IEDER MENS IS GELIJK

Search

Palestina Solidariteit vraagt de onmiddellijke vrijlating van de minderjarige Ahed Tamimi.

Facebook
Twitter
Email
Print

Ahed Tamimi, een 16-jarige Palestijnse activiste zit al sinds 19 december in voorarrest in een IsraĆ«lische gevangenis. Op 15 december protesteerden de dorpsbewoners van Nabi Salih tegen de IsraĆ«lische bezetting van Palestina, naar wekelijkse gewoonte. Ahed komt uit een familie die zich actief verzet tegen de bezetting en was aanwezig op de betoging. Tijdens het protest, waarbij de gemoederen verhit waren door de beslissing van de Noord- Amerikaanse president Donald Trump eerder die week dat de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem zal verhuizen, raakten verschillende Palestijnen gewond en werd de 14 jarige neef van Ahed in het hoofd geschoten door IsraĆ«lische militairen met een rubberen kogel. De kogel bleek een metalen kogel die omhuld was met rubber.  Mohammed had een intensieve operatie nodig waarbij een deel van zijn schedel werd verwijderd om het bloeden te stelpen en de kogel te verwijderen. Mohammed overleefde de schotwonde maar is blijvend verminkt.

Het dorp waar Ahed woont wordt systematisch gepest door IsraĆ«lische militairen. Naast het dorp bevindt zich de IsraĆ«lische nederzetting Halamish, die zich daar volgens internationaal recht illegaal bevindt. De nederzetting lijfde de voorbije jaren gronden in van de Palestijnse gemeenschap en Ć©Ć©n van de belangrijkste waterbronnen voor het dorp. Op 17 december willen IsraĆ«lische militairen het erf betreden van de familie Tamimi tijdens een strafexpeditie in het dorp. De 16-jarige Ahed en haar 21-jarige nicht Nur proberen de militairen tegen te houden en te verjagen van het erf van hun familie. De soldaten blijven schijnbaar onbewogen terwijl de twee jonge vrouwen hun ongewapend proberen te verjagen. Ahed deelt enkele klappen uit, haar moeder filmt de gebeurtenissen en plaatst ze online om de situatie aan te klagen. Ahed verklaarde achteraf dat de militairen die hun domein betraden, de soldaten waren die haar neefje door het hoofd hadden geschoten. Waar de IsraĆ«lische soldaten eerst geprezen werden om hun professionele afhandeling van het incident (lees, amper reageren), komt er door het online filmpje heisa over het incident. Het IsraĆ«lische publiek en politici stellen dat de soldaten vernederd zijn en dat er represailles moeten volgen voor de daders. Op 19 december wordt Ahed ā€˜s nachts uit haar bed gelicht door een groep zwaarbewapende IsraĆ«lische militairen. Sindsdien zit ze gevangen. Op 31 januari, de dag dat ze 17 wordt, zal ze verschijnen voor de jeugdrechtbank van het IsraĆ«lische leger. Tijdens haar detentie doorstond ze reeds ettelijke agressieve (nachtelijke) ondervragingen en bedreigingen naar haar familie toe. De IsraĆ«lische minister van defensie, Avigdor Lieberman, juichte de arrestatie van Ahed toe. Hij stelt dat Ahed al-Tamimi een terroriste is en dat zij net als iedereen die de bezettingsmacht iets in de weg legt, een hoge prijs zal betalen.

I welcome the decision to keep the terrorist Ahed Tamimi in custody until the end of the proceedings. Our message is clear: the State of Israel will not allow IDF soldiers to be harmed and anyone who tries to do so will pay a heavy price. (Avigdor Lieberman)

