IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

protesten ‘Stop G4S’ in Gent gaan voort

Facebook
Twitter
Email
Print

Op maandag 23 juni hielden zo’n 50 personen een protestactie voor en tijdens de Gentse gemeenteraadszitting.  Ze eisen de verbreking of niet-verlenging  van de 3 overheidsopdrachten die Stad Gent heeft uitbesteed aan het privaat bewakingsbedrijf G4S. 

G4S is het grootste beveiligingsbedrijf ter wereld en ligt internationaal onder vuur voor ondermeer de actieve medewerking aan het bezettings- en apartheidsregime van Israël.  G4S schendt op verschillende manieren het internationaal recht en de mensenrechten van de Palestijnen.  G4S levert veiligheidsapparatuur en -diensten voor detentiefaciliteiten in Israël en de bezette Westelijke Jordaanoever waarin Palestijnse politieke gevangenen –waaronder kinderen- zonder eerlijk proces opgesloten zitten en onderworpen worden aan systematische mishandeling.  G4S levert ook beveiligingsdiensten aan bedrijven en industriële zones in de illegale Israëlische kolonies en aan Israëlische militaire controleposten op de Westelijke Jordaanoever, die onderdeel vormen van de Apartheidsmuur waarvan het tracé illegaal werd verklaard door het Internationaal Hof van Justitie (Adviserende Opinie van 9 juli 2004).

Stad Gent heeft in 2013 drie overheidsopdrachten aan dit bedrijf gegund voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro.  De overheidsopdracht voor het ledigen van parkeerautomaten en transport en verwerking van geldtransporten werd op 3 april verlengd.  Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 mei werd ook beslist dat de tweede overheidsopdracht voor de parkeercontroles met een jaar wordt verlengd.

Het stadsbestuur van Gent is op de hoogte van de misdrijven van G4S en gaf de juridische dienst van Stad Gent de opdracht om de zaak te onderzoeken.  Momenteel wacht men echter op de resultaten van een gelijkaardig onderzoek dat is ingesteld door Vlaams vice-minister-president Bourgeois.  Een kabinetsmedewerker van burgemeester Termont liet weten dat het om praktische redenen niet haalbaar was om voor de tweede overheidsopdracht een nieuwe gunningsprocedure uit te schrijven, maar dat het stadsbestuur zich in de toekomst wel wil engageren “om de mededinging ten volle te laten spelen in al haar overheidsopdrachten”, waardoor voor elke opdracht meerdere kandidaten kunnen inschrijven.

Ondertussen blijft het platform ‘Stop G4S’ groeien en staan al zo’n 17 Gentse en nationale organisaties achter de campagne.  Zij vragen nog steeds de verbreking of niet-verlenging van de contracten met G4S.  Een nieuwe mogelijkheid om een contract niet te verlengen doet zich voor in augustus van dit jaar.  Dan kan het stadsbestuur eenzijdig en zonder enige vorm van schadevergoeding na een periode van 12 maanden het contract voor de bewaking van de stadsgebouwen beëindigen.  Volgens een juridische nota van het Human Rights Centre van de Universiteit Gent is Stad Gent moreel en politiek verplicht om ondernemingen zoals G4S onder druk te zetten om de internationale mensenrechtenverdragen en humanitaire conventies die geratificeerd zijn door België na te leven.

De Stop G4S-campagne wordt ondersteund door:

11.11.11 Oost-Vlaanderen,
Comac Gent,
Gents Actieplatform Palestina
Human Rights Centre UGent,
Intal,
JNM Milieuwerkgroep,
Karibu Wereldkoor,
Leuvense Actiegroep Palestina,
Links-Ecologisch Forum,
Middle East and North Africa Research Group UGent,
Oxfam Wereldwinkels,
Palestina Solidariteit vzw,
PVDA+,
Victoria Deluxe,
Vrede vzw,
Vredesactie Gent,
Werkgroep Vluchtelingen Gent

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be