IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

Prominente juridische experten bevestigen dat Israël’s folterpraktijken de EU subsidies voor het project LAW TRAIN illegaal maken.

Facebook
Twitter
Email
Print

26 JUNI 2017 June 26th 2017 – Op de internationale dag tegen foltering publiceerden 25 prominente juridische experten een rapport dat aantoont dat het EU gesubsidieerde project LAW TRAIN de EU regelgeving niet respecteert het internationaal recht mbt mensenrechten schendt en daarom moet worden stopgezet.

Binnen LAW TRAIN werken de Israëlische politie, het Israëlische voor Publieke Veiligheid (IMPS) samen met Europese politiediensten, universiteiten en privé bedrijven met als doel om ondervragingstechnieken te harmoniseren en uit te wisselen tussen verschillende landen. De EU subsidieert het project voor meer dan 5 miljoen euro binnen het Horizon 2020 onderzoeksprogramma.

Deze opinie van experten en rechtsgeleerden argumenteren dat de EU geen fondsen kan toekennen aan het Israëlische Ministerie voor Publieke Veiligheid (IMPS, dat boven de Israëlische politie en het Israëlische gevangeniswezen staat, zonder haar eigen regels te overtreden. Zij documenteerden hoe het IMPS verantwoordelijk en medeplichtig is aan foltering, andere misdaden tegen de menselijkheid en aan oorlogsmisdaden en daarom schuldig zijn aan ernstige professioneel wangedrag zoals gedefinieerd werd binnen de Financiële wetgeving van de Europese Unie.

Prof. Michel Waelbroeck, auteur van deze juridische analyse zegt:

Het gebruik van foltering door Israëlische ondervragers werd uitgebreid gedocumenteerd in de internationale en de Israëlische pers en werd bevestigd door internationale onderzoekers en door Israëlische ondervragers zelf. In juni 2016 klaagde het VN comité tegen foltering reeds Israëls gebruik van foltering aan en sprak van illegale en technieken van mishandeling aan die gebruikt worden tijdens ondervragingen door politie en het gevangenispersoneel.

De deelname van de Europese Unie in het LAW TRAIN project en de financiering aan het Israëlische ministerie van publieke veiligheid schendt daarom de eigen normen van de EU.

Ondertekenaars van deze juridische analyse zijn onder andere Professor Richard Falk (voormalige VN Speciaal Rapporteur van Palestijnse mensenrechten), Professor John Dugard (voormalig Speciaal Rapporteur mbt tot de situatie van de mensenrechten in de Bezette Palestijnse Gebieden), Professor Laurens Jan Brinkhorst (voormalig lid van de Nederlandse regering en voormalige Directeur Generaal van de Europese Commissie).

Tom Moerenhout, die de juridische analyse mee onderschrijft zegt:

De EU moet onmiddellijk de samenwerking binnen en de subsidiëring aan het Israëlische Ministerie van Publieke Veiligheid binnen het LAW TRAIN project stopzetten en criteria opstellen om te verzekeren dat een herhaling van dit soort financieringen iet meer kan gebeuren. De commissie van de Europese commissie moet niet enkel werken binnen de lijnen van het Europese beleid om foltering tegen te gaan maar moet ook het internationale rechts en de EU normen in al hara activiteiten respecteren.

LAW TRAIN en andere EU gefinancierde projecten met de Israëlische militaire en veiligheidssector maken duidelijk dat de ethische en juridische checklists van de Europese commissie onvoldoende zijn en dringend moeten worden herbekeken met meer democratische overzicht.

In augustus vorig jaar stopte het Portugese ministerie van justitie haar deelname aan het project na druk van de Portugese niet gouvernementele organisaties en parlementsleden.

Palestijnse en Europese burgerinitiatieven en mensenrechtenorganisaties, World Organisation Against Torture en leden van het Europese parlement, stelden reeds kritische vragen over het LAW TRAIN project en de gevolgen van de deelname van de Israëlische militaire, politie en staatsveiligheid sector in EU gefinancierde programma’s.

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be