IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

Palestina Solidariteit Nieuwsbrief Nr 37

Facebook
Twitter
Email
Print

REDACTIONEEL

Israël en zijn vrienden willen recht op vrije meningsuiting inperken

In België wil volksvertegenwoordiger Peter De Roover (N-VA) het recht op vrije meningsuiting beperken voor sympathisanten van het terrorisme. Ook in Israël neemt men het niet zo nauw met de vrijheid van meningsuiting. Na de aanslag in 2001 op de WTC-torens in New York sprong Israël op de kar van de “war on terror” en werd het Palestijnse verzet gelijkgeschakeld met terrorisme. Nu vergelijkt de Israëlische premier Netanyahu de Palestijnse weerstand met de jihad.

Op 17 augustus werd Hussein Abou Kwiek in het Palestijnse vluchtelingenkamp Al-Amari te Ramalah gearresteerd. Hij is de vertegenwoordiger van Hamas bij de verkiezingscommissie. Derhalve besloot Hamas om voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober geen eigen lijsten in te dienen maar om onafhankelijke kandidaten te steunen. Op 3 augustus werd Mohamed, directeur van de humanitaire organisatie World Vision, gearresteerd en beschuldigd van verduistering van geld ten bate van Hamas. In juli werd Wahid Abd Allah Borsh, ingenieur van het VN-ontwikkelingsprogramma PNUD in de Gazastrook, gearresteerd toen hij zich meldde aan de grensovergang Erez. Hij wordt ervan beschuldigd met Hamas samen te werken.

In België wil men de mond snoeren van al wie zich kritisch over Israël uitlaat. Zo werd Youssef Kobo, Kabinetsmedewerker van de Brusselse staatssecretaris Bianca Debaets, afgedaan als Jodenhater omdat hij kritiek uit op Israël. Ook de Belg van Libanese afkomst Dyab Abou Jahjah was niet welkom als spreker op een benefietavond in een Brugse hotelschool wegens zijn kritiek op Israël.

In Nederland ontving de advocate Nada Kiwanson doodsbedreigingen omdat ze klachten en getuigenissen van de Palestijnse Al-Haq over de Israëlische aanval van juni 2014 tegen de bevolking van de Gazastrook aan het Internationaal Strafhof in Den Haag doorspeelt.

In Israël gaat men nog een stap verder en krijgen sympathisanten van kritische ngo’s te maken met fysiek geweld. Zo kreeg Nadav Weiman van Breaking the Silence stompen van een student in het Sapir College. Ook familieleden van leden van Breaking the Silence werden bedreigd en soms werden hun telefoonnummers op facebook gezet. Van de Israëlische minister van Onderwijs Naftali Bennet mogen de leden van deze organisatie niet meer in scholen komen spreken omdat ze het geweld van het leger tegen Palestijnse burgers in de bezette gebieden aanklagen. De voormalige minister van Defensie Moshe Ya’alon (intussen vervangen door Avigdor Lieberman) verbood leden van Breaking the Silence om deel te nemen aan activiteiten waarbij Israëlische soldaten betrokken waren.

Maar ook andere kritische ngo’s en activisten ontsnappen niet aan intimidaties en haatcampagnes. De filmer van het incident waarin een gewonde Palestijnse pleger van een aanslag met een mes zonder noodzaak door een Israëlische soldaat op de grond werd doodgeschoten, ontvangt sindsdien doodsbedreigingen.

De heksenjacht, haatcampagne en verdachtmakingen tegen kritische ngo’s vertaalt zich ook in de nieuwe Israëlische wet op de ngo’s. Deze ngo’s zullen voortaan moeten vermelden of ze financieel gesteund worden door het buitenland en bij officiële ontmoetingen een herkenningsteken moeten dragen.

Ook de persvrijheid en de onafhankelijkheid van de media krijgen het in Israël hard te vergelden. De openbare radio en televisie Kol Israël wordt vervangen door een nieuw overheidsorgaan: slechts 51 procent van de huidige 18 000 werknemers zullen in de nieuwe structuur worden opgenomen en de nieuwe personeelsleden zullen op basis van vragen over “Judea en Samaria” (Westbank) of over de homoseksuelen aangeworven worden.

Maar de kers op de taart is het voorstel van de Israëlische defensieminister Avigdor Lieberman. Hij wil geen onderhandelingen met de Palestijnse Autoriteit (PNA) maar met de “dorpshoofden” en de “clanhoofden”. Als ze meewerken en als in hun dorpen geen plegers van aanslagen wonen, zullen de inwoners gemakkelijker aan een arbeidsvergunning geraken. Zo werden in de stad Bani Na’im ten zuiden van de Westelijke Jordaanoever 2700 arbeidsvergunningen ingetrokken na aanslagen met messen. Ook worden sommige Palestijnse fondsen geblokkeerd onder het voorwendsel dat deze als financiële hulp worden aangewend voor gezinnen van gedode aanslagplegers en van Palestijnen die in Israëlische gevangenissen zitten. Als verklaring wordt gegeven dat dit aanzet tot het plegen van moorden.

En dan is er nog het voorstel van de Israëlische premier Netanyahu om parlementsleden uit te sluiten die zich “misdragen”. Hij heeft het onder meer gemunt op parlementsleden die zich schaarden achter de eis van Palestijnse gezinnen om de lijken van gedode aanslagplegers terug te geven.

Het redactieteam                                                                    Brussel, 24 augustus 2016

 

PERSBERICHT

Brussels Airlines bant producten uit Israëlische kolonies na klacht van klant

In april van dit jaar merkte een Israëlische passagier van Brussels Airlines dat het dessert dat hij bij zijn maaltijd kreeg afkomstig was uit een Israëlische kolonie. Daarop zond de passagier, die liever anoniem wenst te blijven, een e-mail naar de luchtvaartmaatschappij. Na intern overleg besliste Brussels Airlines in juli om geen producten van Israëlische kolonies meer op hun menu te zetten. 

