IEDER MENS IS GELIJK

Search

Nieuwsbrief 13

Facebook
Twitter
Email
Print

Editoriaal : Reynders ontvangt extreemrechtse IsraeĢˆlische collega Avigdor Lieberman

Terwijl de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton op 16 juli een bezoek bracht aan IsraeĢˆl, ontving onze minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zijn extreemrechtse IsraeĢˆlische collega Avigdor Lieberman. Dit bezoek, dat op 24 juli plaatsvond, kreeg weinig weerklank in de media. Waarover hebben deze heren dan gepraat? Officieel over de situatie in SyrieĢˆ. Heeft Reynders oren naar de IsraeĢˆlische plannen om de Syrische opslagplaatsen van biochemische wapens te bombarderen?Ā 

Lieberman zal hoogstwaarschijnlijk aan Reynders gevraagd hebben om bij zijn Europese collegaā€™s te pleiten voor de goedkeuring van het ACAA akkoord (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) tussen de EU en IsraeĢˆl. Het ACAA akkoord betreft een aanvullend protocol bij het associatieakkoord (dat o.a. de voorkeurtarieven tussen de EU en IsraeĢˆl regelt). Zo kunnen de Europese en de IsraeĢˆlische wetgevingen op elkaar afgestemd worden op het gebied van industrieĢˆle producten, wat de handel tussen de EU en IsraeĢˆl zal bevorderen omdat de betrokken producten niet meer de dubbele, maar slechts een enkele certificatieprocedure moeten doorlopen. Dat zou IsraeĢˆlische bedrijven ten goede komen, waarvan geweten is, dat vele bedrijven lucratieve activiteiten uitoefenen in de kolonies, die door de EU en de VN als schending van het internationaal recht worden beschouwd. Zo overspoelen onder meer IsraeĢˆlische schoonheids- en farmaceutische producten, (o.a. van het bedrijf TEVA) de Europese afzetmarkt met hun producten, terwijl de Palestijnse farmaceutische industrie in vele opzichten tot gevangene wordt gemaakt van het IsraeĢˆlische systeem: ze is afhankelijk van IsraeĢˆlische regeringslichamen, douane en markt (IsraeĢˆlische controle over de grenzen van de bezette Palestijnse gebieden en over vele economische aspecten die van invloed zijn op de handel). Het nieuwe akkoord legt IsraeĢˆl geen eisen op inzake de bezette Palestijnse gebieden of uitvoering van de VN resoluties zoals herstel van de grenzen van 1967.

Wanneer de EU – IsraeĢˆl ACAA overeenkomst eenmaal aangenomen is, zullen er nieuwe bijlagen volgen voor andere industrieĢˆle producten. De praktijken, die hierboven werden beschreven, zullen dan nog steeds te zien zijn: de IsraeĢˆlische controle over Palestijns land, belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en personen, exploitatie vanĀ natuurlijke hulpbronnen en de afhankelijkheid van de IsraeĢˆlische regelgeving en beleid. Ze belemmeren de vooruitzichten van duurzame groei in de sinds juni 1967 bezette Palestijnse gebieden en komen alleen maar ten goede aan de IsraeĢˆlische industrie.

Dit ACAA akkoord wordt binnenkort in het Europees Parlement besproken. Teken daarom zo snel mogelijk onderstaande petitie die onze Europarlementsleden oproept om tegen dit akkoord te stemmen1:
http://www.change.org/petitions/europees-parlementslid-stem-tegen-het-acaa-akkoord- tussen-de-eu-en-isra%C3%ABl


Het redactieteam Brussel, 24 augustus 2012

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22!Ā 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be