IEDER MENS IS GELIJK

Search

Oproep aan de Europese Unie: Stop handel met illegale Israelische nederzettingen

Facebook
Twitter
Email
Print

Op 10 april 2017 heeft de ECCP* onderstaand persbericht gepubliceerd: 

Vorige week verscheen op de website van het internationaal vooraanstaande juristenblad ´The European Journal of International Law (EJIL)´ een

artikel waarin bevestigd werd dat de Europese Unie en haar lidstaten wettelijk verplicht zijn om alle handel met illegale Israelische nederzettingen, gebouwd op gestolen Palestijns land, te stoppen. Dit bewijst dat het verzet tegen handel met Israelische nederzettingen toeneemt en steeds meer wordt geaccepteerd.

Zoals te lezen is in genoemd artikel, schendt Israel met de ononderbroken bouw van illegale nederzettingen op Palestijnse grond cruciale regels in internationaal recht, zoals het verbod op het met geweld in bezit nemen van grondgebied, het verbod op apartheid en het verplaatsen van bevolkingsgroepen en het recht op zelfbeschikking. Volgens het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof kan Israels nederzettingenbouw gezien worden als een oorlogsmisdaad.

De juridische conclusie dat handel met Israelische nederzettingen een schending van internationaal recht is, wordt onderschreven door een grote groep internationaal juristen, waaronder twee voormalige speciale VN-rapporteurs, ad hoc rechters bij het Internationaal Gerechtshof, een oud-voorzitter en leden van de Commissie voor Internationaal Recht (het belangrijkste VN-orgaan inzake de ontwikkeling van internationaal recht).

In de afgelopen paar jaar heeft deze omvangrijke rechtsgemeenschap haar

argumenten aangescherpt en in een open brief de EU en de EU-lidstaten opgeroepen te voldoen aan hun internationaal rechtelijke verplichting om af te zien van handel met Israelische nederzettingen.

Tom Moerenhout, auteur van het EJIL-artikel en initiatiefnemer van de open brief van juridische experts aan EU-beleidsmakers verklaarde:

“Het stoppen van handel met illegale Israelische nederzettingen is niet zo maar een keuzemogelijkheid, maar een wettelijke verplichting.”

In 2013 leidde druk van de publieke opinie en lobbywerk door Palestijnse en Europese organisaties tot de invoering van een EU-beleid tegen het verlenen van subsidies aan of het toelaten van Israelische deelname aan EU-projecten, als

een project of deelname daaraan feitelijke erkenning inhoudt van Israelische soevereiniteit over bezet Palestijns en Syrisch gebied.

Met dank aan DocP voor de vertaling

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be