IEDER MENS IS GELIJK

Search

Publiek geld wordt gebruikt voor de vernieling van ons klimaat

Facebook
Twitter
Email
Print
De EastMed pijplijn In 2017 kwamen Itali√ę, Griekenland, Cyprus en Isra√ęl tot een overeenkomst omtrent de constructie van een 2000 km lange onderzeese pijplijn tussen nieuw ontdekte gasvelden in het Midden-Oosten en Europa. Het project, de EastMed pijplijn, is in handen van het Griekse DEPA en het Italiaanse Edison.

Elke Belgische staatsburger betaalde van 2014 tot 2018 gemiddeld 86 euro per jaar aan de Europese Unie. Om de zeven jaar wordt de bijdrage die elk land betaalt aan de EU herberekend. Dat geld wordt door de EU ge√Įnvesteerd in onder andere landbouw, onderzoek, cohesie, concurrentiekracht‚Ķ De bijdragen van de lidstaten maken ongeveer 80% van het budget van de Europese Unie uit.¬†

De PCI-lijst, projects of common interest lijst, is een lijst die wordt samengesteld door het Europees Parlement met energie-projecten die volgens het Europees Parlement het algemeen belang dienen. Met andere woorden projecten die belangrijk zijn of een voordeel opleveren voor alle lidstaten van de EU en/of alle EU burgers. De projecten kunnen stuk voor stuk aanspraak maken op subsidies van de Europese Unie, maar ook op versnelde toelatingsprocedures en vereenvoudigde milieueffecten beoordelingen.

In februari 2020 werd een nieuwe PCI-lijst gestemd door het Europees Parlement. Ondanks het klimaatakkoord bevatte de lijst van nieuwe kandidaten 55 projecten die voor een nieuwe aanvoer van fossiele brandstoffen zullen zorgen, waaronder maar liefst 32 projecten omtrent natuurlijk gas, nieuwe pijplijnen en LNG terminals (liquefied natural gas terminals).

De EU verbond zich er middels de klimaatakkoorden toe om niet meer te investeren in fossiele brandstoffen, desondanks kunnen de projecten op de PCI-lijst aanspraak maken op Europese subsidies door de ‚ÄėConnecting Europe Facility‚Äô (CEF), terwijl verscheidene projecten op de lijst volledig in het teken staan van de exploitatie van nieuwe fossiele brandstofvoorraden en een nieuwe en toenemende aanvoer van fossiele brandstoffen naar Europa.

Sinds 2014 heeft de PCI status ervoor gezorgd dat projecten omtrent fossiel gas meer dan 1,6 miljard euro aan Europees belastinggeld ontvingen. De EU subsidies zorgen er tevens voor dat private investeerders meer geneigd zijn om te investeren in de projecten, aangezien de ontwikkeling van de projecten op die manier gegarandeerd wordt.

In kader plaatsen 

De European Investment Bank stelde eind 2019 dat ze zou stoppen met investeren in fossiele brandstof projecten vanaf eind 2021 om bij te dragen aan de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. De uitvoerend directeur van het International Emergency Agency stelde dat we geen ruimte meer hebben om infrastructuur te bouwen die bijdraagt aan de toename van CO2 uitstoot.

Ciar√°n Cuffe MEP, Greens/EFA lid van het industrie, onderzoek en energie comit√© in het Europees Parlement stelt dat het ‚Äúgezien de ernst van de klimaatproblematiek en de weinige tijd die ons nog rest om een catastrofe te vermijden, fout is om nog publiek geld te investeren in fossiele brandstof projecten. De tijd dat er publiek geld werd ge√Įnvesteerd in dure en onnodige fossiele brandstof projecten terwijl Europa zou moeten investeren in energie-effici√ęntie en hernieuwbare energie, is voorbij.‚ÄĚ

Onderzoek van The Greens/EFA group (groene partij in het Europees Parlement) wees uit dat deze projecten overbodig zijn om in voldoende gastoevoer naar Europa te voorzien en dat ze niet compatibel zijn met de toekomstige vraag naar gas in Europa. Gebruik maken van de nieuwe gasontginning en aanvoer mogelijkheden, betekent dat de broeikasgasemissies in Europa verder zullen stijgen, in tegenstelling tot de afname waartoe de EU zich in het het klimaatakkoord engageert. De nieuwe projecten, die nog enkele tientallen jaren (minstens 40 a 50 jaar) voor de aanvoer van gas naar Europa zullen zorgen, werden integraal goedgekeurd.

Von Der Leyen, de voorzitter van de Europese commissie, beloofde om een ‚ÄėGreen Deal‚Äô voor Europa uit te werken tijdens de eerste 100 dagen van haar ambtstermijn maar brak haar belofte om van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent te maken. Alle strategie√ęn in de langetermijnstrategie van de Europese Commissie stellen dat tegen 2050 het gebruik van fossiel gas in Europa moet dalen met minstens 60% procent. Reeds kort na de Parijs akkoorden waarschuwde het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) dat de wereld in tijdnood aan het geraken is om iets te doen tegen de klimaatverandering.

De bestaande gasinfrastructuur in Europa overstijgt op dit moment reeds de noden. De voorbije vier jaar werd slechts ongeveer 23% van de capaciteit van de LNG import terminals in Europa daadwerkelijk aangewend, en de cijfers van de Europese Commissie tonen een verdere daling aan door de groei van de hernieuwbare energie markt.

Het is zeer verontrustend dat projecten die haaks staan op de uitgesproken intenties op vlak van klimaat tot de hoogste prioriteit van de Europese Unie worden gerekend en aanspraak kunnen maken op publiek Europees geld, terwijl de projecten duidelijk indruisen tegen het algemeen belang (namelijk het in stand houden van een leefbaar klimaat en een leefbare omgeving). Daarbovenop is √©√©n van de projecten die deel uitmaken van de PCI list een pijplijn die gas van Isra√ęl naar Europa zal brengen, de EastMed pijplijn. De EastMed pijplijn zal niet enkel natuurlijk gas naar Europa brengen, dat bijdraagt aan de klimaatopwarming, ze biedt tevens een aanleiding om al bestaande conflicten en fricties verder te laten escaleren. Bovendien investeert Europa middels de pijplijn het geld van de Europese belastingbetaler in handelsrelaties met een een staat die de mensenrechten aanhoudend schendt en draagt ze bij aan de Isra√ęlische economie, terwijl Europa als democratische wereldmacht op de barricades zou moeten staan voor de mensenrechten en het haar verantwoordelijkheid is om Isra√ęl te sanctioneren voor de structurele wandaden die begaan worden tegen de Palestijnen.

https://www.greens-efa.eu/en/article/press/climate-emergency-means-eu-must-not-fund-new-gas-projects
https://www.foeeurope.org/EU-commission-backs-55-controversial-new-fossil-fuel-projects-311019
http://www.caneurope.org/docman/energy-union-governance/3577-civil-society-call-to-reject-fossil-gas-pci-list/file
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/021120-european-gas-industry-group-lauds-benefits-of-pci-list-projects-ahead-of-vote
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/c_2019_7772_1_annex.pdf
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/13/de-volgende-europese-meerjarenbegroting-hoeveel-kost-de-europes/

afbeelding: wereldwijde klimaatprotesten: Nick carson at English Wikipedia : CC BY-SA (https-::creativecommons.org:licenses:by-sa:3.0)

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ‚ā¨40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ‚ā¨18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ‚ā¨22!¬†

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be