IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

150 advocaten, juristen en academici vragen sancties tegen Israël

Facebook
Twitter
Email
Print

150 advocaten, juristen en academici vragen sancties tegen Israël

Vorige week riepen 150 artsen onze politici op om Israël scherp te veroordelen voor de oorlogsmisdaden die het momenteel in de Gazastrook pleegt en deze veroordeling krachtdadig op te volgen met economische en militaire embargo’s. 

Als academici, advocaten en juristen kunnen wij ons daar volmondig bij aansluiten. Niet alleen om morele, maar ook om juridische redenen.

Geen oorlog

De aanval “operation protective edge” van Israël op de Gazastrook is geen oorlog, zoals sommige internationale media suggereren. Het is een collectieve straf, wat door het internationaal recht wordt verboden.

We kunnen slechts spreken over een oorlog als het gaat over twee gelijkwaardige partijen, wat niet het geval is. Israël bezet sinds 1967 op een structurele en systematische wijze de Palestijnse gebieden (zoals bevestigd in talrijke resoluties van de VN Veiligheidsraad waaronder resolutie 242).

Het internationaal recht

Voor de aanval sinds 7 juli 2014 van Israël op de Gazastrook zijn vooral twee rechtsbronnen relevant: het humanitair oorlogsrecht en de universele mensenrechten.

Humanitair oorlogsrecht

De Vierde Conventie van Genève (1949) speelt een belangrijke rol en is van toepassing op iedere vorm van gewapend conflict en bezetting.

Een eerste basisprincipe van het humanitair oorlogsrecht is dat strijdende partijen onderscheid moeten maken tussen burgers en strijders. Burgers mogen nooit het doelwit van aanvallen zijn. Maar volgens de VN is ongeveer 80% van de meer dan 1.000 Palestijnse slachtoffers van de aanvallen op de Gazastrook, burger. Velen van hen zijn gedood omdat het Israëlische leger geen of onvoldoende onderscheid heeft gemaakt tussen militaire en civiele doelen of bewust civiele doelen heeft bestookt. Gemiddeld komt elk uur een kind bij het geweld om het leven. Zelfs ziekenhuizen, moskeeën en scholen zijn doelwitten.

De Gazastrook is  een overbevolkte openluchtgevangenis, waar Palestijnen niet in of uit kunnen en geen mogelijkheid tot vlucht of bescherming hebben.

Een tweede basisprincipe is de proportionaliteit: de schade die door militaire operaties wordt veroorzaakt, moet in verhouding staan tot het militaire voordeel dat ermee wordt behaald. Ook dit principe wordt door Israël geschonden.

Universele mensenrechten

Behalve het humanitair oorlogsrecht schendt Israël op grote schaal ook de mensenrechten die verankerd zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze verklaring van de VN is opgesteld na de gruwelijkheden en de holocaust van WOII: respect voor deze fundamentele rechten is noodzakelijk om niet opnieuw in barbaarsheden te vervallen.

Toch veegt Israël hier zijn voeten aan als het gaat om de Palestijnen. Veel van die mensenrechtenschendingen zijn het gevolg van de decennialange bezetting, in het bijzonder de aanwezigheid van de nederzettingen in Palestijnse gebieden en de bouw van de muur. Israël maakt onder meer inbreuk op het recht op eigendom, het recht op huisvesting, het recht op een adequate levensstandaard, het recht op bewegingsvrijheid, het recht op vrije beschikking over natuurlijke hulpbronnen, het recht op gelijkheid en het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen.

In een Advisory Opinion van 2004 veroordeelde het Internationaal Gerechtshof de muur in Palestijns gebied als illegaal en erkende voor het Palestijnse volk “het recht op zelfbeschikking”.

Meer zelfs, het internationaal recht voorziet het recht om geweld te gebruiken ter zelfverdediging voor landen die te maken hebben met een directe aanval en verbiedt een volk dat vecht voor zijn zelfbeschikkingsrecht niet om geweld te gebruiken.

De VN-resoluties

De Verenigde Naties hebben in de loop der jaren tientallen resoluties over Israël en de Palestijnse kwestie uitgevaardigd. Zonder uitzondering keren ze zich tegen het Israëlisch beleid en hun acties. Desondanks weigert Israël het internationaal recht na te leven.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag

Israël schendt het internationaal recht met haar decennialange bezetting, met de voortdurende bouw van kolonies in de Westbank en Oost-Jerusalem en een “apartheids”muur etc. Maar met deze grootscheepse aanval op de Gazastrook begaat Israël oorlogsmisdaden terwijl de wereld gewoon toekijkt. De politieke en militaire leiding van Israël zou voor het Internationaal Strafhof ter verantwoording moeten worden geroepen, maar Israël heeft dit verdrag niet willen ratificeren. De VN Veiligheidsraad kan echter het initiatief nemen om de verantwoordelijken toch te vervolgen.