Eind april 2016 reisde de passagier van Tel-Aviv naar Brussel met de Belgische luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Bij de vegetarische maaltijd die hij had besteld, kreeg hij een dessert met de naam Vanilla Halva snack, gemaakt door het bedrijf ‘Ahdut Factory for Tehina Halva and Sweets’. Hoewel op de verpakking vermeld staat dat dit product in Israël werd vervaardigd, wist de passagier dat het afkomstig is uit een Israëlische kolonie in de bezette Westelijke Jordaanoever. Deze kolonies worden als illegaal beschouwd onder het internationaal recht.

De passagier contacteerde Brussels Airlines en wees de luchtvaartmaatschappij erop dat ook voor België de kolonies illegaal zijn en dat de bouw ervan een oorlogsmisdaad vormt onder de Vierde Conventie van Genève. Op de vraag of deze producten in de toekomst konden vermeden worden door Brussels Airlines, kreeg hij midden juli een positief antwoord van het bedrijf.

Na de e-mail van de klant werd de cateringafdeling, ISS Catering, ingelicht door Brussels Airlines. De manager van de cateringafdeling besliste daarop om geen producten meer te bestellen van Ahdut Factory en bracht de leverancier hiervan op de hoogte.
Uit de e-mail van Brussels Airlines blijkt dat het bedrijf zich niet bewust was van de aard van het product en de illegale en gewelddadige instellingen erachter. De maatschappij dankt de passagier ook om hen hiervan op de hoogte te stellen. Het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nochtans, in navolging van de EU, een waarschuwing gericht aan Belgische ondernemingen in verband met de risico’s van handel met die kolonies. Deze waarschuwing staat gepubliceerd op de website van het ministerie. Men kan zich de vraag stellen of Buitenlandse Zaken wel genoeg moeite doet om Belgische bedrijven op de hoogte te brengen van de illegaliteit van de kolonies, wanneer zelfs een grote onderneming als Brussels Airlines aangeeft er geen weet van te hebben.

Bovenstaand persbericht verscheen op 23 augustus en werd op 24 augustus opgenomen in de kranten ‘De Morgen’ en ‘Het Laatste Nieuws’.

“Palestijnen hebben hulp nodig voor de heropbouw, maar zodra zij weer overeind beginnen te krabbelen, slaat Israël hen tegen de grond. Er moet een eind gemaakt worden aan deze vicieuze cirkel.”[1]

De Euro-Mediterrane Monitor voor Mensenrechten bracht in juni 2016 een rapport uit waarin de Israëlische verwoesting van de door de EU gefinancierde projecten in de Bezette Palestijnse Gebieden van 2001 tot mei 2016 wordt geanalyseerd. De organisatie beschikte hiervoor enerzijds over schaarse openbare data omdat deze informatie actief wordt achtergehouden door Europese ambtenaren die niet wensen in verlegenheid gebracht te worden. Anderzijds werd informatie bekomen door interviews met ooggetuigen, dorpsraden, gemeenteraden en desbetreffende gouvernementele en niet-gouvernementele instellingen.

Vooral nadat de Europese Unie besloot om producten afkomstig uit de Israëlische kolonies als dusdanig te etiketteren, was er een dramatische verhoging in de vernietiging of inbeslagneming van deze projecten.

De Euro-Mediterrane Monitor schat dat sinds 2001 de totale waarde van wat de EU verspilde in financiële steun (ontwikkeling en humanitaire projecten) 65 miljoen euro bedraagt.

Waarom EU-gelden voor Palestina?

De EU financiert projecten in Palestina om de ontwikkeling van een democratische Palestijnse staat te steunen: een onafhankelijke staat, levensvatbaar en bekwaam om in vrede en veiligheid samen te leven met Israël. De EU stelde duidelijk dat het geen veranderingen zal erkennen in de grenzen van 1967, behalve wanneer beide partijen akkoord zouden gaan met enige verandering. De EU vindt de bescherming van de rechten van de Palestijnen in Gebied C van de West Bank (onder volledige Israëlische controle) zeer belangrijk voor het tot stand komen van een leefbare oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Sinds 1994 heeft de EU meer dan 5.6 miljard euro ter beschikking gesteld als steun aan de Palestijnse Autoriteit. Deze fondsen omvatten zowel directe financiële steun als humanitaire hulp. Bovendien steunen lidstaten zoals Zwitserland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Denemarken en Zweden de Palestijnen op actieve wijze via hun eigen projecten.

Het EU-standpunt betreffende verwoestingen in Gebied C

60% van de West Bank valt onder gebied C, een strategisch belangrijk gebied voor Israël en zijn nederzettingen. Dit gebied staat onder volledige Israëlische controle en heeft ook het meest vruchtbare, rijkste en meest productieve gronden op de West Bank.

In mei 2012 kantten de EU-Ministers van Buitenlandse Zaken zich tegen de vernietiging van projecten die in Gebied C met EU-hulp tot stand waren gekomen. Ze stelden dat de Unie niet alleen zou doorgaan met financiële steun, maar ook verwachtte dat deze initiatieven beschermd zouden worden. In 2014 bekritiseerde de EU officieel de Israëlische koloniale politiek in Oost-Jeruzalem en waarschuwde tegen verdere uitbreiding van nederzettingen op betwist land, omdat dit vaak resulteert in vernietiging van scholen en andere structuren die door Europa gefinancierd zijn. In januari 2015 adopteerde de EU unaniem een resolutie waarmee zij duidelijk stelden dat zij tegen die koloniale bouw in de bezette Palestijnse gebieden zijn.

