IEDER MENS IS GELIJK

Search

Racisme en raciale discriminatie zijn de antithese van vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid

Facebook
Twitter
Email
Print

De globale Boycot Desinvestering en Sancties (BDS) beweging voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid voor het Palestijnse volk is een inclusieve, geweldloze mensenrechtenbeweging die alle vormen van racisme en raciale discriminatie afwijst. De beweging wordt geleid door het Nationale Palestijnse BDS comité (BNC), de grootste coalitie van Palestijnse politieke partijen, professionele verenigingen en vakbonden, netwerken van vluchtelingen, volkscommissies en organisaties.

De Palestijnse middenveldorganisatie Call for BDS, opgericht in 2005, roept op tot een einde aan de flagrante schendingen van het internationale recht begaan door Isra√ęl en om de mensenrechten van het Palestijnse volk te vrijwaren. Deze oproep is verankerd in de principes uiteengezet in de Universele Verklaring van de Rechten van de mens. Zoals de Verklaring bepaalt, ‚ÄúAlle mensen worden vrij en gelijk geboren wat betreft waardigheid en rechten‚ÄĚ en iedereen heeft recht op alle fundamentele rechten en vrijheden ‚Äúzonder onderscheid van enige soort, zoals op basis van ras, kleur, gender, taal, religie, politieke of andere mening, nationale of sociale origine, eigendom, geboorte of andere status.‚Ä̬†

Op basis van dit principi√ęle engagement van de BDS beweging voor gelijke rechten voor elke mens, ongeacht identiteit, zijn we stevig gekant tegen politieke ideologie√ęn, wetten, beleidsmaatregelen en gebruiken die racisme promoten. We verwerpen Zionisme omdat het de racistische en discriminerende ideologische pijler vormt van het beleid gevoerd door Isra√ęl. Het leidt tot bezetting, kolonisatie en apartheid wat het Palestijnse volk zijn fundamentele mensenrechten heeft ontnomen sinds 1948.

Vasthoudend aan de definitie van raciale discriminatie door de VN, tolereert de BDS beweging geen enkele handeling of discours dat onder andere racisme tegen zwarten en Arabieren, Islamofobie, antisemitisme, seksisme, xenofobie or homofobie aanneemt of promoot.

We veroordelen apartheid, genocide, slavernij, koloniale uitbuiting en etnische zuivering ten zeerste aangezien dit misdaden tegen de menselijkheid zijn die gegrondvest zijn op racisme en raciale suprematie. We pleiten voor het volledige herstel van de rechten van de slachtoffers, inclusief nakomelingen. Alsook veroordelen we en zijn we solidair met de slachtoffers van andere mensenrechtenschendingen inclusief mensenhandel, uitbuiting van werknemers en seksuele uitbuiting.

Begeleid door de inclusieve agenda van de Wereldconferentie tegen Racisme, Raciale Discriminatie, Xenofobie en Gerelateerde Intolerantie, gehouden in 2001 in Durban, Zuid-Afrika, houden de principes van de BDS beweging de waarden in van culturele diversiteit, solidariteit en wederzijdse ondersteuning tussen slachtoffers van racisme en raciale discriminatie.

Gebaseerd op deze waarden, zijn we solidair met de mensen van Afrikaanse origine, met inheemse volkeren, staatlozen, vluchtelingen en migranten, mensen uitgebuit en onderdrukt voor de economische voordelen van enkelingen en met diegenen die gediscrimineerd en vervolgd worden voor hun geloof of identiteit, inclusief kasten. We steunen hun respectievelijke strijd voor raciale, economische, gender, milieu en sociale rechtvaardigheid.

We breiden onze steun uit naar alle gemarginaliseerde gemeenschappen, onder meer Arabieren, zwarten, inheemsen, moslims, Joden, Aziaten, Latino’s, Roma en Dalit die het doelwit zijn van xenofobe en extreemrechtse bewegingen die aan de macht zijn gekomen of aan het komen zijn, voornamelijk in de VS, Europa, Zuid-Amerika, India en elders.

We zijn ook solidair met de strijd van alle minderheden in de Arabische wereld tegen racisme en raciale discriminatie en voor volledige gelijkheid en gerechtigheid.

De principes van de BDS beweging roepen op tot proactieve solidariteit met onderdrukte gemeenschappen wereldwijd en met alle slachtoffers van racistische handelingen en retoriek, aangezien dit een gemeenschappelijke strijd is. We steunen hun verzet in harmonie met het internationaal recht tegen onverdraagzaamheid, racistische ideologie√ęn en handelingen.

Racisme en raciale discriminatie zijn de antithese van vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid.

bron: https://bdsmovement.net/news/%E2%80%9Cracism-and-racial-discrimination-are-antithesis-freedom-justice-equality%E2%80%9D-0

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ‚ā¨40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ‚ā¨18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ‚ā¨22!¬†

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be