IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

ABVV onderschrijft Europees vakbondsappel voor concrete maatregelen tegen Israëlische kolonisatie

Facebook
Twitter
Email
Print

Op 1 maart dit jaar organiseerde de “Association France Palestine Solidarité” een belangrijk internationaal colloquium over de problematiek van de Israëlische nederzettingen, de facto kolonisatie, op Palestijns gebied.

Onze Palestijnse vakbondspartner PGFTU(Palestina General Federation of Trade Unions) heeft trouwens ook al verschillende keren het nefaste van de bezetting op sociaal, economisch en politiek vlak aan de kaak gesteld. Deze kolonisatiepolitiek werd dan ook al bij herhaling door het Internationaal vakverbond (IVV) én door het ABVV veroordeeld, wegens in strijd met alle internationale conventies en rechtsbepalingen. 

Nu is er een nieuwe actiestap. Naar aanleiding van voormeld colloquium lanceerden vier Europese vakbondsfederaties (de Franse CGT, de Italiaanse CGIL, de Britse TUC en de Ierse ICTU) een gemeenschappelijke oproep opdat de Europese landen concrete maatregelen zouden nemen tegen het illegale nederzettingenbeleid van Israël, dat bovendien nog steeds verder in Oost-Jerusalem en op de westelijke Jordaanoever uitgebreid wordt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk Europese vakbonden dit internationaal syndicaal appel zouden onderschrijven.

Het appel gaat onder meer over het niet meer invoeren van producten uit de kolonies, de effectieve toepassing van internationale richtlijnen en wetgeving, respecteren van mensenrechten en het opschorten van het Associatieverdrag tussen Israël en de EU zolang de toepassingsvoorwaarden ervan niet vervuld zijn.

ABVV heeft beslist deze internationale syndicale oproep mee te onderschrijven.

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be