Enkele concrete voorbeelden van vernielingen

 • In september 2014 vernielde het Israëlische leger een Belgisch elektriciteitsproject in het Palestijnse dorp Kihrbet Al Tawil ten oosten van Nablous. Dit project werd in 2004 in samenwerking met de Israëlische autoriteiten ingehuldigd om de levensomstandigheden van de 200 arme en achtergestelde landbouwers van het dorp te verbeteren. Honderd palen en andere voorzieningen werden tijdens deze raid vernield en 3,5 km aan elektrische kabels werden doorgesneden. De Belgische regering schatte de schade op 55 000 euro, veroordeelde de vernieling en kondigde aan dat het compensatie zou eisen voor dit verlies.
 • Op 2 februari 2016 vernielden Israëlische strijdkrachten meer dan 20 Palestijnse gebouwen waaronder tien door de EU gefinancierde structuren in de dorpen Jinba en Halawa in Gebied C van de West Bank. De bulldozers arriveerden die dag al vroeg en zo werden 110 mensen, onder wie 60 kinderen, dakloos. De media beschreven hoe kinderen na de raids in het puin aan het graven waren op zoek naar hun speelgoed. Een EU-woordvoerder vertelde het Franse persagentschap AFP dat, “de EU verwacht dat haar investeringen als steun aan het Palestijnse volk gevrijwaard worden van schade en vernietiging.”
 • Op 29 februari 2016 ontmantelden de Israëlische autoriteiten een door Nederland gesteund landbouwproject in Gebied C, in de buurt van de rivier de Jordaan. Het landbouwproject, waarin Nederland 10 miljoen euro geïnvesteerd had, leerde de Palestijnen hoe zij het land moesten bewerken en hoe zij gewassen konden telen. Alle infrastructuur van het project, werktuigen en schuren inbegrepen, werden door Israël verwijderd.
 • Op 12 april 2016 maakten Israëlische strijdkrachten een kinderspeelplaats in Zaatara ten zuiden van Nablous met de grond gelijk. Het park werd in 2015 gebouwd met een schenking van de Belgische regering via het Municipal Developing and Landing Fund van ongeveer 54 000 euro. Alexander De Croo, Belgisch Minister van Ontwikkelingssamenwerking, en Didier Reynders, Minister van Buitenlandse Zaken, veroordeelden de vernieling en eisten een onmiddellijke uitleg. Tot op heden heeft COGAT nog niet geantwoord.
 • Op 21 februari 2016 vernietigden Israëlische strijdkrachten in de Abu Al-Nawwar Bedoeïengemeenschap ten oosten van Jeruzalem een lagere school en confisqueerden de hele inboedel. Plaatselijke ooggetuigen zeiden dat meer dan 130 soldaten in ongeveer 30 legertrucks de Bedoeïengemeenschap bestormden en de lagere school met zes klaslokalen vernietigde. De soldaten namen alles mee, ook tafels en stoelen. Abu Al-Nawwar was gebouwd met Europese steun en is de enige lagere school voor de gemeenschap.

Hoe moet het verder met de hulp, gezien het vooruitzicht van meer vernieling?

Rekening houdend met het feit dat de vredesbesprekingen tussen Israël en Palestina gestopt zijn en er weinig of geen vooruitgang is wat betreft een onafhankelijke Palestijnse Staat, stellen sommigen in Europa zich de vraag of het zinvol is om nog in de Bezette Palestijnse Gebieden te investeren. Des te meer gezien de bezuinigingsmaatregelen in de EU als gevolg van de schuldencrisis, en de golf van vluchtelingen uit Syrië, Irak en Afghanistan.

Caroline du Plessix, een Franse politiek wetenschapper zei in de IRIN-krant: “Er is momenteel geen Palestijnse staat. De vraag is: Wat zijn we aan het financieren? Helpen wij Israël om de bezetting in stand te houden, of helpen wij de Palestijnen daadwerkelijk om hun onafhankelijkheid op te bouwen? De EU-lidstaten zijn er zich vandaag sterk van bewust dat hun geld niet geleid heeft tot de creatie van een onafhankelijke Palestijnse staat.”

Een Europese diplomaat die belast is met de ontwikkelingshulp aan de Bezette Palestijnse gebieden zegt. “Wij vrezen dat alles wat wij helpen heropbouwen, weer verwoest zal worden. Wij hebben een fundamentele verandering in de situatie nodig zodat wij niet zullen herhalen wat er nog steeds aan het gebeuren is.”

De Euro-Mediterrane Monitor voor Mensenrechten dringt er bij de Europese Commissie en haar lidstaten op aan om:

 1. Alle vernietiging van en schade aan structuren die gebouwd werden met fondsen van de VN, EU of lidstaten op Palestijns grondgebied te onderzoeken en openbaar te maken.
 2. Gebruik te maken van vergaderingen met Israëlische autoriteiten om hen in duidelijke taal uit te leggen wat de consistente Europese positie is met betrekking tot vernielingen en verwoesting van de door de EU gefinancierde projecten.
 3. Van Israël compensatie te eisen alvorens nog meer projecten die gefinancierd zijn door de VN, de EU of lidstaten vernietigd worden.
 4. Door te gaan met het investeren in Palestijnse ontwikkeling, maar de Israëlische regering op substantiële manier te straffen wanneer VN- of door de EU gefinancierde projecten doelwit worden.
 5. Een meer actieve en zichtbare uitvoering van EU-politiek op de Bezette Palestijnse Gebieden op zich te nemen.

U vindt het volledige rapport op de website https://palestinasolidariteit.be/verkwiste-hulp

[1] Pam Bailey, internationale secretaris van de Euro-Mediterrane Monitor voor de Rechten van de Mens

Of hoe een riooldeksel de waarheid aan het licht brengt.

Beroering in Haifa en Jaffa, beroering om … riooldeksels.

