IEDER MENS IS GELIJK

Zoek

Redactioneel 63: Kantelpunt

Facebook
Twitter
Email
Print

Een jaar geleden kon je in vele krantencommentaren lezen dat Trump de rol van Amerika in de wereld definitief veranderd heeft: de beslissing om zich uit internationale organisaties terug te trekken, zijn beslissing om uit het klimaatakkoord te treden, zijn solistisch optreden in militaire conflicten, enz. hebben het aanzien van de VS in de wereld veranderd. En de verwachting was dat bepaalde processen onomkeerbaar zijn.

Deze verwachting blijkt in veel opzichten niet terecht. De komende president haalt de banden met Europa weer aan. Veel beslissingen van Trump worden ongedaan gemaakt.

Een kantelpunt dus in de internationale verhoudingen in onze nog korte 21e eeuw.

Soms kan het nieuws van kranten en tv ons pessimistisch maken. Maar er zijn grote positieve kantelpunten in onze recente geschiedenis. Na de tweede wereldoorlog zijn er belangrijke stappen gezet om het risico op oorlog te verkleinen. De VN werden opgericht. Europese samenwerking werd begonnen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd opgesteld. Andere kantelpunten waren de val van de muur van Berlijn in 1989, die niemand had zien aankomen en het einde van de apartheid in Zuid Afrika in 1994 als gevolg van aanhoudende internationale druk.

Wat betreft Palestina is er op korte termijn geen reden om een kantelpunt te verwachten. Maar dat wil niet zeggen dat er geen positieve ontwikkelingen zijn.

In februari dit jaar maakte de Speciale Rapporteur voor de Palestijnse gebieden van de Mensenrechtenraad van de VN een lijst van ondernemingen die illegaal aanwezig zijn in de Westbank. Dit biedt goede aanknopingspunten om druk uit te oefenen op de Europese Commissie.

Er zijn in Europa en Israël/Palestina enorm veel organisaties ontstaan die de veelvuldige schendingen van mensenrechten door de staat Israël aanklagen. Het kan niet anders. Op den duur moet dit tot resultaten leiden.

De BDS-beweging boekt successen.
In de VS is er een groeiende groep enthousiaste joden die zich verzetten tegen de Israëlische kolonisatie.

Nog belangrijker dan deze lichtpunten is de volgende overweging.
Er is geen rechtvaardiging voor geweldpleging, diefstal van grond, willekeurige arrestaties, verdrijving van mensen van hun grondgebied, vernielingen en bedreigingen.

Met machtsvertoon alleen kun je niet overleven. De machthebbers tegen wie nu wordt opgekeken zijn in de toekomst de meelopers en collaborateurs van een donker verleden.

M.K. Gandhi zei: Als ik wanhopig ben, denk ik eraan dat in de geschiedenis waarheid en liefde altijd hebben gezegevierd. Er zijn tyrannen en moordenaars geweest en gedurende een bepaalde tijd lijken ze onoverwinnelijk. Maar uiteindelijk zullen ze altijd vallen. Denk eraan: altijd.
Laten we vastberaden blijven vanuit de innerlijke zekerheid dat er eens een kantelpunt zal komen in de zaak Israël/Palestina. Wie nu op de troon zit kan later in de gevangenis belanden.

Foto copyright van Palestina Solidariteit vzw, geen gebruik toegelaten zonder voorafgaand akkoord

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be