IEDER MENS IS GELIJK

Search

Standpunt Palestina Solidariteit – 25 november 2015

Facebook
Twitter
Email
Print

Sinds drie oktober woedt een onophoudelijke vlaag van geweld en extreme repressie doorheen de staat Israƫl en de bezette Palestijnse gebieden. Als organisatie die sedert jaren opkomt voor de legitieme rechten van het Palestijnse volk en geconfronteerd wordt met de blijvende passiviteit van de internationale gemeenschap zien wij ons genoodzaakt om naar voren te treden met een krachtdadige en duidelijke oproep. Een eenduidige stem die het regime van bezetting, kolonisatie en apartheid ontbloot, veroordeelt en een halt toeroept.

De gruwelijke beelden van de bombardementen op burgers in de Gazastrook in 2014 vallen onnoemelijk snel ten prooi aan collectieve vergetelheid. Het wekt de indruk dat het disproportionele bombardement en het huidige geweld twee losstaande feiten zijn. Dit in geen geval. De achtergrond die bij wijze van normalisatie slechts marginaal in de media opduikt maar inherent deel uitmaakt van het alledaagse leven van Palestijnen is een verregaande vorm van structureel geweld. De vernederingen aan checkpoints, de illegale apartheidsmuur, de onophoudelijke landroof, de uitbouw van nederzettingen, de vernielingen van huizen, de beperkte toegang tot water, medische voorzieningen, educatie, etc. Dit zijn voorbeelden van een gerichte strategie met als doel een groep van meer dan vier miljoen Palestijnen langzaam uit te drijven. Ook de huidige ontvlamming dient men te lezen tegen de achtergrond van de vernederingen en mensenrechtenschendingen, die de Palestijnse bevolking in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever, inclusief Jeruzalem en Israƫl op dagelijkse basis treffen.

Startend op de Haram Al-Sharif in Oost-Jeruzalem zijn de provocaties van de Israƫlische politie en de toenemende geweldplegingen van kolonisten tegen de Palestijnse bevolking de katalysator voor het huidige geweld. De reactie op dit wangedrag is een mobilisatie van een jonge Palestijnse generatie die in haar aanklacht gehoord willen worden. Het gaat hierbij om een generatie jongeren die zich, gezien de politieke impasse en het steeds meer verrechtsende discriminerende beleid, volledig van mogelijke toekomstperspectieven gespeend voelt. Deze stem versmoort in een gespannen situatie waarbij wederzijdse incidenten tussen kolonisten en Palestijnen elkaar instigeren. De oproep van Palestijnse jongeren tot waardigheid en respect voor mensenrechten wordt op extreem brutale en meedogenloze wijze terneergeslagen door de Israƫlische overheid en haar militaire apparaat. In een recent persbericht kondigde de Israƫlische president Netanyahu zwaardere maatregelen aan: hinderlagen, undercover soldaten, het vernielen van Palestijnse huizen, arrestaties, en infiltratie in en afsluiten van Palestijnse buurten in Oost-Jeruzalem. Sinds drie oktober werden meer dan negentig Palestijnen vermoord door standrechtelijke executie.

Palestina Solidariteit veroordeelt de verschrikkelijke misdaden die in de laatste weken/maanden begaan werden, in Frankrijk, welke uitgebreid in de massamedia aan bod kwamen en de misdaden die niet werden getoond in onze media  zoals in Libanon, Irak, Nigeria en ā€“ zoals altijd ā€“ in Palestina.

Palestina Solidariteit ijvert voor een rechtvaardige en duurzame oplossing van het conflict gegrond in de fundamentele naleving van het internationaal recht en de bescherming van de mensenrechten. Palestina Solidariteit eist dat de veroordeling van deze schendingen geen dode letter blijft maar dat de Belgische regering en de Europese Unie deze actief opvolgen met efficiƫnte en concrete beleidsmaatregelen. Een eerste stap is om het huidige geweld en de opstand te kaderen binnen een meer structureel en insisterend geweld: een bezettingsregime waarvan de kolonies en de apartheidsmuur de meest zichtbare manifestaties zijn. De onophoudelijke uitbouw van de kolonies maken bijgevolg deel uit van het beleid en operationele Israƫlische bedrijven in de bezette gebieden voeden de Israƫlische economie. Omwille van de urgentie die de huidige situatie benoodzaakt en het pertinente karakter van de kolonies, roept Palestina Solidariteit op om de volgende maatregelen te nemen.

De internationale gemeenschap moet sancties ten aanzien van Israƫl instellen zolang het het Internationaal Humanitair Recht en de fundamentele mensenrechten blijft schenden. Hiertoe moet de Europese Unie:

  • Een militair embargo tegen IsraĆ«l instellen. Het moet projecten met IsraĆ«lische militaire bedrijven zoals Elbit Systems staken.
  • het EU-IsraĆ«l Associatieakkoord opschorten en verdere druk uitoefenen op IsraĆ«l om de mensenrechten te respecteren. (aangezien ā€“volgens de website van de EU – een van de belangrijkste doelstellingen van de EU is de eerbiediging van de mensenrechten, zowel binnen de EU als daarbuiten.)
  • De internationale gemeenschap moet IsraĆ«l dwingen de nederzettingenexpansie onmiddelllijk te staken en de joodse kolonies in de Bezette Gebieden en Oost-Jeruzalem te ontruimen (VN resoluties 446-452). Hiertoe moet de Europese Unie:
  • Een strikt invoerverbod voor producten uit de illegale kolonies instellen.
  • Samenwerkingsprojecten met private bedrijven (vb. G4S) en financĆÆele instellingen (vb. Dexia) die winst halen uit de bezetting uitsluiten en deze van verdere publieke aanbestedingen uitsluiten.
  • De internationale gemeenschap moet de staat IsraĆ«l dwingen haar Palestijnse politieke gevangenen vrij te laten.

Tot slot roept Palestina Solidariteit de burgerbevolking op om BDS (Boycot, Desinvesteringen en Sancties) te onderschrijven tot de staat Israƫl het internationaal recht uitvoert en de mensenrechten van Palestijnen respecteert. Dit betekent:

  • Een eind te maken aan de bezetting en de kolonisering van alle Palestijns land en de muur af te breken;
  • Het fundamentele recht op volledige gelijkheid te erkennen van de Palestijnse inwoners van de staat IsraĆ«l;
  • De rechten van de Palestijnse vluchtelingen om naar hun huizen en eigendommen terug te keren te respecteren, te beschermen en te promoten, zoals voorzien in VN resolutie 194.

Palestina Solidariteit VZW

25 november 2015

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22!Ā 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be