Riooldeksels met als opschrift:  Government of Palestine P.W.D. Haifa Dist. (en Jaffa Dist.), gegoten in ‘the Palestine Iron and Brass Foundry’ in 1931.

Gevonden 85 jaar later na zovele jaren van bezetting en kolonisatie.

‘The Government of Palestine’ gebeiteld in ijzer en koper en zink.

Een journalist schrijft hierover: “Israël gaat in een kramp, wil de oude deksels vervangen door nieuwe met Hebreeuwse opschriften.”

De Palestijnen juichen, voor hen is het ‘Hét Nieuws’ van de dag. Iedereen spreekt erover en de beelden gaan rond op de sociale media.

Een ‘ijzersterk’ bewijs dat Palestina bestond voor het oprichten van de staat Israël. Men klampt zich hieraan vast als aan een stuk drijfhout bij het zinken.  Uit wanhoop? Uit een zoete vorm van ‘wraak’ nu de leugens van Israël nogmaals achterhaald werden?

Je hoeft het riooldeksel maar te lichten om weerzinwekkende geschiedenis te zien.

Hoeveel ‘bewijzen’ moeten er nog gevonden worden voor de wereld de waarheid ‘wil’ zien?

De BDS-campagne (boycot, desinvestering en sancties) boekt resultaten, maar krijgt ook tegenwind.

Dankzij de volgehouden inzet van velen heeft de BDS-campagne in 2016 al op verschillende terreinen tot resultaten geleid. Enkele voorbeelden:

 • De beveiligingsfirma G4S kondigt aan zich uit Israël te gaan terugtrekken wegens belangrijke financiële verliezen. Bovendien krijgt G4S geen contract van 28 miljoen euro voor de gezondheidsdienst in de gemeente Holland Kroon (Nederland). Ook de universiteit in Jordanië stopt het contract met G4S. De stad Denver (VS) verlengt het contract met deze beveiligingsfirma niet en Berkeley overweegt hetzelfde te doen.
 • Het Iers cementbedrijf CRH dat in bezette gebieden werkt, verkoopt zijn Israëlische afdeling na druk vanuit de BDS-beweging.
 • Het stripfestival van Angoulême in Frankrijk behoudt Sodastream niet als partner.
 • De Braziliaanse provincie Bahia stopt de overeenkomst met het Israëlisch waterbedrijf Mekorot na protest van de BDS-beweging.
 • Verschillende kerken en universiteiten trekken geld terug uit bedrijven die profiteren van de bezetting of die ze financieren: de Evangelical Lutheranian Church of America, het pensioenfonds van United Methodist Church (VS), de Unitarian Universalists, studenten van de Halifax University in Canada, …
 • Het cosmetisch bedrijf Ahava werd opgekocht door een Chinees bedrijf. Misschien om minder last te hebben van BDS-acties?
 • De grootste supermarktketen Mercator van Slovenië haalt producten uit Israël uit de rekken.
 • De Spaanse regio Galicië weigert EL AL landingsrechten voor vluchten naar Santiago de Compostella.
 • De Nederlandse oppositiepartij D’66 roept de regering op sancties te nemen tegen Israël.
 • Vijftig professoren van de universiteit Gent vragen om de samenwerking met de universiteit Technion (Institute of Technology) stop te zetten omdat het te nauwe banden heeft met het Israëlische leger.
 • Bio-Planet, de bioketen van Colruyt, verkoopt geen producten uit bezette gebieden.

Door de resultaten van BDS-beweging reageert Israël.

 • Israël heeft Westerse regeringen onder druk gezet om iets te doen tegen BDS-acties.
 • In Frankrijk moeten mensen in verschillende steden voor de rechter komen omdat ze opgeroepen hadden tot boycotacties. In Créteil zijn de actievoerders vrijgesproken, in een andere plaats is iemand veroordeeld omdat ze een T-shirt droeg met het opschrift “Boycot Israëli Apartheid”. Veel personaliteiten reageerden tegen die veroordeling met een oproep “je suis BDS”.
 • In Nederland vraagt de kamer aan de regering om geen financiële steun meer te geven aan organisaties die BDS steunen.
 • Ook in Groot-Brittannië is er druk vanuit de regering tegen de BDS-beweging.
 • Bedrijven en gemeenten die geld terugtrekken uit Israëlische bedrijven worden onder druk gezet.
 • De bankrekeningen van verschillende organisaties die oproepen tot BDS werden afgesloten.
 • Er wordt druk uitgeoefend op vakbonden, universiteiten en culturele organisaties om de boycotacties te stoppen.
 • Bedrijven die profiteren van de bezetting mogen niet uitgesloten worden bij aanbestedingen.
 • De regering wil BDS-acties strafbaar maken.
 • De Amerikaanse deelstaat Illinois zet bedrijven die niet in de bezette gebieden willen werken op een zwarte lijst.
 • De Canadese regering wil mensen die BDS-acties doen of er voor oproepen straffen. Er is veel protest tegen die plannen.
 • De EU-buitenlandminister Morgharini verwerpt pogingen om Israël te isoleren via boycotacties.

Ook pro-Israël groepen pakken BDS aan.

 • In de Verenigde Staten is er een klacht van een pro-Israël groep tegen de vakbond Union of electric Workers omdat ze BDS hadden onderschreven. De klacht werd door de rechter verworpen.
 • Nog in de Verenigde Staten werd een klacht ingediend door bekende personen tegen de American Studies Association omdat ze actief is in de academische boycot.
 • In België vraagt het Comité de coördination des juifs de Belgique (CCOJB) aan de regering om BDS-acties te verbieden.

Maar er is ook steun voor de BDS-beweging.

