IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Uit het federale parlement en de Commissie Buitenlandse Zaken

Facebook
Twitter
Email
Print

ISRAƋLISCHE PLANNEN VOOR ANNEXATIEā€‹

Wouter De Vriendt (Groen) vroeg hoe de regering zou reageren op het Israƫlische voornemen om grote delen van Palestijns bezet gebied te annexeren. Hij vroeg of de regering bereid is om de Israƫlische ambassadeur hierover te convoceren en op Europees niveau te pleiten voor sancties als de Israƫlische regering deze plannen effectief uitvoert. Wouter De Vriendt vroeg ook nog of de regering bereid is om dit aan te kaarten in de VN-Veiligheidsraad.

Simon Moutquin (ECOLO) en Malik Ben Achour (PS) verwezen naar het feit dat de annexatieplannen in strijd zijn met het internationaal recht en volgens meerdere specialisten zelfs leidt tot een soort van apartheid. Zij vroegen of de minister van Buitenlandse Zaken hiermee akkoord kan gaan en of hij daarover een analyse wil laten voorbereiden door zijn diensten.

Bron 1Ā /Ā Bron 2Ā 

KINDERRECHTENORGANISATIE NIET WELKOM IN VEILIGHEIDSRAAD VN

Enige tijd terug besliste de Belgische regering de internationale kinderrechtenorganisatie DCI uit te nodigen om te spreken over de situatie van kinderrechten in de bezette Palestijnse gebieden. Door de Israƫlische regering werd enorme druk uitgeoefend, waarop de Belgische regering zwichtte en de uitnodiging voor DCI op het laatste moment introk. Wouter De Vriendt (GROEN) protesteerde tegen deze beslissing en vroeg de minister van Buitenlandse Zaken waarom de Belgische regering toegaf aan deze druk. Els Van Hoof (CD&V): klaagde eveneens aan dat onze regering zich onder druk liet zetten door de Israƫlische regering. Zij wees er op dat de Israƫlische regering reeds geruime tijd op grote schaal desinformatiecampagnes voert tegen allerhande middenveldorganisaties. Zij stelde de vraag waarom de uitnodiging van DCI werd ingetrokken en of de regering wil meewerken aan een mechanisme dat de werking van mensenrechtenorganisaties in Israƫl en Palestina ondersteunt. Nabil Boukili (PTB/PVDA) klaagde eveneens aan dat de Belgische regering toegaf aan de druk van de Israƫlische regering. Bron: https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic129.pdf

COVID-19: GEVOLGEN VOOR PALESTIJNSE GEVANGENEN

Nabil Boukili (PVDA-PTB) en Malik Ben Achour (PS) verwezen beiden naar de duizenden Palestijnse politieke gevangenen die in slechte omstandigheden vastzitten in IsraĆ«lische gevangenissen. Nu het Corona-virus zich verspreidt zijn deze omstandigheden een groot gevaar. Er werd gevraagd bij de IsraĆ«lische regering aan te dringen om de omstandigheden in de gevangenissen te verbeteren. Zij vroegen ook of de Belgische regering in de VN-Veiligheidsraad de eis voor de opheffing van de blokkade van de Gazastrook zou steunen zodat besmette inwoners zich kunnen laten verzorgen op de Westelijke Jordaanoever of in IsraĆ«l en welke andere stappen de regering zou ondernemen.Ā 

Bron 1

REACTIES OP ā€˜VREDESPLANā€™ ā€“ ā€˜DEAL VAN DE EEUWā€™ - PRESIDENT TRUMP

De voorbije periode kwam er ook vanuit de politiek heel wat kritiek op de ā€˜deal van de eeuwā€™, het zogenaamde vredesplan van de regering Trump.

Wouter De Vriendt: noemde het plan ā€˜een choquerend plan dat een oplossing zeker niet dichterbij brengtā€™. Wouter De Vriendt stelde dat het plan van de voorgestelde Palestijnse staat ā€˜een archipel zou maken van eilandjes zonder territoriale eenheidā€™ en dat het plan in strijd met het internationaal recht. De Vriendt vroeg naar het standpunt van de Belgische regering en wat ons land zal ondernemen om op het Europese niveau en in de VN-Veiligheidsraad om dit plan af te wijzen.Ā 

John Crombez (SP-A): wees het plan eveneens af als strijdig met het internationaal recht en vroeg of ons land zijn lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad zal gebruiken om dit standpunt ook duidelijk te maken, eventueel via een resolutie. John Crombez vroeg eveneens welke stappen de federale regering zou nemen als Israƫl over zou gaan tot een formele annexatie. Als voorbeeld van een mogelijke sanctie sprak Crombez over een importverbod van producten uit de illegale nederzettingen.

