IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Velo Palestina fietsen voor Een vrij en onafhankelijk Palestina

Facebook
Twitter
Email
Print

Wie zijn wij ?

We zijn een groep mensen, Nederlandstaligen en Franstaligen, die graag fietsen en die militeren voor een rechtvaardige vrede in het Nabije Oosten.

Wat willen wij ?

Wij willen aanklagen dat Israël het internationale recht niet respecteert en we willen de aandacht trekken op:

  • de bezetting van Palestijnse grond,
  • het Israëlische kolonialisme en de systematische aanhechting van Palestijnse gebieden,
  • de apartheid waarvan alle Palestijnen het slachtoffer zijn, zowel in Israël als op de Westelijke Jordaanoever,
  • de blokkade van Gaza en de voortdurende agressie tegen Gaza sinds 2007,
  • het weigeren van de terugkeer van de Palestijnen die in 1948, ten gevolge van de Nakba hun land ontvluchtten.

Daarom steunen we de BDS-campagne (Boycot, Desinvestering, Sancties) tegen Israël.

Hoe?

‘t Is op de fiets dat we de volkswijken doorkruisen om onze solidariteit uit te drukken en respect te eisen voor de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk.

Op zaterdag 14 mei 2016 zal Via Velo Palestina fietsen voor

Een vrij en onafhankelijk Palestina

We rekenen op je steun :

Help ons financieel, met een storting op rekening n° BE48 0014 3559 3027 van PJPO Ittre, met vermelding: ‘Via Velo Palestina 2016’

Haal je fiets van stal en kom ons vervoegen op deze protest-rit

via.velo.palestina@gmail.com  website: http://viavelopalestina.be/

https://www.facebook.com/ViaVeloPalestina/

Terugblik op onze acties sinds 2006

In augustus 2006 vergezelden we “The Peace Cycle” doorheen België, op hun tocht van Londen naar Jeruzalem.
In mei 2007 sloten we aan bij de actie “Zes uren voor Palestina ; 40 jaren bezetting : genoeg !” georganiseerd door de  Association Belgo-Palestinienne (ABP) in het Jubelpark van Brussel.
In mei 2008 organiseerden we een fietstocht van 60 km in en rond Brussel om te protesteren tegen 60 jaren van ontheemding als gevolg van de Nakba waarbij 800.000 Palestijnen verdreven werden.
In maart 2009 sloten we ons weer aan bij “The Peace Cycle“, die van het Internationale Gerechtshof van Den Haag naar het Europees Parlement fietste.
In mei 2010 fietsten we voor de BDS-campagne, we kregen steun van verschillende lokale groepen en van de gemeenten Sint-Gillis, Molenbeek en Elsene.
In mei 2011 doorkruisten we opnieuw Brussel om de BDS-campagne te promoten. De gemeente Sint-Gillis ontving ons bij de aankomst.
1 mei 2012 : weer een fietstocht ter promotie van de BDS-campagne, maar ook als aanklacht tegen  het verbod van vrij verkeer en de apartheid waar het Palestijnse volk onder lijdt. Onthaal op de 1 mei-viering van het ABVV/FGTB.
1 mei 2013: opnieuw promotie van de BDS-campagne in verscheidene Brusselse wijken. We klagen ook de discriminatie aan van de Bedoeïenen van de Negev/Naqab en de vernietiging van hun dorpen.
30 november 2013 : mini-fietstocht door Brussel, in het kader van de “internationale dag van woede tegen het Prawer-Beginplan, dat de Bedoeïenen wil uitwijzen uit de Negev/Naqab”.
14 mei 2014: Promotie van de BDS-campagne en aanklacht van de discriminatie van de Bedoeïenen van de Negev/Naqab en de door het nieuw Prawer-Shamirplan bedreigde vernietiging van hun huizen in de niet erkende dorpen.
9 mei 2015: onze fietstocht bracht ons van het Jubelpark, via Laken, naar het gemeenteplein van Molenbeek, om nogmaals de dramatische situatie van het Palestijnse volk aan te klagen, in het bijzonder in Gaza, en van de Bedoeïenen, en om de BDS-campagne te promoten.

Met de steun van :

Association Belgo Palestinienne, CNAPD, CNCD 11.11.11., CGSP-ACOD, CGSP Enseignement, Coordination BW-Est, Génération Palestine, GPOS, INTAL, MOC, Mouvement Chrétien pour la Paix, PJPO Braine-l’Alleud, PJPO Ittre, PJPO Mazerine, PJPO Nivelles, Palestina Solidariteit, Pas Ce Mur, Plateforme Charleroi Palestine, Service civil International, Solidarité Socialiste, Union des Progressistes Juifs de Belgique.

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be