 • De Socialistische Internationale erkent het recht van BDS om op niet-gewelddadige manier actie te voeren tegen Israël.
 • De Ierse regering zegt dat BDS een legale manier is om te protesteren tegen de Israëlische politiek. Als reactie op pogingen van Israël om BDS-acties te laten verbieden doen ook de Zweedse en Nederlandse regeringen dit.
 • In Groot-Brittannië beslist een rechtbank, na een klacht van en pro-Israël-groep, dat de steden Leicester en Swansea het recht hadden een BDS-motie te stemmen.
 • 354 organisaties vragen aan de Europese Unie het recht te erkennen om aan BDS-acties deel te nemen.

In Israël zelf neemt de regering meer en meer maatregelen om de BDS te bestrijden…een teken dat ze er serieus last van beginnen te krijgen…

 • Er werd een grote anti-BDS-conferentie georganiseerd door de krant Yeidath Ahromath met deelname van o.a. de president en verschillende ministers.
 • Israël heeft een budget van 42 miljoen dollar om tegen BDS te reageren. De minister van strategic affairs coördineert alle initiatieven en beschikt over 35 personeelsleden.
 • Israël oefent druk uit op buitenlandse regeringen om BDS-acties strafbaar te maken.
 • Israël wil buitenlandse BDS-activisten de toegang tot het land weigeren.
 • De Israëlische regering bedreigt BDS-voortrekker Omar Barghouti. “BDS-activisten moeten geëlimineerd worden”. Amnesty International roept de regering op daarmee te stoppen.
 • Verschillende Israëlische bedrijven met vestiging in de Westbank verhuizen hun hoofdkwartier naar Israël: Sodstream, Ahava, Teva…omdat ze van de Europese Unie en de Verenigde Staten niet meer mogen vermelden dat hun producten in Israël gemaakt zijn als die producten in de bezette gebieden geproduceerd zijn.

Geweld en doodsbedreigingen voor Israëlische activisten

Vooraanstaande leden van Breaking the Silence, B’Tselem en andere Israëlische organisaties worden lastgevallen. Volgens hen ligt de oorsprong van deze campagne bij de Israëlische regering.

Een paar maanden geleden kreeg Nadav Weiman van Breaking the Silence laat in de avond een angstaanjagend telefoongesprek. ‘We zullen je doden, jou en je hond’, dreigde de beller. Om te bewijzen dat hij het meende, noemde hij de naam van de hond.

Telefonische bedreigingen waren gangbaar toen Breaking the Silence kritiek kreeg van politici. Weimans telefoonnummer werd geplaatst op rechtse websites, waardoor Weiman ongewenste telefoontjes kreeg.

Het lastigvallen hield hiermee niet op. Anderen van Breaking the Silence kregen te maken met fysiek geweld. Weiman zelf werd twee keer aangevallen. Op een keer waren Weiman en anderen van Breaking the Silence in het Sapir College. Een student stuurde een foto van de groep naar rapper Eliasi. Eliasi reageerde met een bericht op Facebook, waarin werd gemeld dat Weimans naam een afkorting was van: ‘Ze moeten ons opsluiten’.

Een andere student verwees naar de aanhang van Eliasi toen hij zei: ‘Als je niet opkrast, laat ik de leeuwen komen. Je hebt één uur.’ Na een uur begon de student Weiman te stompen. Het werd een rel. De politie kwam en arresteerde de man.

Een andere keer was Weiman in Hebron. Via Facebook werden de kolonisten door Eliasi opgeroepen om de zaak op te kloppen. Weiman werd geëvacueerd met politie-escorte.

Vervolgens werd er een poging ondernomen om de website van Breaking the Silence te hacken ten einde de identiteit te achterhalen van de soldaten die inlichtingen verschaften. Rechtse activisten kwamen zelfs bij het kantoor om bedreigingen te uiten.

Ook familieleden van leden van Breaking the Silence werden bedreigd. Soms werden hun telefoonnummers op Facebook gezet. Een dreigement werd ontvangen dat een trouwfeest verstoord zou worden. ‘Het doel is dat iedereen bang wordt, je hele omgeving. Het oogmerk is om je monddood te maken’ zegt Achya Schatz. Breaking the Silence besloot beveiligingspersoneel te huren. Een tijd lang maakte men gebruik van bodyguards.

De filmer van het incident waarin een gewonde terrorist zonder noodzaak werd doodgeschoten, ontvangt nu doodsbedreigingen

Ook andere activisten hebben te maken met bedreigingen en beledigingen. Soms zijn ze genoodzaakt hun levensstijl te wijzigen. Maar ze geven de strijd niet op.

Yishai Menuhin was voorzitter van de Openbare commissie tegen marteling. Hij kreeg anonieme telefoontjes met verwensingen. ‘Als ik op straat kom, kijk ik altijd goed naar links en rechts.

De directeur van B’Tselem, Hagai Elad, vertelt dat de filmer van een incident, waarin een gewonde terrorist in Hebron zonder noodzaak werd doodgeschoten, nu doodsbedreigingen ontvangt. Kolonisten gooiden stenen naar zijn huis. Volgens Elad wordt er door de politie weinig aandacht aan besteed. B’Tselem is gestopt met het indienen van klachten bij de Militaire politie, omdat men ziet dat zaken in de doofpot worden gestopt.

Rabbi Arik Ascherman van Rabbis For Human Rights werd een paar maanden geleden aangevallen door een kolonist. Daarna heeft de organisatie veiligheidsinstructies gegeven voor binnen en buiten. ‘We doen de deur niet open voordat we door het gaatje gekeken hebben.’ De website van Rabbis For Human Rights is gesloten nadat de eigenaar van de host werd bedreigd.

De regering wil ons intimideren en monddood maken

Soms verandert de werkwijze van een ngo als gevolg van overlast. Hagit Ofran van Vrede Nu vertelt dat hij bij zijn tochten gevaarlijke gebieden vermijdt en de route niet van tevoren aankondigt, omdat er anders road blocks geplaatst kunnen worden. Verstoringen en confrontaties moet je vermijden. In 2011 werd Ofrans huis beschilderd met graffiti.