Els Van Hoof (CD&V): noemde het ā€˜vredesplanā€™ van president Trump ā€˜de deal van de eeuw maar dan vooral voor de IsraĆ«lische zijdeā€™. Els Van Hoof vroeg of het Belgische standpunt al gecommuniceerd was in de contacten met de Verenigde Staten en of al stappen werden ondernomen via de VN-Veiligheidsraad.

Peter De Roover (N-VA): stelde dat bij een oplossing ā€˜belangrijk is dat zij werktā€™ en stelde nog steeds voorstander te zijn van een ā€˜onderhandelde oplossing tussen beide partijenā€™. Hij voegde daaraan toe ā€˜dat het er naar uit ziet dat het overtuigen van die Palestijnse kant nog wel wat voeten in de aarde zal hebben en dat een oplossing dus nog niet meteen zal volgen.ā€™ De Roover bleek verder vooral enorm bezorgd over ā€˜onze relaties met IsraĆ«l die al wat getroebleerd warenā€™, daarbij verwijzend naar het feit dat ons land in de VN-Veiligheidsraad een spreker uitnodigde van kinderrechtenorganisatie DCI (Defence Children International).

Simon Moutquin (ECOLO): noemde het plan choquerend en wees op het feit dat een groot deel van het Palestijnse gebied in de praktijk nu al geannexeerd is. Moutquin vroeg waarom we niet gewoon over gaan op een importverbod voor producten uit de illegale Israƫlische nederzettingen.

Nabil Boukili (PTB/PVDA): wees in zijn vraag op het feit dat dit plan in strijd is met het internationaal recht en de gewaarborgde rechten van de Palestijnen schendt. Hij vroeg verder wat het officiƫle Belgische standpunt is.

Malik Ben Achour (PS): keurde het plan af en vroeg welk standpunt Belgiƫ hierrond inneemt.

Kattrin Jadin (MR): wees er op dat met dit plan de kolonisatie van een deel van het Palestijnse grondgebied, door IsraĆ«l, een voldongen feit is en dat de Palestijnen bij het opstellen van dit plan niet geraadpleegd werden. Kattrin Jadin verwees naar het Europese ā€˜engagement voor een evenwichtige tweestatenoplossingā€™ en vroeg of wij vanuit Europa de fakkel kunnen overnemen van de vredesinspanningen in de regio.

BronĀ 

VN-LIJST NEDERZETTINGEN BETROKKEN BIJ NEDERZETTINGENPOLITIEKā€‹

Wouter De Vriendt (GROEN) verwees naar de, recent gepubliceerde, VN-lijst met 112 bedrijven die actief zijn in de illegale Israƫlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, en vroeg in welke zin we deze lijst kunnen gebruiken. De Vriendt vroeg onder meer of producten van deze bedrijven eventueel in Belgiƫ en de EU verboden kunnen worden.

Bron

KRIMPENDE RUIMTE VOOR MIDDENVELD- EN MENSENRECHTENGROEPEN

Els Van Hoof (CD&V) stelde nog een vraag over het rapport van 11.11.11 en CNCD-11.11.11 dat wijst op de snel krimpende ruimte en toenemende intimidatie die middenveldorganisaties in Israƫl ervaren. Het Israƫlische ministerie van Strategische Zaken publiceerde het voorbije jaar verschillende rapporten om Israƫlische, Palestijnse en Europese middenveldorganisaties in diskrediet te brengen. Els Van Hoof vroeg ook of de minister de aanbevelingen deelt die in het rapport worden gedaan en welke stappen de minister zal ondernemen om dit probleem van krimpende ruimte in Israƫl en Palestina tegen te gaan.

SƩverine de Laveleye (Ecolo) vroeg of de Belgische regering steun aan deze bedreigde Palestijnse en Israƫlische middenveldorganisaties zal blijven waarborgen en deze groepen eventueel juridisch wil ondersteunen.

Bron

ETIKETTERING PRODUCTEN ILLEGALE ISRAƋLISCHE NEDERZETTINGEN

Wouter De Vriendt (Groen) stelde een vraag over de etikettering van producten uit illegale Israƫlische nederzettingen. Eind vorig jaar was hierover een uitspraak bij het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie. Wouter De Vriendt verwees naar het feit dat de regering van de VS de Israƫlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied niet langer als illegaal beschouwt, en vroeg daarom aan de minister welke stappen de regering zal ondernemen om de rechten van de Palestijnen in de bezette gebieden te versterken.

Bron

MISBRUIK IHRA-DEFINITIE VOOR INTIMIDATIE

Els Van Hoof (CD&V) stelde een vraag over de zogenaamde IHRA-definitie. Deze definitie, bedoeld voor de bestrijding van antisemitisme, wordt nu door bepaalde groepen misbruikt om organisaties en personen te intimideren die opkomen voor de rechten van het Palestijnse volk. Els Van Hoof vroeg wat de federale regering gaat doen om te voorkomen dat deze IHRA-definitie in Belgiƫ en de Europese Unie verder wordt misbruikt.

Bron

image on top: credit to wikimedia, creative commons license 

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be