De militaire rechter majoor Haim Balilti stelde dat de ernst van de misdrijven waarvan Ahed beschuldigd wordt hem geen andere keus laten dan de vrouw in hechtenis te houden. Hij zegt dat hij haar leeftijd in overweging heeft genomen, maar dat andere zaken opwegen tegen de jonge leeftijd van het meisje. De majoor oordeelt dat de intensiteit van het gebruikte geweld duidt op potentieel toekomstig gevaar en het feit dat het meisje handelt vanuit ideologisch oogpunt. Het ideologische doel omschrijft hij als ā€˜bevrijdingā€™, voor een militaire rechtbank die deel uitmaakt van het bezettingsregime is dat per definitie een bedreiging. Hij stelt dat de IsraĆ«lische militairen Ahed altijd mild behandeld hebben, maar dat zij nu een te groot gevaar vormt voor de IsraĆ«lische troepen, en daarom niet vrij kan rondlopen. Ahedā€™s nicht, Nur, die zich eveneens verzette bij de komst van de militairen op hun erf werd een dag later gearresteerd. Zij werd op 4 januari op borgtocht vrijgelaten, na de betaling van een borgsom van 1200 euro. Ook Ahedā€™s moeder is gearresteerd en zit in voorhechtenis. Zowel Ahed als haar moeder zullen gedurende het hele proces achter tralies blijven. Human Rights Watch stelt dat de militaire aanklager van plan is om 18 getuigen op te roepen (grotendeels IsraĆ«lische militairen), het proces kan op die manier maanden duren. De twee vrouwen worden beschuldigd van zware feiten. Ahed wordt op twaalf punten beschuldigd van het aanvallen en bedreigen van IsraĆ«lische militairen, opruiing, het gooien van stenen en het belemmeren van militairen in de uitvoering van hun taken. Er hangt haar een gevangenisstraf van 10 jaar boven het hoofd.

Ahed is geen uitzondering, er worden meer dan 300 Palestijnse minderjarigen vastgehouden in IsraĆ«lische gevangenissen en detentiecentra. De kinderen worden berecht binnen een militair rechtssysteem dat een eerlijk proces onmogelijk maakt. Joodse kolonisten in dezelfde gebieden worden berecht door de ā€˜gewone IsraĆ«lische burgerlijke rechtspraakā€™, die veel milder is dan de militaire rechtbank, waarvoor Palestijnen moeten verschijnen. Volgens het burgerlijke recht in IsraĆ«l mogen minderjarigen in slechts zeer uitzonderlijke gevallen in detentie worden gehouden. Voor het militaire recht geldt dat niet. Militaire rechtbanken in IsraĆ«l hebben een veroordelingsgraad van 99,74 procent, meestal omdat de beklaagden een akkoord sluiten. Strafvermindering in ruil voor enkele bekentenissen. Er wordt niet verwacht dat Ahed zoā€™n akkoord zal sluiten.

Diplomaten van de Europese unie spraken na het incident ā€˜diepe bezorgdheidā€™ uit over de arrestaties van Palestijnse minderjarigen en noemden onder andere Ahed Tamimi bij naam. Ze roepen IsraĆ«l op om proportioneel te reageren op protesten en open onderzoek te voeren als er slachtoffers vallen, zeker in het geval van minderjarigen. Amnesty international roept op om haar vrij te laten en de doorgaans voorzichtige kinderrechten organisatie Unicef oordeelde in een rapport in 2013 dat ā€˜mishandeling van Palestijnse kinderen in het IsraĆ«lische militaire detentiesysteem wijdverspreid, systematisch en geĆÆnstitutionaliseerd lijkt. Unicef stelde verscheidene voorbeelden vast van ā€˜praktijken die neerkomen op wrede, inhumane en vernederende behandeling en bestraffingā€™. Elk jaar worden gemiddeld zoā€™n zevenhonderd Palestijnse minderjarigen gearresteerd, op dit moment zitten er driehonderd in de cel.

Het dossier van Ahed groeide uit tot een symbooldossier, in Palestina staat ze bekend als vrijheidsicoon, volgens IsraĆ«l heeft ze militairen beledigd en moet ze gestraft worden. Dat ze een symbool werd heeft ze te danken aan haar voorgeschiedenis. Reeds toen ze twaalf jaar oud was, dook ze op in protestvideoā€™s. Op haar veertiende verscheen er een filmpje online van een andere schermutseling met een IsraĆ«lische soldaat die haar twaalfjarige broertje probeert te arresteren. Enkele dorpsvrouwen proberen de arrestatie te voorkomen, en Ahed bijt de soldaat in zijn hand zodat die haar broertje zou loslaten. Ze verklaarde later in een interview met de Amerikaanse BNC dat alles wat ze gedaan had, gewoon haar broertje helpen was.

Palestina Solidariteit eist de onmiddellijke vrijlating van Ahed Tamimi. Het is duidelijk dat de omstandigheden waarin Ahed wordt vastgehouden niet beantwoorden aan het internationaal recht en dat het feit dat zij wordt vastgehouden en de beschuldigingen die haar ten laste gelegd worden buiten proportie staan van de feiten.

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22!Ā 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be