IEDER MENS IS GELIJK

Search

Nieuwsbrief 59

Facebook
Twitter
Email
Print

Inhoud
REDACTIONEEL 3 en joodse en democratische staat 3
PALESTINA 4
Bezetting veroordeelt Palestijnen tot bedelstaf 4
GEWELD IN 2019 5
WESTELIJKE JORDAANOEVER 6
Banksy: de kerststal als ā€˜litteken van Bethlehemā€™ 6 Vernielingen 7
Ruim vijftig jaar zonder burgerrechten 7 Palestijnen in Hebron staken tegen nieuwe nederzetting 8 Minder, maar brutalere haatmisdrijven in 2019 9 GAZASTROOK 11
Beperkingen van IsraeĢˆl voor christelijke Gazanen 11 Gaza 2020: onleefbaar 11
ISRAEĢˆL 13
Geplande transfer van BedoeiĢˆenen 13 GEVANGEN 14
Marteling en mishandeling 14
BDS 14
BDS-impact in 2019 14
ANTISEMITISME ā€“ ANTIZIONISME 15 BELGIEĢˆ 16
Uit het federale parlement 16
Federale Regering 17
Bezoek van Belgische politici aan IsraeĢˆl 18 Interview met Itamar Shachar 18
EUROPA 20
Europaā€™s medeplichtigheid 20
Rechtszaak tegen de Europese commissie 21 WERELD 22
ICC onderzoekt dan toch klacht van PA over IsraeĢˆl? 22 PALESTINA SOLIDARITEIT 23
Word lid of hernieuw je lidmaatschap 23 Doemeeaande20kmdoorBrusselvoorPalestinaSolidariteit 23 KALENDER 24

REDACTIONEEL : Een joodse en democratische staat

Het was in het programma Het IsraeĢˆl van Heertje en Bromet van de Nederlandse televisie dat we het opnieuw van een joodse IsraeĢˆli konden horen: ā€˜IsraeĢˆl is een joodse en democratische staatā€™. Die man betoogde: ā€˜Wij joden zijn al duizenden jaren verbonden met dit land. We hebben het recht om hier te wonen na alles wat ons overkomen is…ā€™
Er valt veel te zeggen over dit standpunt.
Laten we beginnen met dat woord democratisch.
Wat veel voorkomt is dat mensen een versmald begrip hebben van democratie. Ze hebben het idee: In dit land zijn verkiezingen, er is een parlement dat de regering kan tegenspreken, dus is er democratie.
Maar als in Rusland, om een voorbeeld te noemen, verkiezingskandidaten plotseling worden opgepakt onder valse beschuldigingen en vervolgens hun verkiezingscampagne niet meer kunnen voortzetten, is er dan nog sprake van democratie?
Is er sprake van democratie als er zelfverrijking is onder politici?
Kunnen we spreken van democratie als de media door de regering worden gecontroleerd en zelfs bedreigd?Ā 
Wat als er in een land geen vrijheid van organisatie is?
Wat als de overheid discrimineert op grond van geloof of etnische herkomst?
Wat als de media zichzelf censureren?
En wat heb je aan een parlement, als het in de pas loopt bij de regering?
Is IsraeĢˆl een democratie?
In deze nieuwsbrief leest u over martelingen in de IsraeĢˆlische gevangenissen.
Er wordt in de bezette gebieden geschoten op ongewapende burgers met de dood tot gevolg en er is straffeloosheid voor de soldaten die dit doen.
Eigendommen worden vernietigd, mensen worden dakloos gemaakt.
Op de Westelijke Jordaanoever wordt het verzet tegen de bezetting gelijkgesteld met strafbare ā€˜opruiingā€™. Als je je als Palestijn met politiek bemoeit, kom je zeker in de gevangenis.
Liefdadigheidsorganisaties worden verboden.
Media-instellingen worden verboden.
Er is op de Westelijke Jordaanoever geen onafhankelijke rechtspraak.
Op de Westelijke Jordaanoever hebben Palestijnen geen enkele inspraak over wat er in hun land gebeurt.
De staat IsraeĢˆl eigent zich zonder scrupules grond toe van particulieren, zonder enige vergoeding.
Er zijn plaatsen waar Palestijnen niet mogen komen.
Geweldpleging en bedreiging van kolonisten blijven straffeloos.
Het is onmogelijk om het huidige IsraeĢˆl democratisch te noemen.
Maar zonder bovengenoemde misstanden zou dat niet kunnen: een staat die tegelijk joods en democratisch is?

Het concept van een joodse staat is een stap terug in de tijd, toen religie en welgestelden voor een groot deel bepaalden wat er in het land gebeurde. Fundamenteel voor een democratie is dat alle burgers gelijk zijn voor de wet.
IsraeĢˆl is pas een democratie als Palestijnen gelijke rechten hebben.
Als er een regeling is uitgewerkt die een schadeloosstelling biedt voor het land, de goederen en de ondernemingen die Palestijnen zijn afgenomen.
Als er overeenstemming is over het recht op terugkeer.
Pas dan kunnen we IsraeĢˆl met recht een democratie noemen.
Sorry, we blijven hierop kloppen! De redactie

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22!Ā 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be