IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Nieuwsbrief 11

Facebook
Twitter
Email
Print

Editoriaal : Tussen geweld en solidariteit

Net zoals de afgelopen decennia werden we de laatste weken weer geconfronteerd met het systematische van het geweld en de discriminatie tegenover het Palestijnse volk.

Landonteigeningen

Het IsraeĢˆlische Hooggerechtshof besliste enige tijd geleden dat de zogenaamde ‘outpost’ (dit is een illegale joodse nederzetting die nog niet is erkend door de IsraeĢˆlische regering) Migron ontmanteld diende te worden, omdat de outpost zich op Palestijns privaat eigendom bevond. Als antwoord hierop besloot de IsraeĢˆlische regering om de inwoners van Migron naar een nieuwe locatie te verhuizen, een locatie die ‘staatsland’ wordt genoemd. De IsraeĢˆlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem kwam na onderzoek tot de vaststelling dat grote stukken land werden geclassificeerd als staatsland en bestemd voor het gebruik door nederzettingen, ondanks het feit dat dit land eigendom is van Palestijnse priveĢpersonen of gemeenschappen.

Een ander rapport van het Palestijnse ‘Ma’an Development Center’ legt bloot dat IsraeĢˆl de transfer van joodse burgers naar de bezette Jordaanvallei stimuleert door het subsidieĢˆren van hun luxueuze levensstijl, terwijl Palestijnen onder de barre omstandigheden van systematisch racisme leven. In de Jordaanvallei genieten alle nederzettingen van het IsraeĢˆlisch beleid van ‘Nationale Prioriteitsgebieden’. Hiermee wordt geld voorzien voor industrie, landbouw, onderwijs, woningen. Ook zijn er preferentieĢˆle belastingsvoeten. Tussen 2000 en 2006 betaalden de kolonisten op de Westelijke Jordaanoever 60 procent minder belastingen dan de IsraeĢˆlische burgers in IsraeĢˆl zelf. Dit alles terwijl IsraeĢˆl elke vorm van ontwikkeling voor de Palestijnen verbiedt.

Op de Dag van het Land (30 maart) herdachten de Palestijnen de doden die gevallen zijn in 1976 toen er werd geprotesteerd tegen de landonteigeningen voor de illegale joodse nederzettingen. Ook in de Gazastrook kwamen duizenden burgers op straat. Er werd een mars gehouden in de richting van de grenzen met IsraeĢˆl. Daar werd men geconfronteerd met een kogelregen van het IsraeĢˆlische leger. Het dodenregister werd weer aangevuld. Mahmoud Zaqout, 18 jaar, werd dodelijk geraakt in zijn nek.

Kindgevangenen

In februari kwam er een rapport uit van ‘Defence for Children International ā€“ Palestine Section’. Na een onderzoek van vier jaar, besluit de organisatie dat er een systematisch patroon is van IsraeĢˆlische mishandeling en in sommige gevallen marteling, van Palestijnse kinderen die vastgehouden worden in het IsraeĢˆlische militaire detentiesysteem. Deze kinderen worden tijdens het holst van de nacht uit hun huizen gesleurd, gehandboeid en geblinddoekt op de bodem van een legerjeep gesleurd. Tijdens de tocht naar het ondervragingscentrum dat zich op een onbekende plaats vindt, heeft er dikwijls al fysiek geweld plaats en dit gaat door tot wanneer het kind wordt vrijgelaten. Tijdens de ondervragingen worden de kinderen of hun familie beledigd en worden er bedreigingen geuit. Het overgrote merendeel van de kinderen bekennen de misdaad waarvan ze beschuldigd zijn, meestal gaat het om het gooien van stenen. De meesten zijn niet schuldig, maar leggen bekentenissen af omdat dit de snelste manier is om uit de greep van het militaire detentiesysteem te komen. Pas wanneer men na een achttal dagen voor de militaire rechter verschijnt, zien de kinderen hun ouders en advocaat. 29% van de onderzochte kinderen kregen te maken met documenten die enkel in het Hebreeuws werden opgesteld, 12% werd opgesloten in een isoleercel. Dit gebeurt allemaal terwijl IsraeĢˆl in het begin van de jaren negentig het VN-verdrag voor de rechten van het kind heeft geratificeerd. Dit verdrag geldt duidelijk enkel voor de kinderen met een IsraeĢˆlische paspoort. Kinderen van joodse kolonisten vallen onder het IsraeĢˆlisch burgerrechtsysteem, terwijl de Palestijnse kinderen in de bezette gebieden onder het militaire rechtssysteem vallen en dus op jongere leeftijd kunnen worden vastgehouden. Weer een zoveelste voorbeeld van het Apartheidsregime van IsraeĢˆl.