De vijandschap in de Israëlische nederzettingen is erg toegenomen. Drie jaar geleden werden er stenen gegooid naar een bus van Vrede Nu. De camera van Ofran raakte daarbij stuk. ‘Er zijn plaatsen waar ik niet binnen ga. Ik verlaat mijn auto niet om foto’s te maken. Je moet snel handelen zonder aandacht te trekken’.

‘Ik zie een direct verband tussen persoonlijke aanvallen en de verdachtmakingen die komen van de politieke top’, zegt Ascherman. ‘De regering wil ons intimideren en monddood maken’, zegt Novak, directeur van Breaking the Silence.

Maar er zijn ook positieve kanten. Er komen veel verzoeken voor lezingen. Ook neemt het aantal giften toe.

Maar zorgen worden niet weggenomen. ‘Er hebben al politieke moorden plaatsgevonden. Iedereen weet dat het zwartmaken van het verzet tegen de bezetting geweld met zich mee zal brengen’.

Schatz: “Zal het mij verbazen als iemand hier vermoord wordt? Nee. Integendeel. Ik zal weten wie erachter zit en ik zal weten wat ik moet zeggen: ‘moet je zien waarin we terecht zijn gekomen’”

Ofra Edelman, Left-wing Israeli Activists Facing Violence, Death Threats, in Haaretz, online  29.7.2016, 10u52 (vertaling en samenvatting, zie http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.733791)

ACTUELE NOTITIES

 • Brussels Airlines bant producten uit Israëlische kolonies na klacht van klant
 • Palestijnse gevangene Bilal Kayed onderbreekt hongerstaking na 71 dagen
 • Ahmad Izz Halawa doodgeslagen in de Palestijnse kazerne van Juneid te Nabloes
 • Israëlische organisatie Im Tirtzu voert heksenjacht op kritische ngo’s
 • En de kolonist, hij bouwde verder
 • Putdeksels gevonden met de naam Palestina
 • Ook dit nog

Brussels Airlines bant producten uit Israëlische kolonies na klacht van klant

In april van dit jaar merkte een Israëlische passagier van Brussels Airlines dat het dessert dat hij bij zijn maaltijd kreeg afkomstig was uit een Israëlische kolonie. De passagier contacteerde Brussels Airlines en wees de luchtvaartmaatschappij erop dat ook voor België de kolonies illegaal zijn en dat de bouw ervan een oorlogsmisdaad vormt onder de Vierde Conventie van Genève. Op de vraag of deze producten in de toekomst konden vermeden worden door Brussels Airlines, kreeg hij midden juli een positief antwoord van het bedrijf. (voor meer details zie persbericht van Palestina Solidariteit in deze Nieuwsbrief).

Palestijnse gevangene Bilal Kayed stopt hongerstaking na 71 dagen

Bilal Kayed werd eind 2001 tijdens de tweede intifada gearresteerd. Half juni van dit jaar had hij zijn gevangenisstraf uitgezeten en moest hij normaal vrijkomen. Maar Israël besloot om hem zonder nieuwe beschuldiging in administratieve hechtenis te houden. Om hiertegen te protesteren begon hij een hongerstaking en dronk hij enkel water met vitaminen. Op een bepaald ogenblik werd zijn toestand kritisch en belandde hij in het Barzilaiziekenhuis van Asqelan. Hij ging in beroep bij het Israëlisch hooggerechtshof en vroeg om niet langer aan zijn bed vastgehecht te worden. Zijn vraag werd verworpen (La libre Belgique, 25.8.2016, p. 18). Uiteindelijk kon zijn advocaat tot een akkoord komen en onderbrak Bilan Kayed zijn hongerstaking (http://samidoun.net/2016/08/breaking-news-bilal-kayed-suspends-hunger-strike-on-71st-day-as-agreement-reached/). In Israël zijn er 7000 Palestijnse politieke gevangenen waaronder zowat 750 Palestijnen in administratieve detentie (http://www.addameer.org/statistics).

Ahmad Izz Halawa doodgeslagen in de Palestijnse kazerne van Juneid te Nabloes

In augustus was het vrij onrustig in de Palestijnse stad Nabloes op de Westelijke Jordaanoever. Op 18 augustus werden twee Palestijnse soldaten doodgeschoten tijdens een gevecht tegen gewapende milities in de kasbah (centrum van de stad). Daarna volgden woelige betogingen in de stad en in de nabije vluchtelingenkampen. Ahmad Izz Halawa, een bekende figuur van de kasbah, werd aangehouden onder beschuldiging van het leiden van de gewapende bendes. Hij werd naar de plaatselijke kazerne van Juneid gevoerd, waar hij door Palestijnse politieagenten werd doodgeslagen. Deze lynchpartij gaf opnieuw aanleiding tot nieuwe betogingen. De Palestijnse eerste minister Rami Hamdallah gaf de blunder toe, maar zegt dat dit zeldzaam is en dat hij een onderzoekscommissie zal oprichten. De oppositiepartij Hamas veroordeelde scherp de moord en zei dat de veiligheidsdiensten van de Palestijnse Autoriteit samen heulen met de Israëlische veiligheidsdiensten (Le Soir, 25.8.2016, p. 9). Ook de mensenrechtenorganisatie Al-Haq veroordeelde de moord en eist verantwoording

(http://www.alhaq.org/advocacy/topics/palestinian-violations/1065-al-haq-condemns-the-killing-of-ahmad-halawa-by-palestinian-security-forces-and-calls-for-accountability).