Apartheid

Nelson Mandela vergeleek Israël met Zuid-Afrika tijdens het apartheidsregime. Zes Nobelprijslaureaten voor de vrede, meer dan negentig internationale beroemdheden en 150 publieke figuren uit België riepen enkele dagen geleden op voor een militair embargo tegen Israël. Zij roepen de VN en de regeringen over de hele wereld op tot het nemen van onmiddellijke maatregelen om tot een alomvattend en bindend militair embargo tegen Israël te komen, dat vergelijkbaar is met het embargo tegen Zuid-Afrika tijdens de Apartheid.

Boycot en sancties

Het internationaal recht is duidelijk, maar de afdwinging ervan ligt moeilijker. Daarom ondersteunen wij de wereldwijde BDS-campagne (Boycott, Divestment and Sanctions).

De Veiligheidsraad moet Israël verplichten de grenzen te openen, zodat vrachtwagens met medisch materiaal en hulpgoederen de Gazastrook kunnen bereiken.

Aan de Belgische en Europese politici vragen wij om een duidelijke veroordeling van het Israëlisch beleid en de aanvallen. Alle diplomatieke en handelsrelaties met Israël zouden onmiddellijk moeten opgeschort worden en men kan nadenken over sancties. De VN Veiligheidsraad en de Mensenrechtenraad moeten Israël streng terechtwijzen. Overheden, bedrijven en universiteiten moeten zich onthouden van relaties met Israël. Deze aanpak was succesvol tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Alleen zo kunnen we vermijden medeplichtig te zijn aan oorlogsmisdaden en de schending van de mensenrechten van het Palestijnse volk.

De ondertekenaars:

Lies Michielsen (advocate Antwerpen, onderzoekster UA), Jo Dereymaeker (advocate Antwerpen), Stefaan Smis (professor VUB), An Cliquet (professor Ugent), Olivier De Schutter (professor UCL), Marc Rigaux (gewoon hoogleraar UA), Jos Dumortier (gewoon hoogleraar KULeuven), Jan Nolf (ere-magistraat), Marie Delbroek (advocate Brussel), Fransiska Boels (advocate Brugge), Hilde Possemiers (advocate Antwerpen), Luc Denys (advocaat Brussel), Benoit Dhondt (advocaat Antwerpen), Stefaan Van Hecke (advocaat Gent), Seno Devriendt (advocaat Antwerpen),  Luc Cieters (Gewezen syndicaal afgevaardigde ABVV Kempische steenkoolmijnen, jurist), Silvija Bašić (juriste), Raf Jespers (advocaat Antwerpen), Alexis Deswaef (advocaat Brussel), Paul Quirynen (advocaat Antwerpen), Jan Buelens (advocaat Antwerpen, professor UA), Jan Fermon (advocaat Brussel, secretaris-generaal IADL), Herman De Ley (professor emeritus UGent), Bobber Loos (advocaat Antwerpen), Laurens Lavrysen (Human Rights Centre UGent), Louis De Coninck (advocaat Brussel), Emmanuelle Schouten (juriste en ex-advocaat), Rosalie Daneels (advocate Brussel), Marjan Claes (juriste), Enrico De Simone (advocaat Antwerpen), Serge Gutwirth (professor VUB), Marieke Krijnen (doctoraatsstudente UGent) , Hadiel Holail Mohamed (juriste), Géraldine Debandt (advocate Antwerpen), Bart Vingerhoets (jurist), Katrin Verhaegen (advocate Antwerpen), Piet Van den Bergh (jurist ACV), Najat Joundi (advocate Antwerpen),  Antonis Catsoulis (advocaat Antwerpen), Lucas De Pauw (advocaat Antwerpen), Walter Damen (advocaat Antwerpen), Mieke Van Laer (advocate Antwerpen), Roger Belderbosch (advocaat Antwerpen), Patrick Brysbaert (ere-advocaat Antwerpen), Toon Denayer (advocaat Leuven), Astrid Declercq (juriste), Frank Scheerlinck (advocaat Gent), Sarah Bracke (Harvard University | UGent), Karine Van Gulck (advocate Antwerpen), Falke Van der Schueren (advocate Antwerpen), Sylvie Micholt (advocate Brugge), Bieke Pintelon (advocate Antwerpen), Jo Callebaut (juriste), Jos Berghman (gewoon hoogleraar KULeuven), Simon Van Damme (advocaat Antwerpen), Sanne De Clerck (advocate Antwerpen), Jill Troch (advocate Antwerpen), Bieke Spruyt (juriste VUB), Gie van den Berghe (gastprofessor UGent), Hans Lammerant (onderzoeker VUB), Hind Riad (advocate Brussel), Brecht De Smet (doctor-assistent UGent), Edith Flamand (juriste  en advocate op pensioen), Stany Buysse (advocaat Gent), Mieke Van den Broeck (advocate Brussel), Hans Claus (criminoloog, secretaris vzw samenhuizen), Erik Swyngedouw (professor Manchester University), Lieve Pepermans (advocate Antwerpen), Marie-Pierre de Buisseret (advocate Brussel), Ann Milbau (assistent professor Umeå University),  Rahim Aktepe (advocaat Antwerpen), Vincent Andries (advocaat Antwerpen), Brecht De Sutter (advocaat Brussel), Caroline Driesen (advocate Antwerpen), Patrick Collard (Eregewoon hoogleraar UGent), Suzanne Van Rossem (advocate Antwerpen), John Devreker (professor emeritus UGent), Giselle Corradi (postdoctoraal onderzoekster Human Rights Centre, UGent), Sophie Forrez (Doctoraatonderzoeker Human Rights Centrum Universiteit van Gent), Helen Van Nijverseel (advocate Brussel), Joke Callewaert (advocate Brussel), Ivo Flachet (advocaat Brussel), Hélène Crokart (advocate Brussel), Dimokritos Kavadias (professor VUB), Tom Decorte (hoogleraar Ugent), Valérie Jadoul (juriste ABVV), Frans Daems (emeritus professor UA), Annik Haegeman (advocate Brussel), Marijke van der Hasselt (advocate Brussel), Diletta Tatti (advocate Brussel), Monique Biesemans (professor emeritus VUB), Meral Kalin (advocate Brussel), Jan Dumolyn (professor emeritus UGent), Pieter Saey (ereprofessor UGent), Jan De Lien (advocaat Antwerpen), Saïla Ouald Chaib (doctoraatsonderzoeker UGent),  Marianne Pétré (advocate La Louvière), Maria Trips (advocate Antwerpen), Riet Vandeputte (advocate La Louvière), Loïca Lambert (advocate Brussel), Joris Reynaert (professor UGent), Geertrui Van Overwalle (hoogleraar KULeuven), Egbert de Smet (professor UA), Alexandra Büchler (juriste), Elke Willems (advocate Antwerpen), Koenraad Bogaert (doctor Ugent), Julie Mommerency (advocate La Louvière), Geertrui Daem (juriste), Zohra Othman (advocate Antwerpen), Gita Deneckere (professor Ugent), Bie Soetaert (advocate Gent), Julie Tieleman (juriste), Frédéric Van der Steichel (advocaat Brussel), Pieter Deleu (jurist), Koen Vlassenroot (hoogleraar Ugent), Annelies Marissens (advocaat Antwerpen), Mark van Roy (adocaat Brussel), Luce Beeckmans, (doctor UGent), Charaz El Madiouni (juriste), Roeland Vereecken (jurist), Evelien Vandeven (juriste), Thibaut Vanbersy (advocaat Brussel), Bob Brijs (advocaat Brussel), Anne Walraet (professor UGent), Isabelle Jacobs (advocaat Antwerpen), Marianne Schenck (juriste), Kathleen Dassen (advocaat Antwerpen), Ann Demoor (juriste), Anneke Goris (juriste), Liesbeth Monden (advocaat Brussel), Jennifer Addae (Juriste), Herman Dereymaeker (jurist), Filip Van der Schueren (professor UA), Laura De Meyer (advocate Antwerpen), Zeinstra Sietske (juriste), Jef De Bruyne (jurist), Jef Verhoeven (professor KULeuven), Mieke Hauspie (advocate Brussel), Zoë Baats (advocate Antwerpen), Carine Gelens (juriste), Kris Ketelslegers (studiebegeleidster VUB), Iftara Mohammad (advocate Gent), Anneleen De Rocker (juriste), Chris Lefebvre (professor emeritus KULeuven), Rachida Lamrabet (juriste), Thijs Van de Graaf (doctor-assistent UGent), Pieter Demeyere (professor emeritus UGent), Christian Eliaerts (professor emeritus VUB), Kristel Beyens (hoogleraar penologie VUB), Veronique  van der Plancke (advocate Brussel, vice-voorzitter Ligue francophone des droits de l’Homme, onderzoeksmedewerkster  UCL), Paul Verhaeghe (professor UGent)

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be