Palestina Solidariteit vindt dat het ongehoord is dat kinderen vastzitten als politieke gevangen en vindt het daarnaast schandalig dat deze kwestie amper of geen aandacht krijgt op de agenda van de zogenaamde internationale gemeenschap. Daarom legt onze organisatie dit jaar een focus op de situatie van de Palestijnse kinderen in IsraeĢˆlische gevangenschap. Neem een kijkje op onze kalender en volg onze e-mails om mee actie te ondernemen!

Welcome to Palestine

Naast het geweld van IsraeĢˆl op de Palestijnse burgers heeft IsraeĢˆl zich ook weer van haar mooiste kant laten zien door openlijk internationale en IsraeĢˆlische burgers aan te vallen. Toen enkele IsraeĢˆli’s de deelnemers van de internationale actie ‘Welcome to Palestine’ op de IsraeĢˆlische luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv wilden verwelkomen met onschuldige en hartverwarmende verwelkomingslogans, werden zij zonder omhaal gearresteerd door de tientallen undercover politieagenten die aanwezig waren in het gebouw. De afgelopen weken is er ook heel wat te doen geweest om de IsraeĢˆlische luitenant-kolonel Shalom Eisner die een ongewapende Deense vredesactivist met zijn wapen voluit in zijn aangezicht sloeg, toen het IsraeĢˆlische leger een konvooi fietsers door de Westelijke Jordaanoever tegenhield omdat ze zich zogezegd op verboden terrein bevonden. Ondertussen heeft een Nederlandse vrouw die door dezelfde officier geslagen werd, klacht neergelegd tegen hem.

Het is ondertussen duidelijk dat internationale vredesactivisten die opkomen voor de rechten van het Palestijnse volk, niet enkel het geweld van IsraeĢˆlische soldaten en agenten te vrezen hebben. Toen meer dan zestig Belgen op zondag 15 april in het kader van de ‘Welcome to Palestine’-actie met Brussels Airlines naar Tel Aviv wilden vliegen, kregen ze te horen dat niemand van hen op het vliegtuig zou mogen. IsraeĢˆl had namelijk een lijst naar de luchtvaartmaatschappijen gestuurd waarin de namen van de verboden personen stonden. Indien de maatschappijen de burgers toch op het vliegtuig zouden toelaten, zouden de firma’s zelf instaan voor de kosten van de repatrieĢˆring. Enkele van de vredesactivisten kregen echter te horen dat ook het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken richtlijnen had gegeven aan Brussels Airlines om deze passagiers niet toe te laten. Alsof deze Belgische medeplichtigheid nog niet genoeg was, werden de gestrande personen hardhandig verwijderd van de incheckbalies door tientallen Belgische politieagenten met honden. De volgende dag gingen enkele tientallen personen om uitleg vragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Na herhaaldelijk vragen kregen zij niet de toestemming om iemand van het kabinet te zien. Ze werden daarentegen geconfronteerd met een politiemacht van zeker meer dan 40 agenten in gevechtsuitrusting. Uiteindelijk zouden meer dan vijftig personen opgepakt worden voor de ogen van het ministerie en verschillende camera’s. Dit gebeurde met disproportioneel geweld waardoor er vier gewonden vielen. Dit geweld pikt Palestina Solidariteit niet! Moeten solidaire, meelevende Belgische vredesactivisten boeten omdat ze opkomen voor de Palestijnse zaak?

Al deze gebeurtenissen van de afgelopen weken zullen er niet voor zorgen dat we gaan zwijgen. Integendeel; we krijgen eens te meer het bewijs dat we strijden voor de goede zaak. Hoe harder men dit probeert neer te slaan, hoe harder wij overtuigd zijn van onze solidariteit en ons verzet. Laat ons samen verdergaan met het aanklagen van het IsraeĢˆlische beleid tegenover de Palestijnse bevolking en de medeplichtigheid van het Westen daarin, en dit op basis van de democratische principes, de Verklaring van de Rechten van de Mens en de internationale wetgeving. Het zou dan ook onbegrijpelijk zijn als de afgevaardigden die ons in het Europees Parlement vertegenwoordigen, hun ogen sluiten voor de IsraeĢˆlische misdaden, en dat ze de economische belangen van de Europese Unie zouden laten primeren op hun engagement voor mensenrechten door het goedkeuren van het commercieel ACAA-akkoord tussen de Europa en IsraeĢˆl.Ā 

Teken daarom de petitie die onze Euro-parlementsleden oproept om tegen dit akkoord te stemmen: http://www.change.org/petitions/europees-parlementslid-stem-tegen-het- acaa-akkoord-tussen-de-eu-en-isra%C3%ABl

Het redactieteam Brussel, 21 april 2012

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be