In Nabloes bevindt zich ook de graftombe van de aartsvader Jozef. Van donderdag 2 op vrijdag 3 juni 2016 werd door joodse Israeli’s een massale nachtelijke gebedsbijeenkomst gehouden bij de graftombe. Zij werden daarbij beschermd door Israëlische soldaten. Toen Palestijnse jongeren begonnen te demonstreren werd op hen geschoten, waarbij 10 gewonden vielen. Een daarvan, Jamal Dweikat, bezweek later aan zijn verwondingen. De graftombe is enige tijd geleden door Israël op de lijst van Israëlisch Erfgoed (Israëli Heritage) geplaatst.

Israëlische organisatie Im Tirtzu voert heksenjacht op kritische ngo’s

De Israëlische ultranationalistische organisatie Im Tirtzu (Hebreeuws voor “indien jij het wil”) voert een haatcampagne tegen al wie Israël durft te bekritiseren. De organisatie werd in 2006 opgericht. In 2010 dreigde de groep al met een boycot van de Ben Goerion Universiteit in Bir al-Saba (Beersheba) wegens de beweerde antizionistische opstelling van de afdeling Politieke Wetenschappen. Ook de Israëlische schrijvers zoals Amos Oz en David Grossman worden gedemoniseerd als buitenlandse agenten. Ook het New Israel Fund (NIF) moet het ontgelden omdat het kritische ngo’s financiert. In 2010 werd het NIF ervan beschuldigd mensenrechtenorganisaties financieel te steunen die als informatiebron hadden gediend voor het opstellen van het VN-rapport van Goldstone over de oorlogsmisdaden tijdens de Israëlische oorlog tegen de bevolking van de Gazastrook eind 2008 begin 2009. De aanhangers van Im Tirtzu demonstreerden in Jeruzalem voor het huis van Naomi Chazan, directrice van het NIF, met posters waarop Chazan met een hoorn wordt afgebeeld.

Naar aanleiding van de internationale conferentie van het NIF op 13 december 2015 in New York, verspreidde Im Tirtzu een video waarin de leiders van vier organisaties (Breaking the Silence, B’Tselem, Hamoked – Center for the Defence of the Indiviual, Amnesty International) bestempeld worden als “shtulim” (mollen in het Hebreeuws) met als commentaar: “Terwijl wij vechten tegen terreur, vechten zij tegen ons”. Im Tirtzu bracht ook een rapport uit met als titel “Shtulim 2015”, waarin 20 organisaties ervan beschuldigd worden geld van Palestijnen te ontvangen, anti-Israëlische terroristen te verdedigen en de internationale steun voor Israël te ondermijnen. Naast de vier bovenvermelde organisaties betreft het onder andere Adalah, Yesh Din, Rabbis for Human Rights, Physicians for Human Rights, Association for Civil Rights in Israel, Machdom (= checkpoint) Watch. (Informatiebron: Peter Dreier, Mc Carthysme in Israël – over een goed georganiseerd campagne tegen Israëlische mensenrechtenorganisaties, in Soemoed, mei-augustus 2016, p. 13-18).

Het is dus niet te verwonderen dat de Israëlische regering de afgelopen jaren een reeks maatregelen tegen kritische ngo’s heeft genomen zoals het opheffen van belastingvoordelen, het weigeren van een ngo-registratie op basis van politieke criteria, de verplichte goedkeuring vooraf van de regering voor het ontvangen van donaties uit het buitenland, het aanmerken van bepaalde vzw’s als ‘gefinancierd door buitenlandse agenten’. (Lees hierover: Lihi Ben Shirit, Israël steeds minder democratisch – nu ook voor joodse Israëli’s, in in Soemoed, mei-augustus 2016, p. 28-30). Zo heeft op 11 juli het Israëlische parlement de “ngo-wet” goedgekeurd: Israëlische ngo’s die meer dan de helft van hun middelen van buitenlandse staatsinstellingen of organisaties krijgen, moeten nu in elke communicatie vermelden dat ze voornamelijk steun van buitenlandse donoren ontvangen (De Standaard, 13.7.2016, p. 17).

En de kolonist, hij bouwde voort

Het is niet voor niets dat de Israëlische regering kolonistenregering wordt genoemd. Op 19 juni besloot de regering Netanyahu een “spoedhulp” van 17 miljoen euro toe te kennen aan de kolonies in de Palestijnse bezette gebieden. Het geld is onder meer bestemd voor het toerisme, de versterking van de psychologische en sociale bijstand en voor de verlichting van de wegen waar uitsluitend joden mogen rijden (Le Soir, 20.6.2016, p. 11).

Begin juli heeft Netanyahu de plannen voor honderden nieuwe huizen in de kolonies op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem goedgekeurd. In Kiryat Arba worden 42 nieuwe huizen en in Maale Adumin 560 woningen gebouwd. In een Arabische wijk van Oost-Jeruzalem worden 600 woningen voor de kolonisten voorzien. Er kwam een veroordeling door de Verenigde Staten maar zonder enige dreiging met een sanctie (De Standaard, 7.7.2016, p. 15).

