IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Boodschap van Omar Barghouti: Met dank en vol goede hoop!

Facebook
Twitter
Email
Print

Lieve vrienden en collega’s, 

Na twaalf dagen van voortdurende ondervragingen door de Israelische autoriteiten heb ik eindelijk toestemming gekregen om mijn mail te checken.

De BNC-verklaring naar aanleiding van de inval in mijn huis vormt een accurate weergave van het meest recente hoofdstuk in de oorlog van het Israelische regime tegen de BDS beweging.

Vanwege een gerechtelijk bevel kan ik niet in de feiten over deze zaak duiken. Ik heb dus geen enkele mogelijkheid om de valse beschuldigingen die het Israelische regime over mij heeft gepubliceerd, te weerleggen. Ik heb daar eigenlijk ook geen haast mee, omdat zij in hun belangrijkste doelstelling – proberen mijn reputatie in diskrediet te brengen, en, in het verlengde daarvan, de BDS beweging te schaden – duidelijk hebben gefaald.

Hun onderdrukkingscampagne heeft juist averechts gewerkt. Door mij te verbieden naar de Verenigde Staten af te reizen om samen met Ralph Nader de Ghandi Vredesprijs in ontvangst te nemen, heeft Israels regime onbedoeld meer publiciteit gegenereerd rond deze prijs.

Vóór alles heb ik de vele hartverwarmende solidariteitsberichten gelezen die jullie stuurden en deze hebben mij nog meer gesterkt om weerstand te bieden aan de McCarthy-achtige heksenjacht tegen mij. Ik waardeer jullie brieven en jullie steun ten zeerste. Ik ben iedereen die een artikel heeft geschreven enorm dankbaar, evenals alle organisaties die een petitie zijn gestart.

Niets geeft meer kracht aan mensenrechtenverdedigers die slachtoffer zijn van politieke vervolging dan het warme gevoel dat er een hele gemeenschap van activisten en gewetensvolle mensen achter hun staan en die de strijd hoe dan ook voortzetten.

Sinds ruim een jaar hebben mijn collega’s in de BDS beweging en ikzelf gewaarschuwd voor de “zwartmaak afdeling” die door het Israelische ministerie van Strategische Zaken in het leven is geroepen als het belangrijkste orgaan om BDS te bevechten. Zoals ik persoonlijk vele malen heb geschreven en beargumenteerd heeft deze afdeling als hoofdtaak “alle vuiligheid op te graven” over mensenrechtenverdedigers en netwerken die verbonden zijn met de BDS beweging en als er niks gevonden wordt, dingen te verzinnen.

McCarthy zou trots zijn op zijn loyale erfgenamen binnen Israels regime van onderdrukking en repressie.

Velen van jullie hebben mij gevraagd hoe jullie mij nu het best kunnen steunen. Mijn antwoord is, zonder aarzeling …………. Meer BDS!

Wij moeten uitbreiden, toonaangevend worden en voortbouwen op onze vele, inspirerende, BDS campagnes, op academisch, cultureel en economisch gebied. Dit is het meest doeltreffende antwoord op het nieuwe McCarthyisme, ontwikkeld door het Israelische regime van bezetting, kolonialisme, nederzettingen en apartheid en door dit regime geëxporteerd naar landen waar zijn lobbygroepen grote invloed hebben.

Groei van onze beweging voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid is het antwoord.

Het bij grote groepen mensen onder de aandacht brengen van de recente, ongekende, uitspraak door een VN-orgaan dat Israel schuldig is aan apartheid – de op één na grootste misdaad tegen de menselijkheid volgens internationaal recht – is het antwoord.

Tegenwicht bieden aan hun racisme, haat, “zwarte lijsten” en koloniale onderdrukking door onze boodschap van inclusiviteit (een samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten voor alle bevolkingsgroepen), categorische verwerping van alle vormen van racisme en ons grenzeloos verlangen naar vrijheid en rechtvaardigheid is het antwoord.

Een verdere versterking van onze principiële verbondenheid met bewegingen voor inheemse, raciale, economische, sociale, sekse-gelijkheid, klimaat en andere vormen van rechtvaardigheid is ons luidste antwoord op hun xenofobe, uiterst-rechtse en tegen het fascisme aanleunende agenda en hun draconische wetten.

Daar waar zij wanhopig proberen om angst en wanhoop te zaaien, onze vrijheid van meningsuiting te beknotten, ons zwart te maken en ons met geweld het zwijgen op te leggen, voeden wij onze gegronde hoop met vele effectieve, strategische, moreel standvastige campagnes voor rechtvaardigheid en

gelijkheid en eisen wij ons recht op onze mening vrijelijk te kunnen uiten en onze rechten te verdedigen.

Als mens hebben wij geen toestemming nodig van wie dan ook om onze fundamentele rechten te verwezenlijken. Als verdedigers van mensenrechten kan geen enkele vorm van intimidatie of treiterij ons tegenhouden in ons gedreven, geweldloos verzet tegen onrechtvaardigheid, ongelijkheid en koloniale slavernij.

Alleen zullen wij mislukken. Samen zullen wij overwinnen!

De recente brute, totaal irrationele, aanvallen op onze beweging zijn meer dan wat dan ook het bewijs dat wij inderdaad aan de winnende hand zijn.

Met dank en vol goede hoop, Omar

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be