IEDER MENS IS GELIJK

Search

Israëlisch gas legt Europese klimaat ambitie lam

Facebook
Twitter
Email
Print
De EastMed pijplijn In 2017 kwamen Italië, Griekenland, Cyprus en Israël tot een overeenkomst omtrent de constructie van een 2000 km lange onderzeese pijplijn tussen nieuw ontdekte gasvelden in het Midden-Oosten en Europa. Het project, de EastMed pijplijn, is in handen van het Griekse DEPA en het Italiaanse Edison.

In april 2018 nam het Europees Parlement met een ruime meerderheid de klimaatwetgeving aan om de klimaatdoelen van Parijs (2014) te halen. Lidstaten zijn hierdoor verplicht om met jaarlijkse doelstellingen vanaf 2021 de uitstoot te verlagen. De uitstoot van broeikasgassen moet tegen 2030 een vermindering van 40% bedragen (tov de uitstoot in de jaren ‘90). Volgens de langetermijnstrategie van de Europese commissie zou de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Ondanks de intentie van Europa om onder een klimaatopwarming van 2°C te blijven, werd er besloten om te investeren in nieuwe infrastructuur om gas uit het Midden-Oosten, met als grootste nieuwkomer Israël, naar Europa te transporteren. 

In 2015 stelde de toenmalige eurocommissaris voor energie en klimaatactie, Miguel Arias Canete, dat gas de schoonste fossiele brandstof is en dat we tegen 2050 nog altijd gas zullen gebruiken in Europa, als perfecte overgang tussen steenkool en hernieuwbare energie. Hij sprak de ambitie uit om meer importmogelijkheden te zoeken en ervoor te zorgen dat elke lidstaat minstens 3 verschillende gastoevoer mogelijkheden zou hebben.

De negatieve impact van het gebruik van fossiele brandstoffen op ons klimaat en onze omgeving werd meermaals onomstotelijk bewezen. Het GWP (global warming potential) van natuurlijk gas, methaan, ligt maar liefst 86 keer hoger dan het GWP van CO2, beiden broeikasgassen. Bovendien verdwijnt de positieve impact van de overstap van steenkool naar natuurlijk gas in het niets zodra de grens van 3,2% methaan emissies wordt overschreden. Deze grens wordt op dit moment dikwijls overschreden (vooral in de VS). Om de klimaatdoelstellingen te halen zou Europa moeten investeren in duurzame alternatieven in plaats van verder afhankelijk te worden van niet-hernieuwbare energie en te investeren in een niet-duurzaam project, de pijplijn zal immers in onbruik raken zodra de gasvelden in het Midden-Oosten uitgeput zijn.

De geplande gasconsumptie in Europa is niet compatibel met het engagement om onder een klimaatopwarming van 2°C te blijven. Om deze doelstelling te halen zou Europa tegen 2040 volledig onafhankelijk moeten zijn van fossiele brandstoffen en veel eerder om onder 1,5°C te blijven. Zelfs als alle olie- en steenkoolverbruik in Europa op dit moment omgeschakeld zou worden naar gas, kunnen we het verbruik van fossiele brandstoffen in Europa met maximaal 10 jaar verlengen. Toch zien we een groot onevenwicht in het toekennen van subsidies aan bedrijven die investeren in fossiele brandstoffen enerzijds en duurzame sectoren anderzijds. een te groot aandeel gaat nog steeds naar de fossiele energiesector, deze tendens zet zich voort in de herstel pakketten na corona, waar 10 keer meer* wordt toegewezen aan vervuilende sectoren dan aan hun duurzame tegenhangers. Daarbovenop is er zeer weinig toezicht op banken die vervuilende beursgenoteerde bedrijven aanprijzen als een goede belegging. Nu investeren in nieuwe mogelijkheden om fossiele brandstoffen in te voeren, druist volledig in tegen de engagementen waartoe de EU, het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad van Ministers zich toe engageerden.

https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_nl
https://www.foeeurope.org/fossilfreeeurope
https://www.foeeurope.org/renewable-energy
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/2030-targets_nl
http://www.caneurope.org
https://climateactiontracker.org/countries/eu/
*www.energypolicytracker.org

afbeelding: klimaatprotest in Europa: Jeanne Menjoulet from Paris, France : CC BY (https-::creativecommons.org:licenses:by:2.0)

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be