IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

PALESTINA SOLIDARITEIT PROTESTEERT TEGEN OPSCHORTING FEDERALE STEUN AAN VN-HULPORGANISATIE VOOR DE PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN, UNRWA.

Facebook
Twitter
Email
Print

Vorige week raakte het nieuws bekend dat Pierre Kr√§hnenb√ľhl als topman van de UNRWA, de VN-hulporganisatie voor de Palestijnse vluchtelingen, beschuldigd wordt van machtsmisbruik, seksueel wangedrag en nepotisme.  

Nog v√≥√≥r een grondig onderzoek is gevoerd in hoeverre deze beschuldigingen terecht zijn besliste de Belgische federale regering om zijn bijkomende steun aan de UNRWA, toegekend n√° de abrupte stopzetting van de steun van de VS ‚Äď die de UNRWA in zware financi√ęle problemen bracht ‚Äď volledig op te schorten.

Via deze weg protesteert Palestina Solidariteit vzw tegen deze overhaaste beslissing die vooral dreigt de m√©√©st noodlijdende mensen te treffen, namelijk de Palestijnse vluchtelingen, die van de werking van de UNRWA afhankelijk zijn voor hun overleven, gezondheidszorg en onderwijs. 

Uiteraard wil ook Palestina Solidariteit vzw dat de bovengenoemde zaken, in het belang van de goede werking van de UNRWA, zo snel mogelijk onderzocht worden, opdat zo snel mogelijk klaarheid komt in hoeverre deze beschuldigingen al dan niet terecht zijn.Palestina Solidariteit vzw vraagt echter aan de Belgische federale regering om in zijn beslissing met de volgende zaken rekening te houden:

– Al geruime tijd bevindt de UNRWA zich in een z√©√©r moeilijke financi√ęle situatie. Deze moeilijke financi√ęle situatie verergerde nog door de abrupte beslissing van de VS om met onmiddellijke ingang zijn steun aan de UNRWA volledig stop te zetten. 

– Als gevolg van bovengenoemde beslissing van de VS deed de UNRWA een noodoproep aan de andere VN-lidstaten om te voorkomen dat de steun aan de meest noodlijdende mensen, de Palestijnse vluchtelingen, in het gedrang zou komen.

– Het was in reactie op bovenstaande noodoproep dat de Belgische regering, in naamvan minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, besliste om extrasteun te geven aan de UNRWA, wat hielp om de extra noden op zijn minst gedeeltelijk te verlichten.

– Stopzetting van deze extra financi√ęle steun zal de financi√ęle situatie van de UNRWA opnieuw sterk verslechteren met onvermijdelijk nadelige gevolgen voor dePalestijnse vluchtelingen die van deze hulporganisatie afhankelijk zijn.

Aangezien nergens enige aanwijzing is dat de Belgische steun aan de UNRWA fout besteed zou zijn, of dat de bovengenoemde feiten niet ernstig genomen zouden worden, en aangezien ook voldoende andere landen de eis voor een onderzoek steunen, lijkt niets er opdat een drastische beslissing als stopzetting van financi√ęle steun noodzakelijk is. 

Palestina Solidariteit vraagt daarom aan de Belgische federale regering om terug te komen op zijn drastische en onnodige beslissing om zijn steun aan de UNRWA op te schorten.Tot slot uit Palestina Solidariteit vzw nog zijn verbazing over het opvallende onevenwicht in daadkracht van onze regering waar het gaat om mistoestanden betreffende de Palestijnse kant enerzijds en de Isra√ęlische regering als bezettende macht anderzijds. 

Hoe logisch is het immers dat mogelijke fouten van √©√©n topmedewerker kunnen leiden tot onmiddellijke stopzetting van financi√ęle steun aan een hulporganisatie voor de m√©√©st noodlijdenden, maar dat tientallen jaren van Isra√ęlische bezetting en kolonisatie, waarbij deIsra√ęlische regering er niet voor terug deinst om zelfs Belgische en andere Europese projecten in Palestijns gebied te vernietigen, zonder √©√©n enkele sanctie kunnen blijven, ook al worden soortgelijke sancties sedert heel wat jaren gevraagd? 

In de hoop dat de Belgische federale regering bereid is om terug te komen op zijn recent genomen beslissing en bereid is om rekening te houden met bovenstaande opmerkingen en vragen,

Palestina Solidariteit vzw

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ‚ā¨40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ‚ā¨18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ‚ā¨22!¬†

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be