IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

ECCP-verklaring in reactie op Israels zwarte lijst van BDS organisaties

Facebook
Twitter
Email
Print

De ECCP (European Coordination of Committees and Associations for Palestine) is één van de 20 wereldwijde organisaties waarvan de leden door de Israëlische regering de toegang tot Palestina wordt ontzegd omdat zij opkomen voor Palestijnse mensenrechten en de BDS beweging (Boycot, Desinvestering en Sancties) versterken.

De ECCP – opgericht in 1986 – is een netwerk van 42 Europese comités, organisaties, NGO’s, vakbonden en internationale solidariteitsbewegingen uit 19 Europese landen, die de strijd van het Palestijnse volk voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid steunen.

BDS is een wereldwijde, vreedzame beweging, verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De BDS beweging wordt geleid door een breed scala van Palestijnse maatschappelijke organisaties en heeft tot doel druk uit te oefenen op Israel om aan zijn verplichtingen zowel onder internationaal humanitair recht als volgens mensenrechtenverdragen te voldoen, zoals geëist in talrijke VN-resoluties.

Het is Israel niet gelukt om de groeiende steun aan en impact van de BDS beweging te voorkomen en de Israëlische regering is een buitengewoon antidemocratische campagne gestart om activisme voor Palestijnse rechten de mond te snoeren en BDS te verbieden. De door Israel in gang gezette aanvallen op de BDS beweging hebben o.a. geresulteerd in druk op regeringen, wetgevers en ambtenaren om BDS te bestrijden door het nemen van repressieve maatregelen, die een bedreiging vormen van burgerlijke en politieke vrijheden. De publicatie van de zwarte lijst van BDS organisaties is het meest recente voorbeeld van dit beleid en komt na een serie bemoeienissen in een aantal Europese landen met als doel solidariteitsacties met Palestina, georganiseerd in het publieke domein, te verbieden.

Het recht op BDS activiteiten is bevestigd door de Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en defensiebeleid van de EU, Federica Mogherini, in haar verklaring dat “De EU pal staat voor de bescherming van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging volgens de richtlijnen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, die van kracht zijn op het grondgebied van EU-lidstaten, waaronder BDS acties die plaatsvinden op dit grondgebied.”

In 2012 verklaarde Frank La Rue, een hoge VN-ambtenaar, dat “Oproepen tot of deelnemen aan een boycot is een vreedzame, wettige en internationaal geaccepteerde vorm van expressie.”

Zweedse, Ierse, Nederlandse en Spaanse regeringsvertegenwoordigers hebben publiekelijk het recht verdedigd om door middel van BDS te pleiten en campagne te voeren voor Palestijnse rechten onder internationaal recht.

In een rapport van maart 2017 toont de Economische en Sociale Commissie van de Verenigde Naties voor West-Azië (ESCWA) ondubbelzinnig aan dat Israel een apartheidssysteem heeft opgelegd aan het hele Palestijnse volk en de ESCWA dringt aan op BDS om een einde te maken aan Israels apartheidsregime. In Zuid-Afrika kwam apartheid ten einde, deels dankzij de cumulatieve impact van een breed scala aan maatregelen, waaronder massale boycots en sancties die gesteund werden door de VN en de VN-lidstaten.

De Europese Unie en Europese regeringen moeten deze harde aanpak van vreedzame, geweldloze bewegingen veroordelen en onmiddellijk stappen ondernemen om de staat Israel op zijn voortgaande schendingen van Palestijnse rechten aan te spreken door maatregelen te nemen zoals onmiddellijke opschorting van hun economische en militaire betrekkingen met Israel.

EU-lidstaten moeten ook geen Israëlische hoge ambtenaren meer uitnodigen, die wellicht kunnen worden aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. Ze kunnen daar niet gewoon gaan zitten terwijl sommige van hun landgenoten, die vreedzaam strijden voor elementaire en politieke rechten voor het Palestijnse volk, Israel en de Bezette Palestijnse Gebieden niet meer in mogen, om nog maar te zwijgen over de minachting door de Israëlische regering voor het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen.

De ECCP probeert in haar werk medeplichtigheid van de EU aan Israels voortgaande schendingen van internationaal recht en Palestijnse rechten aan de kaak te stellen. Wij coördineren politieke acties, lokale campagnes en debatten op Europees niveau, met nadruk op de wijze waarop de EU, ondanks vele verbale veroordelingen, nog steeds Israëlische bedrijven en instellingen financiert die rechtstreeks betrokken zijn bij het laten voortduren van het Israëlische regime van apartheid, kolonialisme en bezetting. Wij zullen doorgaan met onze inspanningen om Israel verantwoordelijk te stellen voor de systematische schending van Palestijnse humanitaire rechten en om Europese medeplichtigheid aan Israels schendingen van internationaal recht te beëindigen.

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be