IEDER MENS IS GELIJK

Internationale artiesten roepen op tot opheffen van de blokkade van Gaza

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Lang voor de wereldwijde uitbraak van COVID-19 het toch al verwoeste gezondheidszorgsysteem in Gaza helemaal dreigde te vernietigen, had de VN voorspeld dat de blokkade deze kuststrook tegen 2020 onleefbaar zou maken. Met de pandemie worden de bijna twee miljoen inwoners van Gaza, voornamelijk vluchtelingen, geconfronteerd met een dodelijke dreiging in ‘s werelds grootste openluchtgevangenis.

Twee jaar geleden hebben Israëlische sluipschutters, in totale straffeloosheid, zestig Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen in de Gazastrook gedood. De wekelijkse massale en overwegend vreedzame demonstraties van de Grote Mars van de Terugkeer, die momenteel on hold staan vanwege de dreiging van het coronavirus, werden met bruut geweld beantwoord.

Ruim voor de huidige crisis waren de ziekenhuizen in Gaza al in grote moeilijkheden door een gebrek aan essentiële middelen. Middelen die door de Israëlische blokkade tegengehouden werden. Het gezondheidszorgsysteem kon de duizenden schotwonden, die tot vele amputaties leidden, niet aan.

De berichten over de eerste gevallen van het coronavirus in de dichtbevolkte Gazastrook zijn dan ook zeer verontrustend. Zoals verschillende gezondheidswerkers onlangs schreven: “Epidemieën (en zelfs pandemieën) zijn onevenredig gewelddadig voor bevolkingsgroepen die gebukt gaan onder armoede, militaire bezetting, discriminatie en geïnstitutionaliseerde onderdrukking”.

Toch belemmert de Israëlische blokkade nog steeds het doorlaten van medische voorraden, van personeel en van fundamentele humanitaire hulp. Er is dringend internationale druk nodig om het leven in Gaza leefbaar en waardig te maken. Er moet een einde komen aan de belegering door Israël. En het meest dringend: een potentieel verwoestende uitbraak moet worden voorkomen.

Wat er in Gaza gebeurt is een test voor het geweten van de mensheid. Wij steunen de oproep van Amnesty International aan alle regeringen van de wereld om een militair embargo op te leggen aan Israël totdat het land zijn verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht volledig nakomt. Wij erkennen dat de rechten die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan de vluchtelingen garandeert, ook voor Palestijnse vluchtelingen moeten worden gehandhaafd.

In deze tijden van internationale crisis moeten we opkomen voor rechtvaardigheid, vrede, vrijheid en gelijke rechten voor iedereen, ongeacht identiteit of geloofsovertuiging. We mogen dan wel thuis zitten, onze ethische verantwoordelijkheid blijft !

Internationale ondertekeningen vind je hier: https://liftthesiege.com/

Belgische ondertekenaars

Junior Mthombeni theatre maker 
Jef Neve, pianist, composer
Daan, singer-songwriter
Michiel Vandevelde, choreographer
Julie Jaroszewski, singer
Filip Jordens, singer, theatre maker
Luc Mishalle, jazz musician
Taha Adnan, poet
Pascal Chardome, musician
Eva De Roovere, singer-songwriter
Simon Allemeersch, theatre maker
Claire Hilger, visual artist / graphic designer
Noémie Schellens, classical singer
Kobe Baeyens, classical singer
Kristien Hemmerechts, author
Myriam Van Imschoot, theatre maker and musician
Dirk Tuypens, actor
Gaea Schoeters, author
Judith Vanistendael, author
Tristan Faes, classical singer
Patrick Bebi, theatre maker
Marijke Pinoy, actress
Erik Vlaminck, author
Alain Platel, choreographer
Dalilla Hermans, writer, journalist
Guy Swinnen, singer, songwriter
Refqa Shaqoor, docent 

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

BedragVoor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be