IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Persbericht van het college van burgemeester en schepenen van Herent

Facebook
Twitter
Email
Print

Als gemeentebestuur willen we daarom dringend vragen aan de Federale en Gewestelijke regeringen om deze Israëlische politiek van bezetting, kolonisatie en apartheid een halt toe te roepen, zowel via bilaterale weg als via de Europese Unie en de Verenigde Naties. 

We vragen u concreet om:
• zolang Israël de Mensenrechten, de VN resoluties en de conventies van Genève niet respecteert, u te onthouden van enige samenwerking van politieke, academische, culturele, sportieve of andere aard met vertegenwoordigers van de Israëlische regering, haar diplomatieke missie, of Israëlische overheidsinstellingen evenals door de Israëlische regering gesponsorde academische, culturele of sportinitiatieven en dit;
• een einde te maken aan de wapenhandel met Israël. Enkel via een militair embargo op de aankoop en verkoop van wapens met Israël kunnen we zeker zijn dat we niet medeplichtig zijn aan de politiek van militaire bezetting, kolonisatie en apartheid;
• de opheffing van de Israëlische blokkade van de Gazastrook te eisen, zodat de onleefbaarheid voor de bijna 2 miljoen inwoners (waarvoor de VN waarschuwt) aangepakt kan worden.

We vragen u verder m.b.t. de Palestijnse kindgevangenen om bij de Israëlische
regering aan te dringen:
• geen kinderen te berechten binnen een militair rechtssysteem dat een eerlijk proces in de weg staat;
• te waarborgen dat de rechtsgang van Palestijnse minderjarigen voldoet aan de normen van het VN-Kinderrechtenverdrag;
• geen kinderen te arresteren in het midden van de nacht;
• geen Palestijnse minderjarigen van hun vrijheid te beroven zonder rechterlijke uitspraak en alleen als uiterste middel;
• een einde te maken aan de praktijk van ondervraging van kinderen zonder bijstand van een advocaat, zonder audio- en video-opname en zonder begeleidende ouder.

Lees hier de volledige brief 


Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be