Ook dit nog

 • We moeten rond heel het land een hek bouwen” verklaarde de Israëlische premier Netanyahu tijdens een bezoek aan Jordanië. Hij wil Israël beschermen tegen indringers die hij omschreef als “wilde beesten” (De Standaard, 11.2.2016, p. 12). Het kleine buurland Libanon telt daarentegen meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen.
 • Begin juli heeft Netanyahu enkele Afrikaanse landen bezocht. In 2015 sloot Israël wapencontracten met Afrika voor een bedrag van 163 miljoen dollar. Ter compensatie mocht Israël duizenden vluchtelingen naar Soedan en Eritrea terugsturen. Tussen 1990 en 1994 stuurde Israël wapens via Albanië naar Rwanda ook tijdens het VN-wapenembargo in het begin van de volkerenmoord (Le Monde, 7.7.2016, p. 4).
 • Israël heeft drie soldaten gestraft omdat ze zonder reden een stungranaat (met een knal van 170 decibel) naar Palestijnen hadden gegooid die rustig een pijp aan het roken waren in het dorp Kafr Lad ten noorden van de Westbank (La Libre Belgique, 19.8.2016, p. 18).
 • De twaalfjarige Palestijn Abdallah Issa uit het vluchtelingenkamp Handarat werd in de Syrische stad Aleppo door de rebellengroep Nouredine Zinki onthoofd omdat hij zou deel uitmaken van de regeringsgezinde Palestijnse gewapende groep Liwa Al-Qods. Deze groep ontkent dat Issa een lid was (Le monde, 22.7.2016, p. 4).
 • De filosoof Ignaas Devisch over de cartoon van Luc Descheemaeker (Israëlische muur met het opschrift “Arbeit macht frei” van het nazi-concentratiekamp Auschwitz): “Kan je het geweld dat de staat Israël pleegt tegenover Palestijnen vergelijken met wat de joden is aangedaan? Neen. Maar Israël bekritiseren is niet hetzelfde als Jodenhaat” (De Morgen, 19.8.2016, p. 14).
 

SCHRIJF EENS EEN BRIEF

Het is heel belangrijk om te reageren op de berichtgeving en om uw mening bekend te maken. Volg het voorbeeld van onderstaande personen.

Reactie over de “aanslagen” verstuurd op 17.9.2016 naar Gazet van Antwerpen (brieven@gva.be)

De heer Knoop, woordvoerder van het Forum van Joodse Organisaties, gaat wel erg kort door de bocht als hij beweert dat aanslagen zoals in Nice dagelijks gebeuren in Israël. Elke schermutseling van Palestijnen met Israëli’s in Israël wordt breed uitgemeten en in de internationale pers vermeld. Wat te weinig aan bod komt, is hoe het Israëlische leger huishoudt in de Bezette Gebieden. Een vooraanstaand Israëli zei onlangs dat wanneer de oorlog tussen Palestijnen en Israëli’s uitgevochten zou worden met foto’s, de Israëli’s zouden verliezen. Verder vergeet mijnheer Knoop ook dat de huidige houding van Israël een deel is van de problemen in het Midden-Oosten.

LR

Reactie op artikel over ‘opgedreven veiligheidscontroles‘ verstuurd op 17.7.2016 naar De Morgen (info@demorgen.be)

In het standpunt (De Morgen, 17.7.2016, p. 4) schrijft Koen Vidal terecht dat we niet in de val mogen trappen van de opgedreven veiligheidscontroles zonder onderscheid tussen legitieme controles en ethnic profiling. Laat me toe hier te vermelden dat dit de dagelijkse realiteit is bij de controles in de Israëlische luchthaven van Ben Goerion. Daar worden systematisch de mensen met een Arabische naam uit de files gepikt en urenlang aan een ondervraging onderworpen. Ook kritische westerlingen met Palestijnse sympathieën worden grondig (lees naakt) gefouilleerd en verhoord, en soms terug op het vliegtuig gezet. Dit allemaal zonder enig protest van de westerse media.

W.D.B.

KALENDER

Hieronder een greep uit de uitgebreide kalender. Meer gedetailleerde informatie en een ruimer aanbod vindt u terug op onze website.

Bezoek de infostand van Palestina solidariteit op:

 • 17-18 september Bredene Manifiesta
 • Zaterdag 22 oktober Ieper Vredesloop
 • Zaterdagavond 19 (18.00-22.00 u.) en zondagnamiddag 20 november (14.00-18.00 u.) Landen Hannuitsesteenweg 80

If I were in Palestine … fototentoonstelling over Palestijnse politieke gevangenen in Israëlische gevangenissen.

https://www.facebook.com/events/1733774396887130

Inschrijven (voornaam, familienaam, geboortedatum, nationaliteit en nummer ID-kaart) voor 25 augustus via photoexhibition.prisoners@gmail.com

Wanneer? Dinsdag 6 september om 13.00 uur

Waar? Centrale hal van het Europees Parlement

Ilan Pappé (Israëlische historicus) stelt zijn nieuw boek voor “La propagande d’Israël”. . Organisatie: Plate-forme Charleroi-Palestine en Investig’Action met de steun van de provincie Henegouwen.

Wanneer? Zondagnamiddag 25 september om 15.00 uur.

Waar? Université du Travail Paul Pastur, Boulevard Gustave Roullier 1 te 6000 Charleroi

Brussel Café Palestine. organisatie: Palestina Solidariteit ,ABP, Intal en individuele vrijwilligers.

Wanneer? Donderdag 6 oktober om 19.00 uur.

Waar? Café Goudblommeke in Papier, 55 Cellebroerstraat 1000 Brussel

Solidariteitsmaaltijd van Palestina Solidariteit. Met gastheer Peter Meyvaert, gastspreekster freelance journaliste Nicky Aerts en animatiefilm “Gevangenschap is geen kinderspel”.

Wanneer? Zaterdag 8 oktober vanaf 17.30 uur.

Waar? Zaal Pacem, Hagelandstraat 4 te 3012 Wilsele (vanuit station Leuven bus 5 of 6).

Antwerpen Palestine for dummies. Palestine for dummies is gratis, maar graag inschrijven bij info@palestinasolidariteit.be

Wanneer? Vrijdag 14, 21 en 28 oktober van 19.00 tot 21.30 uur.

Waar? Wijkcentrum De Shelter (bevestiging volgt nog).

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Stuur dan een email met de vermelding “Uitschrijven nieuwsbrief” naar ons e-mailadres secretariaat AD palestinasolidariteit.be

Volg ons ook op Facebook.

Palestina Solidariteit kan alleen maar functioneren dankzij uw gulle gift. Schenk uw bijdrage op IBAN: BE64 5230 8014 8852; BIC: TRIOBE91. Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be