afwijzen. En om zijn populariteit op te krikken en het imago van IsraeĢˆl op te poetsen kondigde Netanyahu aan dat 1027 Palestijnse politiekeĀ gevangenen de gevangenis mogen verlaten in ruil voor de vrijlating van de IsraeĢˆlische krijgsgevangene Gilad Shalit.

Intussen eist Amerika strengere sancties tegen Iran en versterkt de Europese Unie de sancties tegen SyrieĢˆ.

En wat zegt de Belgisch regering over de aanvraag van het Palestijnse VN-lidmaatschap? BelgieĢˆ zegt dat het zich zal aansluiten bij het standpunt van de Europese Unie. Als het LibieĢˆ betreft blijft BelgieĢˆ niet aan de zijlijn staan en doet het mee aan de NAVO- bombardementen.

BelgieĢˆ zou Europa moeten aanzetten om IsraeĢˆl te boycotten zolang dit land de resoluties van de Verenigde Naties niet uitvoert. Het opschorten van het Europese Associatieverdrag met IsraeĢˆl zou op de agenda moeten worden gezet, alsook een internationaal militair embargo tegen IsraeĢˆl. Hoe is het te verantwoorden dat IsraeĢˆl onlangs aanvaard werd als waarnemend lid van de CERN (Europese Raad voor Kernonderzoek) in GeneĢ€ve terwijl dit land elke inspectie van het Internationaal Atoomagentschap op zijn grondgebied weigert?

Het redactieteam Brussel 13 oktober 2011

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22!Ā 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be